Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ chủ động thực hiện kế hoạch được giao và tập trung phòng chống dịch Covid- 19

Thứ ba - 12/05/2020 11:28
Chủ động thực hiện kế hoạch được giao và tập trung phòng chống dịch Covid- 19 là nhiệm vụ kép được Sở KH&CN nỗ lực thực hiện từ đầu năm 2020 đến nay. Qua đó đã tạo được môi trường làm việc an toàn, đội ngũ cán bộ công chức và viên chức toàn ngành yên tâm công tác, nỗ lực khắc phục khó khăn và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong bối cảnh cùng cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19.
Sở Khoa học và Công nghệ chủ động thực hiện kế hoạch được giao và tập trung phòng chống dịch Covid- 19

Sở Khoa học và Công nghệ chủ động thực hiện kế hoạch được giao và tập trung phòng chống dịch Covid- 19

Từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 4 vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&CN đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang khi đi ra đường và tại nơi làm việc, dùng dung dịch sát khuẩn tay trước khi vào cơ quan và khi ra về, thay đổi hình thức họp để hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách làm việc, tiếp xúc tối thiểu 2m giữa công chức, viên chức và người lao động, thực hiện khai báo y tế tự nguyện,...

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Sở đã xây dựng và ban hành kế hoạch làm việc hợp lý cho công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan và ở nhà; đồng thời phối hợp với ngành Y tế thực hiện phun khử trùng trụ sở làm việc của Sở và các đơn vị trực thuộc, qua đó tạo tâm lý yên tâm công tác cho công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức viết và đăng tải 08 tin, bài liên quan đến việc phòng, chống dịch covid-19 trên trang thông tin điện tử tổng hợp có tên miền khcncaobang.gov.vn và thông tin Khoa học và Công nghệ Cao Bằng do Sở xuất bản để tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến các kiến thức cần thiết cho cộng đồng trong việc phòng, chống dịch covid-19.

Song song với việc tập trung phòng, chống dịch covid-19, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&CN luôn sát sao trong việc lãnh chỉ đạo các phòng, đơn vị  trực thuộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao; đồng thời động viên đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Sở khắc  phục khó khăn, nỗ lực thực hiện được giao, vì vậy trong 4 tháng đầu năm nay, Sở đã thực hiện được các nhiệm vụ theo kế hoạch, cụ thể như:

Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 02 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Cao Bằng; Tham mưu xây dựng Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2020; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (đợt 1), hiện đang trong quá trình tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đánh giá, xác định Danh mục nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2020 (đợt 2); tiếp tục rà soát, chỉnh sửa dự thảo "Đề án Phát triển quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2020-2030" và dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 100/QĐ- TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện công tác quản lý khoa học, Sở duy trì, theo dõi và đôn đốc thực hiện đối với 01 dự án KH&CN cấp quốc gia, trong đó, đã tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đối với 01 đề tài thuộc Dự án. Tính đến nay, Sở đã hoàn thành công tác tổ chức đánh giá cấp nhà nước đối với 10 đề tài và 01 dự án sản xuất thử nghiệm thuộc dự án; Tiếp tục quản lý, theo dõi 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 05 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi và 24 đề tài, dự án cấp tỉnh đã và đang triển khai thực hiện (cấp 04 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, tổ chức đánh giá, nghiệm thu 05 nhiệm vụ, kiểm tra tiến độ thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN).

Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hoá dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại 04 cơ sở, sản xuất kinh doanh, kết quả 06/08 lô đạt yêu cầu, 02/08 lô không đạt yêu cầu đã yêu cầu khắc phục theo quy định. Đã tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và an toàn bức xạ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; Giám sát hoạt động chuyển đổi Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 12 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn 05 cơ sở thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Triển khai Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020 tới các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Xem xét, giải quyết 05 hồ sơ trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân. Hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động KH&CN nổi bật trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, trong đó đã cập nhật 106 tin, bài trên trang web khcncaobang.gov.vn, xuất bản 2.000 cuốn Lịch khoa học năm 2020, xây dựng kịch bản và phát sóng 04 Chương trình KHCN& Đời sống, xuất bản và phát hành thông tin KH&CN số 1 năm 2020 và xây dựng nội dung Sổ tay các sản phẩm KH&CN. Hoàn thành công tác thống kê ngành KH&CN.

Thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy trong đơn vị, Sở đã xây dựng dự thảo Đề án và tổ chức sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN vào Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng”.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh nên một số nhiệm vụ cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị ngoài Sở trong quá trình thực hiện triển khai còn chậm hoặc chưa thể tiến hành được theo đúng Kế hoạch đã đặt ra.

Để tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay, tập thể công chức, viên chức và người lao động ngành KH&CN đang tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Bộ KH&CN  về nâng cao năng lực KH&CN  nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng tưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, đồng thời chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2020, chung sức cùng cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19./.

 

Tác giả bài viết: ThS. Bế Đăng Khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 1275

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 159404

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9441299Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng