Cao Bằng phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong 03 lĩnh vực đột phá, có tiềm năng, thế mạnh của địa phương là: Nông - lâm nghiệp, du lịch và kinh tế biên mậu. Qua đó đã thu được một số kết quả khả quan.
Trong lĩnh vực nông- lâm nghiệp

 Cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo xu hướng tăng dần diện tích các loại cây có giá trị kinh tế, hàng hóa, giảm dần diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp, cụ thể như: diện tích cây mía tăng từ 3.184 ha (năm 2015) lên 3.658 ha (năm 2018), diện tích cây trúc sào tăng từ 3.268,7ha (năm2015) lên 3.932 ha (năm2018), diện tích sắn giảm từ 3.994 ha (năm 2015) xuống còn 2.689 ha (năm 2018). Tỉnh đã ứng dụng công nghệ phục hồi và phát triển những giống cây ăn quả địa phương có giá trị kinh tế cao như: Lê (Thạch An),  mận (Bảo Lạc), quýt (Trà Lĩnh)...Giống quýt đặc sản huyện Trà Lĩnh đã được ứng dụng công nghệ phát triển thành công

Trong  chăn nuôi, tỉnh tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc và gia súc phục vụ nhu cầu thực phẩm, cung cấp hàng hóa cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổng đàn vật nuôi của tỉnh năm 2015 là 2.882.994 con, đến năm 2018 là 3.122.450 con. Hiện nay, tỉnh đang tập trung phát triển chăn nuôi nông hộ với tổng đàn bò 115.062 con, đàn lợn 350.631 con, định hướng đến năm 2030 tổng đàn vật nuôi của tỉnh đạt 3.720.000 con.

Với diện tích 534.004 ha rừng (trong đó: rừng sản xuất 218.931 ha, rừng phòng hộ 297.450 ha, rừng đặc dụng 17 622 ha,  tỷ lệ che phủ rừng là 54,5%), Cao Bằng đang tập trung phát triển trồng và chế biến gỗ tại địa phương nhằm nâng cao thu nhập từ rừng và chế biến gỗ cho xuất khẩu. Từ năm 2015 - 2018, toàn tỉnh trồng được 5.742 ha rừng trồng tập trung; 610.603 cây phân tán. Các cây lâm sản ngoài gỗ như quế, hồi, trúc đã đem lại nguồn thu nhập cho người dân làm nghề rừng.

Cao Bằng có nguồn tài nguyên dược liệu phong phú và đa dạng (có 617 loài cây thuốc được sử dụng ở các mức độ khác nhau, thuộc 211 họ thực vật). Tỉnh tập trung phát triển trồng cây dược liệu quý có giá trị cao kết hợp với thu hái trong tự nhiên nhằm tạo vùng nguyên liệu bền vững cho cả nước, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động nhằm thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư trồng và tiêu thụ cây dược liệu tại một số địa phương như: Hà Quảng, Nguyên Bình, Hòa An, Trùng Khánh...; phát triển trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại Khu vực vườn Quốc gia Phía Oắc - Phia Đén (huyện Nguyên Bình) với diện tích khoảng 200 ha.

Việc phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đã mang đến nhiều hiệu quả trong sản xuất nông - lâm nghiệp như: Quy mô sản xuất nông nghiệp có sự phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 3%/năm, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp qua các năm đều tăng, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện và nâng cao thu nhập, đời sống của người nông dân; tạo tiền đề cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phát huy các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm có thị trường tiêu thụ ổn định: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2015 đạt 3.638,6 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010), đến năm 2018 đạt 4.117,9 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010); tổng sản lượng lương thực có hạt tăng từ 263.096 tấn (năm 2015) lên 275.465 tấn (năm 2018); bình quân lương thực đầu người tăng từ 504 kg/người/năm (năm 2015) lên 509 kg/người/năm (năm 2018).

Trong lĩnh vực du lịch

Là một tỉnh có nhiều khu du lịch là điểm đến của du khách trong và ngoài nước, Cao Bằng đang đẩy mạnh khai thác, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cao Bằng có nhiều khu di tích lịch sử (Toàn tỉnh có 214 di tích lịch sử văn hoá với 92 di tích đã được xếp hạng, trong dó có 03 di tích quốc gia đặc biệt, 23 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 66 di tích xếp hạng cấp tỉnh) và với đặc điểm một tỉnh miền núi có trên 95% dân tộc thiểu số cùng sinh sống tạo nên một nền văn hóa đa dạng và ẩm thực phong phú, Cao Bằng có sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước.

