Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Sở KH&CN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Ngày 20/01/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và công tác chuyên môn năm 2017, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở. Đồng chí Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Hội nghị.
Đ/c Đoàn Hải Triều, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen của Đảng ủy Sở KH-CN cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Đ/c Đoàn Hải Triều, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen của Đảng ủy Sở KH-CN cho các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2017, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tích cực của tập thể công chức, viên chức, người lao động, hoạt động KH&CN đã hoàn thành kế hoạch được giao trên các mặt công tác. Cụ thể:

Trong công tác Đảng: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng trong đơn vị; trên 95% đảng viên, công chức, viên chức và người lao đông được tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và của tỉnh; Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (100% đảng viên viết bài thu hoạch); Đảng bộ Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại, gương mẫu, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên và kiểm tra, gám sát được thực hiện theo Chương trình công tác đã đề ra. Trong năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 03 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị, phát thẻ đảng cho 06 đảng viên; công nhận đối tượng đảng cho 07 quần chúng ưu tú...


Đ/c Hoàng Giang, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen của Đảng bộ Sở KH-CN cho Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Trong công tác chuyên môn: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản trong lĩnh vực KH&CN như: Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2017; Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Sáng kiến tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giai đoạn 2017-2020 tỉnh Cao Bằng.

Quản lý theo dõi tình hình triển khai thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, 01 dự án KH&CN cấp quốc gia và 35 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh. Tổ chức kiểm tra định kỳ 28 lượt đối với 26 đề tài, dự án. Tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đối với 10/10 đề tài, dự án hết thời gian thực hiện; giải quyết thủ tục, cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho 17 đề tài, dự án đã kết thúc.

Tiến hành xem xét, thẩm định và cho ý kiến về chủ trương quyết định đầu tư và thẩm định công nghệ dự án đầu tư đối với 06 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tham mưu, xây dựng Kế hoạch của Sở KH&CN thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục sản phẩm hàng hoá chủ lực tỉnh Cao Bằng.


Đ/c Hoàng Giang, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen của Sở KH&CN cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2017.

Quản lý, theo dõi và phối hợp triển khai 03 dự án về SHTT (01 dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý; 02 dự án xây dựng và xác lập quyền bảo hộ dạng nhãn hiệu tập thể). Tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho 09 cơ sở có sản phẩm, hàng hoá; hướng dẫn 01 cơ sở thực hiện thủ tục đăng ký hỗ trợ về xác lập quyền SHCN. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết kịp thời thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cho 01 đơn vị; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 02 đơn vị; cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 09 đơn vị.

Hoạt động kiểm tra, thanh tra tiếp tục được thực hiện tốt, góp phần tạo môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong năm đã thực hiện 03 cuộc thanh tra chuyên ngành và 01 cuộc thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ KH&CN, UBND tỉnh về đo lường và an toàn bức xạ. Tổng số cơ sở bức xạ đã được thanh tra: 16 cơ sở. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những sai phạm, xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở nghiêm túc chấp hành theo đúng quy định, trong đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở với số tiền phạt 09 triệu đồng.

Thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường tại 102 các cơ sở sản xuất và kinh doanh trong các lĩnh vực nước uống đóng chai, khí hoá lỏng (LPG), xăng dầu, khối lượng, hàng hoá. Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa đối với 81 lượt sản phẩm/81 cơ sở. Qua kiểm tra, các mặt hàng, lô hàng không đạt, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở khắc phục theo quy định. Kiểm định được 5.481 PTĐ các loại; thử nghiệm được 23 mẫu vật liệu xây dựng của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn việc áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động cho các sở, ngành, UBND thành phố và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 12/2017, trên địa bàn tỉnh đã có 77 đơn vị thực hiện xong việc xây dựng, công bố áp dụng và duy trì Hệ thống ISO vào hoạt động của đơn vị. Qua kiểm tra và kết quả báo cáo của các đơn vị, có khoảng 90% số đơn vị đã công bố áp dụng hệ thống ISO triển khai thực hiện đúng theo tiêu chuẩn và quy định hiện hành.


Đ/c Hoàng Giang, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen của Sở KH&CN cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017.

Theo dõi, chăm sóc, kiểm tra và tiếp tục nghiên cứu về các giống cây trồng, vật nuôi; thực hiện 05 đề tài, dự án do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN là đơn vị chủ trì thực hiện; thực hiện các chương trình thử nghiệm thành thạo để có kết quả phục vụ nội dung công nhận phòng phân tích kiểm nghiệm đạt chuẩn VILAS. Sản xuất thử nghiệm giống nấm hương, nấm sò theo đúng quy trình được Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Thái Nguyên chuyển giao; tiến hành sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ vàng (curcumin). Tổ chức 05 lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi giun quế, ủ phân hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp cho một số xã của huyện Thạch An, Nguyên Bình. Sản xuất được 20.000 hộp trà Giảo cổ lam; 2.034 lọ bột nghệ để tiêu thụ trên thị trường; đo và đọc liều kế cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh; cung cấp chế phẩm EMIC vào chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ sinh học.

Công tác thông tin và truyền thông KH&CN được thực hiện tốt với số lượng, chất lượng các tin, bài, phóng sự ngày càng được nâng cao góp phần đưa KH&CN đến gần với đời sống; xuất bản 2.000 cuốn lịch KH&CN năm 2017; 2.000 cuốn tài liệu thông tin KH&CN; 500 cuốn tài liệu phổ biến kiến thức về Sở hữu công nghiệp; thực hiện 12 chương trình KHCN và đời sống và 03 tin về hoạt động KH&CN phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng; cập nhật và viết được 459 tin, bài lên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn.

Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai nghiêm túc. Triển khai hiệu quả Kế hoạch CCHC; công tác kiểm soát TTHC luôn đảm bảo chất lượng và kịp tiến độ yêu cầu; thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; triển khai thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, áp dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử hiện đại (iGate); tích cực tham mưu triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; khai thác và áp dụng hiệu quả phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice). Đến nay, đã có 36/37 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cung cấp ở mức độ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và đã sẵn sàng triển khai tiếp nhận và giải quyết trực tuyến; có 03/37 TTHC sẵn sàng áp dụng việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận và giải quyết 42 hồ sơ TTHC kịp thời và đúng tiến độ.

Đ/c Vũ Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen của Sở KH&CN cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang ghi nhận và biểu dương thành tích của các cá nhân, tập thể. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2018, đồng chí đề nghị toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành KH&CN cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Trong công tác xây dựng Đảng, các Chi bộ cần bám sát vào Nghị quyết của cấp trên, của Chi bộ để tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức sinh hoạt của Chi bộ; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, tự giám sát; nâng cao hơn nữa công tác phát triển Đảng viên. Trong công tác chuyên môn, các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 cần chi tiết, cụ thể, sát với thực tế, phù hợp với nguồn lực của mình và kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính,; nâng cao vai trò khoa học công nghệ đồng hành với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục quan tâm công tác thi đua, khen thưởng,…

Tại Hội Nghị, Đảng bộ Sở KH&CN đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 06 cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng giấy khen của Giám đốc Sở KH&CN cho 21 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 10 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tác giả bài viết: HH-QG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 3160

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19756

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8103630