Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 4314/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, ngày 05/8/2019, Sở Nội vụ đã khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2019.
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2019

Tham dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Nông Hoa Thương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tiến sĩ Đào Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng khoa Hành chính học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và 75 học viên là công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và  của các đơn vị, huyện, thành phố.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 05/8 đến ngày 07/8 năm 2019 với các nội dung : Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công vụ của công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Kỹ năng thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Chính phủ điện tử và hoạt động cung cấp dịch vụ công; Chính quyền thông minh. Nội dung lớp bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng tham mưu của đội ngũ công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và giải quyết các thủ tục liên quan đến các tổ chức, cá nhân đặc biệt là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp... qua đó, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Thiên Hương