Năm 2018, Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần khơi dậy tiềm năng du lịch tỉnh Cao Bằng. Có địa hình phong phú, đa dạng tạo nên nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, hoang sơ, là tiềm năng để Cao Bằng phát triển các sản phẩm du lịch như: Du lịch sinh thái, cộng đồng (Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao (huyện Trùng Khánh); hồ Thang Hen (huyện Trà Lĩnh), khu du lịch sinh thái Phja Oắc - Phja Đén (huyện Nguyên Bình)) kết hợp với du lịch văn hóa và du lịch cách mạng (Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo; Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An); kết nối tuyến du lịch với các tỉnh bạn; phát triển du lịch qua biên giới thông qua Khu kinh tế cửa khẩu.

Động Ngườm Ngao (huyện Trùng Khánh)

Hoạt động du lịch trong những năm gần đây có chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng các khu điểm du lịch của tỉnh được quan tâm đầu tư; tăng trưởng du lịch bình quân đạt 16%/năm. Tỉnh đã triển khai đầu tư xây dựng một số khu, điểm du lịch có tiềm năng lợi thế; liên kết tổ chức tốt Chương trình “Du lịch qua những min di sản Việt Bc”, các hội thảo, khảo sát tuyến điểm du lịch, gian hàng quảng bá sản phẩm du lịch. Đã hình thành các tuyến du lịch với một số địa phương lân cận và một số tỉnh của Trung Quốc, góp phần mở ra những cơ hội mới, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lượng khách doanh thu, thu nhập xã hội từ du lịch hằng năm đều tăng cao: Năm 2015, Cao Bằng đón trên 650.000 lượt khách du lịch, tăng 20,3% so với năm 2010; doanh thu du lịch đạt 114,3 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2010. Năm 2018 đón trên 1,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 122% so với năm 2010; doanh thu du lịch đạt 363,3 tỷ đồng, tăng 10,4 lần so với năm 2010.

Trong lĩnh vực kinh tế biên mậu

Về cơ chế, chính sách ưu đãi: Ngoài các cơ chế chính sách ưu đãi về đầu tư xây dựng tài nguyên và môi trường thì khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng còn được hưởng chính sách ưu đãi khác. Với vị trí địa lý thuận lợi có nhiều cửa khẩu, lối mở và đường biên giới dài tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, tỉnh Cao Bằng đã và đang phát huy tiềm năng, thế mạnh, phát triển hoạt động thương mại biên giới. Đồng thời, việc kết nối hành lang vận tải quốc tế đường bộ từ các tỉnh Tây Nam -Trung Quốc qua cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đi ASEAN và quốc tế qua cảng Hải Phòng sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế biên mậu của tỉnh trong thời gian tới.

Giai đoạn 2016 - 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng đạt trên 7,5 tỷ USD, tăng 140,7% so với giai đoạn 2011 -2013; năm 2011 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ đạt 699 triệu USD, đến năm 2018 là 2,9 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng bình quân 22,5%. Riêng 7 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa là 1,6 tỷ USD, đạt 72,3% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao; thu thuế đối với các hoạt động tại cửa khẩu giai đoạn 2016 - 2018 được 663 tỷ đồng, tăng 33,7% so với giai đoạn 2011- 2013; 7 tháng đầu năm 2019 thu được 88,3 tỷ đồng, đạt 58,7% chỉ tiêu kế hoạch giao.

Để phát huy tốt hơn các tiềm năng thế mạnh của địa phương, tỉnh đã có định hướng như sau:

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020. Phấn đấu đến năm 2020, định hình cơ bản mô hình phát triển du lịch của tỉnh với các giá trị đặc trưng, đưa du hịch cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu dịch vụ, hoạt động dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu nhập xã hội.

 Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (theo Chương trình số 08- CTr/TU, ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020). Phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Hình thành nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao; khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về nông - lâm nghiệp; đầu tư phát triển nuôi, trồng, chế biến nông lâm sản sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại.

Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, hàng xuất khẩu, tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu công nghiệp, khu kinh tế của khẩu. Khuyến khích các dự án chế biến khoáng sản tái cơ cấu, hợp tác theo nhóm nhằm tăng năng lực tài chính, thiết bị và công nghệ, chế biến nguyên liệu và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh, giảm số cơ sở chế biến để đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài, có hiệu quả kinh tế.


Tác giả bài viết: Hữu Nghĩa