Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Họp đánh giá kết quả hoạt động KH&CN 9 tháng đầu năm 2020

Ngày 06/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Họp đánh giá kết quả hoạt động KH&CN 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Đồng chí Bế Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì cuộc họp.
Đ/c Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì cuộc họp

Đ/c Bế Đăng Khoa - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì cuộc họp

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra và đạt được một số kết quả tích cực như sau:

Duy trì theo dõi, quản lý, đôn đốc  tình hình triển khai thực hiện đối với 23 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh; Theo dõi tình hình thực hiện đối với 01 dự án KH&CN cấp Bộ, 07 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi; Tham mưu tổ chức các Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp đối với 07/07 nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt bắt đầu thực hiện từ năm 2020; hoàn thành công tác tổ chức thẩm định nội dung, kinh phí đối với 03/07 nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2020 trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Bộ KH&CN danh mục gồm 02 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2021; tham mưu xây dựng 01 dự thảo VBQPPL theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh;

Tiếp tục quản lý, theo dõi, đôn đốc đối với các nhiệm vụ KH&CN đang thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm: 01 dự án KH&CN cấp quốc gia, 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia; 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh về lĩnh vực sở hữu trí tuệ; tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp đối với 01 nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt bắt đầu thực hiện từ năm 2020; Công tác thẩm định công nghệ, cho ý kiến về công nghệ các dự án đầu tư được duy trì thực hiện, trong đó đã thẩm định công nghệ đối với 02 dự án đầu tư và cho ý kiến về phần công nghệ đối với 04 dự án đầu tư; thực hiện thủ tục hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với 01 hồ sơ với số kinh phí hỗ trợ là 30.000.000 đồng;

Theo dõi, đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định và tiến hành xem xét giải quyết 18 hồ sơ trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân; Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem xét ban hành "Kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về truy xuất nguồn gốc" và tham mưu triển khai sau khi Kế hoạch được UBND tỉnh ban hành;Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa tại 54 cơ sở, sản xuất kinh doanh;Tổ chức khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 88 cơ sở trên địa bàn các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm và thành phố Cao Bằng; Hướng dẫn 08 cơ sở thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; triển khai nội dung đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020 tới các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện thủ tục hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng đối với 01 hồ sơ với số kinh phí hỗ trợ là 70.000.000 đồng; Tăng cường công tác tham mưu,kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng tại 13 đơn vị; tham mưu triển khai việc áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở; xây dựng và triển khai ứng dụng CNTT vào hoạt động ISO của Sở; triển khai các nhiệm vụ của Tổ Đề án nông nghiệp thông minh thuộc lĩnh vực KH&CN;

Chủ trì tổ chức 03 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ đối với cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; Tham mưu trình Lãnh đạo Sở xem xét kế hoạch tổ chức 01 cuộc thanh tra nhiệm vụ KH&CN, cụ thể: Đề tài “Khai thác và phát triển bền vững nguồn gen bản địa cây lê xanh phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao thu nhập cho người dân tại huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng”;Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 và báo cáo tổng kết công tác PCTN định kỳ gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy;

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng năm 2020; phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2020 đợt 1 và đợt 2 năm 2020; Kế hoạch KH&CN năm 2021 tỉnh Cao Bằng theo hướng dẫn của Bộ KH&CN và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 419-KH/TU ngày 06/01/2020 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Báo cáo phục vụ buổi làm việc với Đoàn Giám sát của Hội đồng dân tộc của Quốc hội)...

Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức thẩm định nội dung, kinh phí đối với 03/08 nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2020 sau khi đã hoàn thành công tác tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các nội dung thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng” - giai đoạn I tại xã Lê Chung, huyện Hòa An; Đã rà soát và trình UBND tỉnh xem xét cấp bổ sung kinh phí thực hiện giai đoạn I và xin chủ trương lập dự án đầu tư giai đoạn II đối với Dự án này;

Tiếp tục duy trì thực hiện việc theo dõi, chăm sóc các giống cây trồng; Sản xuất giống nấm sò, nấm hương, nấm linh chi cấp 1, 2, 3; Tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây có múi cho bà con nông dân tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng và hướng dẫn thực hành ủ rơm, mùn cưa làm nấm sò tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng; Tổ chức kiểm xạ phòng và kiểm định máy X-Quang tại 07 cơ sở; sản xuất và tiêu thụ được 6.832 hộp trà giảo cổ lam đạt 44%; 168 lọ nghệ vàng đạt 22,4%; 216 lọ nghệ đen đạt 86,4%; 154 lọ tinh bột nghệ đạt 22%; tiến hành rà soát, kiểm tra lại thiết bị và đề xuất sửa chữa, bổ sung để đảm bảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kiểm định phòng Lass xây dựng; Kiểm định được 163/440 PTĐ về lĩnh vực khối lượng (đạt 37%); dung tích 44/486 (đạt 9%); áp suất 316/750 (đạt 42%); taximet 06/150 (đạt 4%) và điện từ trường 11/1.015 (đạt 1%);  500/3500 công tơ điện (đạt 14,3%); ban hành quyết định điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường; tiếp tục thực hiện hiệu chuẩn chuẩn đo lường tại Viện đo lường;

Duy trì việc cập nhật tin, bài viết lên trang thông tin điện tử khcncaobang.gov.vn (280 tin bài, video); Thực hiện 09 chương trình KHCN và đời sống phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các tin, phóng sự về các hoạt động trong lĩnh vự KH&CN phát trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Cao Bằng; Xuất bản Lịch KH&CN năm 2020 (2.000 cuốn); Tài liệu Thông tin KHCN số 1, số 2, số 3 năm 2020 (500 cuốn/số); Hoàn thiện các nội dung bản thảo “Sổ tay các sản phẩm nông, lâm sản và chế biến tỉnh Cao Bằng được hình thành và phát triển từ kết quả nghiên cứu KH&CN;

Xây dựng và hiện đang trong quá trình tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với 02 dự thảo văn bản liên quan đến hoạt động của quỹ gồm: Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính Qũy và quyết định ban hành Quy định quản lý hoạt động tài trợ, hỗ trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay từ nguồn vốn của quỹ;
 
Tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến phát biểu, trong đó tập trung đánh giá về những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp trọng tâm để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 3 tháng cuối năm.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở ghi nhận các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong 3 tháng cuối năm. Trên tinh thần chỉ đạo Đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị của Sở cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2020, trong đó cần: chủ động tham mưu đề xuất về các nhiệm vụ, chương trình thuộc lĩnh vực KHCN theo ý kiến của Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội; tham mưu xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngay sau khi được ban hành và thay thế Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; rà soát, lập kế hoạch tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đã được đăng ký thành công quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để xác định phương án tư vấn, hướng dẫn các địa phương biện pháp quản lý, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đó; tiếp tục tham gia các đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, chuyển đổi, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo ISO tỉnh Cao Bằng; rà soát thủ tục hành chính, điều chỉnh kinh phí giao cho các đơn vị và xác định rõ các vấn đề vướng mắc để giải quyết dứt điểm; xây dựng hoàn thiện kế hoạch năm 2021; xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN... 

 

Tác giả bài viết: ĐT - BH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 3160

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71089

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8958466Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng