Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Đ/c Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì cuộc họp kết luận tại cuộc họp

Họp Hội đồng tư vấn Đề tài: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên trong lồng trên sông/hồ tại huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Sáng 23/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với đề tài “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá chiên trong lồng trên sông/hồ tại huyện Bảo Lâm, Cao Bằng” thuộc danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện năm 2023. Đồng chí Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên phản biện, thành viên hội đồng và nhóm thực hiện đề tài.

Nhãn hiệu Thạch đen - Thạch An được chứng nhận và công nhận có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng được người tieu dùng tin tưởng

Định hướng thúc đẩy hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ dành cho các đặc sản trên địa bàn huyện Thạch An

Trong những năm qua, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thạch An đã quan tâm chú trọng thực hiện phát triển tài sản trí tuệ, nhất là công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý để phát huy danh tiếng, uy tín của sản phẩm, bảo hộ cho những người sản xuất, kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa của sản phẩm, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Đ/c Bế Đăng Khoa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN Chủ trì cuộc họp

Nghiệm thu Đề tài Phục hồi, bảo tồn di sản văn hóa Dá hai Thông Huề xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng

Sáng 22/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng tư vấn và đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với Đề tài Phục hồi, bảo tồn di sản văn hóa Dá hai Thông Huề xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng, do Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật chủ trì thực hiện. Đồng chí Bế Đăng Khoa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nông Thành Thân - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn Đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng, giải pháp phát triển loại hình du lịch lưu trú bản địa (homestay), lưu trú nông trại (farmstay) trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Chiều 20/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng, giải pháp phát triển loại hình du lịch lưu trú bản địa (homestay), lưu trú nông trại (farmstay) trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng”. Đồng chí Nông Thành Thân - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Hồng Vân - Ủy Ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Cao Bằng, Phó Chủ tịch hội đồng, các đồng chí Ủy viên phản biện, thành viên hội đồng và nhóm thực hiện đề tài.

Sau quá trình triển khai Đề án 100 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ảnh minh họa.

Những kết quả đạt được sau gần 4 năm triển khai Đề án 100

Kể từ năm 2019 đến nay, việc triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” (Đề án 100) đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đ/c Bế Đăng Khoa -  Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì cuộc họp

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn Đề tài:"Bảo tồn và phát triển gốm cổ truyền gắn với du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng"

Sáng ngày 20/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với đề tài “Bảo tồn và phát triển gốm cổ truyền gắn với du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên phản biện, thành viên hội đồng và nhóm thực hiện đề tài.

Đ/c: Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kết luận cuộc họp.

Họp Hội đồng giao trực tiếp Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý các đề tài, nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Chiều 19/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đối với đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý các đề tài, nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” thuộc danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở giáo trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện năm 2023. Đồng chí Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên phản biện, thành viên hội đồng và nhóm thực hiện đề tài.

Đ/c: Lương Đức Tố - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kết luận cuộc họp

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản hạt dẻ Trùng Khánh, Cao Bằng

Chiều 16/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với đề tài “Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản hạt dẻ Trùng Khánh, Cao Bằng” thuộc danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện năm 2023. Đồng chí Lương Đức Tố - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên phản biện, thành viên hội đồng và nhóm thực hiện đề tài.

Đ/c Nông Thành Thân - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì cuộc họp

Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình trồng dược liệu lan kim tuyến bản địa và một số loài lan khác tại tỉnh Cao Bằng.

Sáng ngày 16/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình trồng dược liệu lan kim tuyến bản địa và một số loài lan khác tại tỉnh Cao Bằng". Đồng chí Nông Thành Thân - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên phản biện, thành viên hội đồng và nhóm thực hiện nhiệm vụ.

Toàn cảnh cuộc họp

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen gà xương đen, thịt đen (gà Mông) tại huyện Bảo Lâm và huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng

Sáng 14/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen gà xương đen, thịt đen (gà Mông) tại huyện Bảo Lâm và huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng” thuộc danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện năm 2023. Đồng chí Nông Thành Thân - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên phản biện, thành viên hội đồng và nhóm thực hiện đề tài.

