Bồi dưỡng “Nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2018”

Với mục đích tiếp tục trang bị những kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, ngày 16/8/2018, Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trung tâm tư vấn đào tạo công nghiệp và thương mại - Viện chiến lược chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2018”.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.
Tham dự có: Bà Đoàn Thị Ngọc - Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, Bà Từ Quỳnh Châu - Phó trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm tư vấn đào tạo Công nghiệp và Thương mại và gần 100 học viên là công chức, viên chức công tác tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tại lớp bồi dưỡng các học viên đã được PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc - Giảng viên cao cấp trường Đại học Kinh tế quốc dân trình bày các nội dung: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế; Thông tin về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP); Chủ trương và giải pháp của Chính phủ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0). Qua lớp bồi dưỡng đã trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh những kiến thức cơ bản về những vấn đề có tính chất lý luận cũng như thực tiễn của Việt Nam khi hội nhập quốc tế về kinh tế./.
  Nông Mai.