Trang nhất » Tin tức sự kiện » Quy trình xây dựng iso 9001:2008

Mô hình khung kèm theo Quyết định 2968/QĐ-BKHCN, ngày 29/12/2010 của Bộ KH&CN

Thứ sáu - 06/12/2013 04:30

1. Các yêu cầu chung

Các nội dung chính trong Phần này gồm các tài liệu và biểu mẫu kèm theo, cụ thể như sau:

- Sổ tay chất lượng (bao gồm cả Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng): Sổ tay chất lượng, các phụ lục kèm theo (Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6, Phụ lục 7, Phụ lục 8, Phụ lục 9, Phụ lục 10).

- Mô tả vị trí công việc (Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc): Yêu cầu đối với chức danh công việc.

- Mẫu 6 Quy trình bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn:

+ Quy trình Kiểm soát tài liệu;

+ Quy trình Kiểm soát hồ sơ, gồm: Quy trình; Danh mục hồ sơ; Yêu cầu mượn hồ sơ; Hủy hồ sơ.

+ Quy trình Đánh giá nội bộ, gồm: Quy trình; Ghi chép đánh giá; Các điểm lưu ý; Báo cáo đánh giá.

+ Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;

+ Quy trình Khắc phục: Quy trình hành động khắc phục.

+ Quy trình Phòng ngừa: Quy trình hành động phòng ngừa.

- Danh mục các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng và ví dụ mẫu 03 quy trình nội bộ:

+ Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến: Quy trình quản lý; Sổ đăng ký công văn đến; Sổ đăng ký công văn đi; Sổ đăng ký quyết định đi.

+ Quy trình đào tạo cán bộ, công chức: Quy trình đào tạo; Phiếu đề xuất nhân sự; Bản cam kết đào tạo; Bảng theo dõi đào tạo trong nước; Bảng theo dõi đào tạo nước ngoài.

+ Quy trình xét thi đua khen thưởng: Quy trình xét; Bản đăng ký danh hiệu thi đua; Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua; Bảng tổng hợp đề nghị xét thi đua khen thưởng; Biên bản họp hội đồng xét sáng kiến; Biên bản họp hội đồng xét thi đua khen thưởng.

2. Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo kết quả của Đề án 30: Hướng dẫn.

3. Quy trình xử lý công việc và tài liệu hướng dẫn:

3.1. Tài liệu hướng dẫn trình bày quy trình xử lý công việc gồm:

- Hướng dẫn trình bày quy trình xử lý công việc: Tài liệu hướng dẫn;

- Phụ lục 1: Ví dụ 01 quy trình xử lý công việc trình bày theo dạng lưu đồ: Quy trình thẩm tra, cấp GCN dự án-lưu đồ; Bản đăng ký đề nghị cấp GCN đầu tư; Giấy biên nhận hồ sơ; Tờ trình; Giấy chứng nhận đầu tư; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.

- Phụ lục 2: Ví dụ 01 quy trình xử lý công việc trình bày theo dạng chi tiết: Quy trình thẩm tra, cấp GCN dự án - chi tiết; Tờ trình; Giấy biên nhận hồ sơ; Giấy chứng nhận hồ sơ.

3.2. Mẫu quy trình xử lý công việc cụ thể cho từng loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương:

- Danh sách 50 loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương và tên thủ tục hành chính được lựa chọn để xây dựng mẫu quy trình xử lý công việc: Danh sách.

- 50 mẫu quy trình xử lý công việc theo các thủ tục hành chính được lựa chọn tương ứng với từng loại hình cơ quan hành chính nhà nước nêu trong Danh sách trên:

+ UBND cấp tỉnh: Thẩm tra, cấp GCN đầu tư dự án; Giấy biên nhận hồ sơ; Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc; Tờ trình; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

+ UBND cấp huyện: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở; Đơn đề nghị; Giấy biên nhận hồ sơ; Tờ trình; Phiếu theo dõi xử lý công việc; Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

+ UBND cấp xã: Cấp bản sao giấy khai sinh; Đơn xin cấp bản sao giấy khai sinh; Giấy biên nhận hồ sơ; Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc; Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính.

+ Cấp sở:

1. Ban Dân tộc: Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích; Giấy biên nhận hồ sơ; Phiếu theo dõi kết quả xử lý công việc; Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng (đối tượng 1); Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng (đối tượng 2); Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng; Tờ trình xét tặng; Quyết định khen thưởng; Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân tộc.

2. Ban Quản lý các KCN:

3. Sở Công thương:

4. Sở Giáo dục và đào tạo:

5. Sở Giao thông vận tải:

6. Sở Kế hoạch đầu tư:

7. Sở Khoa học và công nghệ

8. Sở Lao động thương binh và xã hội:

9. Sở Ngoại vụ:

10. Sở NN&PTNT:

11. Sở Nội vụ:

12. Sở Tài chính:

13. Sở Tài nguyên môi trường:

14: Sở Thông tin truyền thông:

15. Sở Tư pháp:

16. Sở VHTTDL:

17. Sở Xây dựng:

18. Sở Y tế:

19. Thanh tra tỉnh:

+ Cấp phòng thuộc UBND huyện:

1. Phòng Dân tộc

2. Phòng Giáo dục và đào tạo:

3. Phòng kế hoạch hạ tầng - kinh tế:

4. Phòng Lao động thương binh và xã hội:

5. Phòng NN&PTNT:

6. Phòng Nội vụ:

7. Phòng Tài chính - kế hoạch:

8. Phòng Tài nguyên môi trường:

9: Phòng Văn hóa Thông tin:

10. Phòng Tư pháp:

11. Phòng Y tế:

12. Thanh tra:

13. Phòng QLĐT - UBND quan, TX, TP thuộc tỉnh:

+ Cấp chi cục thuộc sở:

1. Chi cục An toàn thực phẩm:

2. Chi cục Bảo vệ môi trường:

3. Chi cụ Bảo vệ thực vật

4. Chi cục Dân số KHH gia đình:

5. Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

6. Chi cục Lâm nghiệp:

7. Chi cục Kiểm lâm:

8. Chi cục Phát triển nông thôn:

9: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội:

10. Chi cục Quản lý đất đai:

11. Chi cục QLCL Nông lâm và Thủy sản:

12. Chi cục Quản lý thị trường:

13. Chi cục TĐ-ĐL-CL:

14. Chi cục Thú y:

15. Chi cục Thủy lợi:

Nguồn: Chi cục TĐ-ĐL-CL Cao Bằng

Những tin mới hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 80

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 78


Hôm nayHôm nay : 16804

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 661920

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19284527Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng