Hội nghị “Đẩy mạnh ứng dụng và khai thác Mạng Thông tin nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN)”

Sáng ngày 04/11/2014, tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã diễn ra Hội nghị “Đẩy mạnh ứng dụng và khai thác Mạng Thông tin nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN)”, nhằm triển khai Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về Hoạt động thông tin KH&CN, đặc biệt là những nội dung liên quan tới hạ tầng thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.
Toàn cảnh Hội nghị
Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của các đơn vị hiện đang và sẽ kết nối với VinaREN: các tổ chức KH&CN, trường đại học, cơ quan đầu mối thông tin KH&CN các Bộ, ngành và địa phương.

Nội dung chính của Hội nghị tập trung vào giải pháp và phương thức kết nối liên thông, tích hợp tối ưu với Mạng VinaREN và Internet trong nước và quốc tế; triển khai công tác cập nhật, chia sẻ và khai thác các Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN trên Mạng VinaREN trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày các tham luận: “Giới thiệu Mạng VinaREN”; “Giới thiệu khung pháp lý cho hoạt động của Mạng VinaREN”; “Giới thiệu các Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN sẽ được chia sẻ trên Mạng VinaREN”; “Phương thức kết nối khi tích hợp giữa VinaREN và Internet”; “Các chính sách ưu đãi về giá của Viettel giành cho công tác nghiên cứu và đào tạo”; “Các ưu đãi về chính sách giá của công ty VTN giành cho công tác nghiên cứu và đào tạo”.

Cuối buổi, các đại biểu tham gia thảo luận và giải đáp thắc mắc về những nội dung đã được nêu ra trong Hội nghị.

Tác giả bài viết: Theo: most.gov.vn