Các đại biểu kiểm tra mô hình tại hộ gia đình ông Trương Văn Nam – xóm Đồng Mây, xã Lương Can, huyện Hà Quảng

Hội nghị tổng kết mô hình Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào để nhân giống một số giống keo lai tiềm năng tại tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Hợp đồng hợp tác số 45/HĐ-CSSP ký ngày 21/12/2020 giữa Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng, ngày 13/12/2022, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào để nhân giống một số giống keo lai tiềm năng tại tỉnh Cao Bằng” tại xã Lương Can, huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Nông Thành Thân - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp

Hội đồng giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023

Ngày 13/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023, đề tài: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng hiện nay”. Đồng chí Nông Thành Thân - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên phản biện, thành viên hội đồng và nhóm thực hiện đề tài.

Đ/c Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị

Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023

Chiều ngày 12/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức họp Hội đồng giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với đề tài: “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị cấp xã ở Cao Bằng hiện nay” thuộc danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện năm 2023 tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị; tham dự còn có các đồng chí Ủy viên phản biện, thành viên hội đồng và nhóm thực hiện đề tài.

Đ/c Nông Thành Thân - Phó giám đốc Sở KH&CN Cao Bằng phát biểu tại buổi tập huấn

Hội nghị tập huấn về công tác Sở hữu trí tuệ năm 2022

Ngày 09/12/2022 Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cao Bằng phối hợp với UBND huyện Trùng Khánh đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác sở hữu trí tuệ năm 2022 với chủ đề “Xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm địa phương”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Thành Thân - Phó giám đốc Sở KH&CN Cao Bằng. Lãnh đạo UBND huyện Quảng Hoà, Hạ Lang và 100 đại biểu là cán bộ quản lý thuộc các cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương các huyện Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Hoà, Thạch An và Hoà An.

Đ/c Nông Thành Thân, Phó Giám đốc Sở - Phó Trưởng Ban biên tập đề xuất, kiến nghị với Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác giám sát, kiểm tra công tác xuất bản Bản tin Khoa học và Công nghệ Cao Bằng

Sáng ngày 08/12/2022 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng thực hiện công tác giám sát, kiểm tra công tác xuất bản Bản tin Khoa học và Công nghệ. Về phía đoàn giám sát có đồng chí Vũ Văn Chung - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng làm trưởng đoàn. Về phía Sở Khoa học và Công nghệ có đồng chí Nông Thành Thân - Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng Ban biên tập và các thành viên trong Ban biên tập các ấn phẩm, xuất bản phẩm, trang thông tin điện tử tổng hợp Khoa học và Công nghệ, Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng (gọi tắt là Ban biên tập).

Sở Khoa học và Công nghệ bàn cân và chuẩn tại UBND thành phố

Bàn giao cân và chuẩn giai đoạn hai theo Đề án 996 giai đoạn hai cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh

Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Nghi thức khai mạc Techconnect and Innovation Vietnam 2022.

Khai mạc sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022

Sáng 7/12/2022, Tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 (Techconnect and Innovation Vietnam 2022) với chủ đề “Kết nối công nghệ xanh, nông nghiệp sạch”.

Ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát triển và nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia theo hướng chuyển đổi số

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH&CN đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 25/11, tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Cục Thông tin) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về thông tin KH&CN trong bối cảnh Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương đang tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH, CN và ĐMST đến năm 2030. Trong đó, định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho ngành thông tin, thống kê KH&CN là: “Phát triển và nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin KH&CN quốc gia theo hướng chuyển đổi số”.

Ông Scott Steedman Tổng giám đốc Viện Tiêu chuẩn Anh (ở giữa) và các cộng sự, chuyên gia của BSI.

Tiêu chuẩn số và chuyển đổi số trong tiêu chuẩn

Ngày 29/11/2022, trong khuôn khổ thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) với Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI), Tổng cục đã phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Anh đồng tổ chức Hội thảo về Tiêu chuẩn số và Chuyển đổi số trong tiêu chuẩn nhằm mục đích chia sẻ, đóng góp kiến thức, cập nhật thông tin về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, chiến lược tiêu chuẩn hoá và chuyển đổi tiêu chuẩn số của thế giới và Việt Nam.

Đồng chí Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở KH&CN trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho đồng chí Triệu Tường Lân (Ảnh: VA)

Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Chiều ngày 28/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 84 85 86  Trang sau
 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN