Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Khoa học công nghệ Cao Bằng hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

Xác định hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm là mục tiêu và yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và tồn tại lâu dài của doanh nghiệp, là cơ sở để nâng cao thu nhập, tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt cho người lao động, những năm qua, ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) Cao Bằng đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mở rộng và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
Công nhân Công ty cổ phần sản xuất VLXD Cao Bằng đang sản xuất sản phẩm gạch rỗng đất sét nung.

Công nhân Công ty cổ phần sản xuất VLXD Cao Bằng đang sản xuất sản phẩm gạch rỗng đất sét nung.

Trên cơ sở bám sát định hướng phát triển KT-XH của tỉnh, địa phương, Ngành KH&CN Cao Bằng đã tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp; tăng cường phối kết hợp với các ngành, địa phương đề xuất, triển khai nhiều nhiệm vụ KH&CN có sự đồng hành của Doanh nghiệp. Nhiều chủ trương, chính sách phát triển KH&CN được ban hành đã góp phần phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong đó, cơ chế chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá và xác lập quyền sở hữu công nghiệp được ban hành đã khẳng định hướng đi đúng đắn của Ngành Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta xác định khoa học công nghệ là đòn bẩy của quá trình tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Sau khi cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp được ban hành tại Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức công bố rộng rãi về nội dung chi tiết của chính sách, hồ sơ thủ tục hỗ trợ trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Ngành (tên miền khcncaobang.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận chính sách đầy đủ và kịp thời.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, Sở KH&CN đã tiếp nhận 03 hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua xem xét, thẩm định và đối chiếu với các quy định có 02/03 Doanh nghiệp đủ điều kiện, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã trình và được UBND nhất trí hỗ trợ 02 Doanh nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ là 125 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 40 triệu đồng, áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở 10 triệu đồng; hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp quy 60 triệu đồng, công bố hợp chuẩn 15 triệu đồng.

Là một trong những đơn vị đi đầu trong sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh như: sản phẩm xi măng poóc lăng hỗ hợp PCB 30, 40; gạch tuynel; cột điện bê tông cốt thép lý tâm,... được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng. Nhận thấy việc đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển, đưa Doanh nghiệp lên một tầm cao mới trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, trong những năm qua, Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng luôn đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư chiều sâu và tái đầu tư mở rộng sản xuất đảm bảo việc làm ổn định đời sống cho công nhân lao động, phát huy nhiều sáng kiến kỹ thuật để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty; đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001 – 2008 cho các loại sản phẩm do Công ty sản xuất, nhằm hoàn thiện về quy trình quản lý và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế hiện nay; phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua chất lượng sản phẩm... Qua thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm cột điện bê tông cốt thép lý tâm, hỗ trợ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 30 và gạch rỗng đất sét nung M50, kích thước 220mm x 105mm x 60mm (loại 2 lỗ tròn đường kính 40mm và loại 2 lỗ tròn đường kính 30mm) vói tổng kinh phí hỗ trợ cho đơn vị là 75 triệu đồng.
Tại Công ty TNHH Giang Hiền, sau khi được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng đối với dự án đầu tư đổi mới công nghệ dây chuyền sản xuất tôn chống nóng của Công ty từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ, Công ty tiếp tục đề nghị hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm theo chính sách. Qua thẩm định, xem xét hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho hoạt động xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho lĩnh vực sản xuất và cung cấp tấm lợp PU và tổ chức công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm tôn chống nóng (chưa có tiêu chuẩn quốc gia) số TCCS 01:2015/GH. 

Sở KH&CN Cao Bằng kiểm tra dây chuyền sản xuất tôn chống nóng tại Công ty TNHH Giang Hiền.

Để nâng cao hơn nữa nhận thức của các doanh nghiệp về áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng; tạo dựng phong trào năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp; thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thị trường trong nước và xuất khẩu, từng bước đưa phong trào năng suất chất lượng thực sự đi vào thực tế đời sống, gắn với phát triển KT-XH ở địa phương theo hướng ổn định, bền vững. Trong thời gian tới, Sở KH&CN chủ trương tiếp tục tuyên truyền cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, vận động các cơ sở, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; công bố tiêu chuẩn cơ sở; công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn… nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp trên thị trường.

Theo Chính sách hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, như: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tiên tiến; sản phẩm của doanh nghiệp được chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật địa phương, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; sản phẩm của doanh nghiệp được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng, áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở (đối với những sản phẩm chưa có tiêu chuẩn quốc gia) đáp ứng đủ các quy định được xem xét hỗ trợ theo mục c, khoản 4, điều 1 của Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND. Mức hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ 40.000.000,đ/ 1 doanh nghiệp được chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tiên tiến; Hỗ trợ 30.000.000,đ/1 doanh nghiệp/1 sản phẩm được chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật địa phương hoặc phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Hỗ trợ 15.000.000,đ/1 doanh nghiệp/1 sản phẩm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế, nhưng tối đa không quá 02 sản phẩm/năm đối với một doanh nghiệp; Hỗ trợ 10.000.000,đ/1 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với những sản phẩm chưa có tiêu chuẩn quốc gia và hỗ trợ tối đa không quá 02 sản phẩm/năm cho một doanh nghiệp.

Bên cạnh những chính sách hỗ trợ từ tỉnh, các doanh nghiệp cần chủ động nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm... để đảm bảo cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế./.

Tác giả bài viết: HH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 2066

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45647

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8244725