Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 08/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018, ngày 12/11/2018, Sở Nội vụ đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 cho gần 100 học viên là cán bộ, công chức được giao phụ trách quản lý nhà nước về thanh niên tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Tham dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Ngọc Định - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sĩ Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng, nguyên Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên, Bộ Nội vụ.

Trong thời 01 ngày, các đồng chí học viên đã được Tiến sĩ Vũ Đăng Minh truyền đạt các chuyên đề cơ bản về thanh niên như: Chủ trương của Đảng về công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên và cơ chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Kỹ năng kiểm tra, giám sát và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Phổ biến các văn bản mới về tổ chức và chính sách đối với thanh niên. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Định – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh: Nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên là công việc còn mới mẻ, văn bản hướng dẫn chưa nhiều; đội ngũ cán bộ, công chức được phân công làm công tác thanh niên chưa được tập huấn nghiệp vụ nhiều, nên trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp không ít khó khăn, lúng túng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng quán triệt và nhắc nhở các học viên tham gia lớp học nghiêm túc, tập trung nắm bắt đầy đũ những nội dung, kiến thức và kỹ năng bổ ích từ các chuyên đề được báo cáo viên truyền đạt; Nghiêm túc thực hiện đúng nội quy lớp học.

Tác giả bài viết: Thiên Hương