Bảo Lâm đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019

Bảo Lâm đã gieo trồng được 2.367,5 ha lúa, đạt 100,53% chỉ tiêu kế hoạch

Bảo Lâm đã gieo trồng được 2.367,5 ha lúa, đạt 100,53% chỉ tiêu kế hoạch

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, ngay từ đầu năm, UBND huyện Bảo Lâm đã ban hành các văn bản giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm cho từng phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, trong 9 tháng đầu năm địa phương đã thực hiện tốt một số mục tiêu đã đề ra.
Trong lĩnh vực nông nghiệp: huyện đã làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo, vận động nhân dân làm đất, cày bừa xuống giống kịp thời vụ, tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ngô, lúa được 25 lớp với 306 lượt người tham gia; xây dựng được 14 điểm mô hình trồng ngô (với 10 hộ tham gia quy mô 0,95 ha), 11 điểm mô hình trồng lúa (với 11 hộ tham gia, quy mô 1,95 ha). Tiến độ thực hiện gieo trồng các cây trồng chính của huyện như sau: Cây lúa: gieo trồng được 2.367,5 ha, đạt 100,53% chỉ tiêu kế hoạch; Cây ngô: gieo trồng được 5.362,8 ha, đạt 101,38% chỉ tiêu kế hoạch.

Tình hình chăn nuôi phát triển, công tác phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tăng cường thực hiện. Đến nay, tổng đàn trâu, bò của huyện có: 40.923 con, bằng 92,38% kế hoạch; đàn lợn có 42.303 con, bằng 87,86% kế hoạch; đàn gia cầm có 265.690 con, bằng 88,56% kế hoạch. Huyện đã thực hiện di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở được 164 hộ, đạt 53,95% kế hoạch.

Thực hiện công tác phát triển rừng, UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện vườn ươm, kết quả gieo ươm giống cây keo lai được 361.832 bầu, đạt 86,15% kế hoạch; trồng rừng (phân tán) được 186,5/180 ha, đạt 103,58% kế hoạch. Ngoài ra, tổ chức triển khai Tết trồng cây nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019, trồng được: 106.438 cây.
Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) từ huyện đến xã, thị trấn, đến nay theo bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, huyện Bảo Lâm đã đạt bình quân 9,08 tiêu chí/xã. Số xã đạt 5-9 tiêu chí là 08 xã; số xã đạt 10-12 tiêu chí là 05 xã.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi phát triển. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 9 tháng đầu năm 2019: Doanh thu thực tế ước đạt 4.938.782.000 đạt 82,3 % kế hoạch; cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị được 16 công trình; Thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, ký kết hợp đồng thi công và triển khai thi công xây dựng được 20/21 công trình khởi công mới trong năm và 01 gói thầu xây lắp năm 2018 chuyển sang. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã hỗ trợ được 132 hộ/137 hộ theo Đề án đã được phê duyệt. Ngoài ra, có 04 hộ được bổ sung ngoài đề án, hiện nay đang chờ cấp trên phê duyệt giải ngân.

Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 30 hộ kinh doanh, 08 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Tiếp nhận 05 hồ sơ đăng ký thành lập mới Hợp tác xã, hiện nay đang kiểm tra hồ sơ để cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định, thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho 01 hợp tác xã.

Huyện đã thực hiện cải tạo sửa chữa đường giao thông nông thôn được 64,85 km, đạt 38,15% kế hoạch, công tác mở mới đường giao thông nông thôn chiều rộng nền đường l,5m trở lên được 10,04 km, đạt 66,93% kế hoạch.

Kết quả thu, chi ngân sách của huyện đến ngày 17/9/2019 đạt như sau: thu ngân sách trên địa bàn được trên 12 tỷ đồng, đạt 44,67% chỉ tiêu tỉnh giao và Nghị quyết HĐND huyện đề ra; về chi ngân sách: Tổng chi thường xuyên đạt trên 278,741 tỷ đồng (đạt 62,10% dự toán), chi đầu tư phát triển: Tổng chi đầu tư phát triển đạt gần 62,7 tỷ đồng (đạt 47,31% dự toán giao).
Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, được huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt kết quả tốt, cụ thể:

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo chú trọng công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến nay toàn huyện có 06 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, các trường học đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 vào ngày 05/9/2019 đảm bảo trang nghiêm, phù hợp với quy định của ngành và điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay cơ bản các trường đã đi vào ổn định, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định với tổng số giáo viên là 1.443 người, tổng số học sinh là 16.222 người. Cơ sở vật chất trường học mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cơ bản đáp ứng được điều kiện dạy và học của giáo viên, học sinh.

Lĩnh vực y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng chỉ đạo triển khai như xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán và các Lễ Hội xuân 2019; Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về thuốc, vật tư, cơ sở vật chất để phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm, ước mức giảm tỷ suất sinh là 0,25 0/00 , đạt 192%  so với kế hoạch (0,130/00 ).

Lĩnh vực văn hóa, thông tin:  Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2019 có 10.188 hộ gia đình đăng ký danh hiệu văn hoá, chiếm tỷ lệ 83,43%; 145 xóm, tổ dân phố đăng ký danh hiệu “xóm, tổ dân phố văn hóa’’, chiếm 73,98%; 136 cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hoá chiếm tỷ lệ 98,55%. Huyện đã tổ chức thành công các Lễ hội như: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Bảo Lâm lần thứ 2 năm 2019, lễ hội "Chọi Bò" huyện Bảo Lâm Lâm lần thứ XII năm 2019 và một số giải thể thao trên địa bàn như: Giải Việt dã huyện Bảo Lâm năm 2019; Giải Bóng chuyền hơi Nam, Nữ huyện Bào; Tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỳ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh và 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng... Qua đó đã tạo không khí phấn khởi cho bà con nhân dân và thu hút được đông đảo khách thập phương đến xem và cổ vũ.

Công tác Truyền thanh, Truyền hình tiếp tục hoạt động có hiệu quả, đảm bảo thông tin tuyên truyền các chủ tnrơng, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và các sự kiện quan trọng của địa phương cũng như trong nước và trên thế giới, phản ánh kịp thời hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội: thông qua các chương trình dự án phát triến kinh tế - xã hội trên địa bàn đã tạo việc làm mới cho hơn 517 lao động, đạt 90,70% so với kế hoạch. Tổ chức thăm, tặng quà gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Thực hiện tốt các công tác hỗ trợ khác.

Công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm thực hiện; quốc phòng an ninh được bảo đảm, kịp thời xử lý điểm có hoạt động của tổ chức bất hợp pháp và các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của huyện trong 9 tháng năm 2019 tồn tại một số hạn chế, đó là: Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời tiết có những diễn biến thất thường xảy ra trên địa bàn huyện, dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở một số xã gây thiệt hại cho người chăn nuôi; tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác thu, nộp thuế; tình hình giải ngân các nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện vẫn còn khá chậm; tình trạng vượt biên trái phép sang Trung Quốc, di cư tự do diễn ra phức tạp...

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội huyện Bảo Lâm năm 2019, huyện đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm như: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, thu hoạch vụ mùa và chỉ đạo sản xuất vụ Thu Đông; Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và có biện pháp xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra; Tập trung hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo công tác bảo vệ phát triển rừng; Tiếp tục triển khai có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các chương trình, dự án, kế hoạch liên quan đến 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình lớn, trọng điểm của huyện và các chương trình, dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư;  Thực hiện việc điều hành ngân sách Nhà nước theo đúng quy định; Quan tâm kêu gọi các nhà hảo tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho địa phương và thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp dạy - học; Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân cư trên địa bàn trong giai đoạn 2019 - 2021…/.

Tác giả bài viết: Hữu Nghĩa