Khai giảng lớp đào tạo Tin học văn phòng cho cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Hạ Lang

Thực hiện chương trình phối hợp số 21/HĐ-SNV, ngày 16/10/2015 giữa Sở Nộ vụ tỉnh Cao Bằng và Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Cao Bằng về việc mở lớp đào tạo tin học văn phòng cho cán bộ công chức cấp xã tại huyện Hạ Lang, ngày 26/10/2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hạ Lang Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Cao Bằng đã tổ chức khai giảng lớp Tin học văn phòng cho cán bộ công chức cấp xã của huyện Hạ Lang trong thời gian từ ngày 26/10 - 06/11/2015.
Toàn cảnh lớp tập huấn
Trong thời gian 10 ngày các học viên sẽ được truyền đạt, trang bị những kiến thức cơ bản về các thiết bị của máy tính, hệ điều hành Win XP, microsoft word 2003 và Bảng tính Excel 2003, sau khi kết thúc lớp đào tạo các học viên sẽ làm bài kiểm tra thực hành và được cấp chứng chỉ đã hoàn thành khóa học.
Thông qua lớp đào tạo giúp các học viên nâng cao trình độ tin học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay./.

Tác giả bài viết: QG