Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ngày 29/01/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở. Đồng chí Đoàn Hải Triều – Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội Nghị.
Đ/c Vũ Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen của Sở KH&CN cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018.

Đ/c Vũ Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen của Sở KH&CN cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018.

           Năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Với tinh thần đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động và sự chủ động, sáng tạo, tích cực của tập thể sở, hoạt động KH&CN đã hoàn thành kế hoạch được giao trên các mặt công tác như:         

           Trong công tác Đảng: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng trong đơn vị; gần 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và của tỉnh; Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết TW6, TW7 (khóa XII) và các chỉ thị, quy định, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Sở KH&CN, 100% đảng viên và quần chúng đã viết bài thu hoạch nhận thức của cá nhân. Công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên và kiểm tra, gám sát được thực hiện theo Chương trình công tác đã đề ra. Trong năm, có 7 quần chúng đã được công nhận đối tượng đảng và đã được học lớp nhận thức về Đảng; kết nạp mới 03 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức 5 đảng viên,…

Đ/c Đoàn Hải Triều, Phó Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen của Đảng bộ Sở KH&CN cho các Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh  năm 2018.

          Trong công tác chuyên môn: Trong năm 2018, Đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo đột xuất của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với trên 30 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ KH&CN, UBND tỉnh và một số ngành liên quan chủ trì soạn thảo.
Sở KH&CN quản lý trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 05 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi được triển khai thực hiện, trong đó có 02 dự án được chuyển tiếp và 03 dự án được phê duyệt thực hiện năm 2018; có 37 đề tài (ĐT), dự án (DA) KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ( trong đó có 25 đề tài, dự án chuyển tiếp từ những năm trước và 12 ĐT, DA mới được ký hợp đồng để triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2018). Tổ chức kiểm tra định kỳ: 26/27 lượt ĐT, DA đạt 96,15% kế hoạch đề ra. Nghiệm thu 10/10 ĐT đạt 100% kế hoạch.
         Hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa bàn được tăng cường, thúc đẩy. Trong năm 2018, đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho 10 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục quản lý, theo dõi và phối hợp triển khai 02 DA về SHTT gồm: 01 DA “Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm Trúc sào của tỉnh Cao Bằng” đã được nghiệm thu, xếp loại khá; 01 DA “Xây dựng Nhãn hiệu tập thể “Nếp Hương Bảo Lạc” cho sản phẩm nếp hương của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, rà soát các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế hoạt động theo quy định, đã xem xét thẩm định và cấp giấy phép, hướng dẫn, đôn đốc kịp thời các thủ tục cho các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định.
         Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện tốt, góp phần tạo môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong năm đã tổ chức 08 cuộc thanh tra đối với 18 đối tượng thanh tra trên địa bàn tỉnh. Xử phạt vi phạm hành chính 03 doanh nghiệp trong lĩnh vực đo lường và chất lượng xăng dầu. Tổng số tiền nộp ngân sách là 45 triệu đồng.
          Công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng duy trì thường xuyên việc kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Kiểm tra phê duyệt mẫu và xác định hiện trạng 87 cột đo tại 34 cửa hàng kinh doanh xăng dầu; kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa đối với 18 lượt sản phẩm/18 cơ sở; Hướng dẫn 12 cơ sở đăng ký sử dụng mã vạch, gắn nhãn hàng hóa; Tổ chức thẩm định và xét trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 đối với 01 tổ chức, doanh nghiệp; Tổ chức kiểm tra, giám sát về việc áp dụng Hệ thống ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại 25/25 đơn vị.
          Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm định 4.506 phương tiện đo các loại (gồm áp xuất, điện từ trường, taximet, điện, dung tích, cân...).
          Hoạt động  của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tham gia các chương trình kết nối cung cầu, tư vấn chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm KH&CN trong và ngoài tỉnh; sản xuất thử nghiệm và đưa ra thị trường tiêu thụ các giống nấm hương, nấm sò; chủ trì thực hiện 04 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; đã sản xuất 11.976 hộp trà, 1.147 lọ bột nghệ.
          Trên cơ sở các kết quả đạt được năm 2018, Sở KH&CN đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 như: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về vai trò của KH&CN trong sản xuất và đời sống, từng bước đưa KH&CN trở thành lực lượng sản xuất quan trọng trong quá trình sản xuất; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, duy trì hoạt động và nâng cao hiệu quả của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính đều được giải quyết theo đúng quy trình; Tập trung xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt các sản phẩm chủ lực; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh; tăng cường hoạt động KH&CN cấp cơ sở; Tập trung vào các đề tài dự án có thể đưa ra sản phẩm hàng hóa là thế mạnh của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh xây dựng quyền sở hữu công nghiệp cho sản phẩm hàng hóa; Tiếp tục đổi mới công tác thông tin KH&CN nhằm nâng cao chất lượng nội dung thông tin, đáp ứng nhu cầu sản xuất trong tỉnh, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng được tiếp cận thông tin KH&CN.     
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hải Triều - Phó Giám đốc Sở KH&CN ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tập thể cán bộ CC, VC Sở KH&CN đã đạt được trong năm 2018, đồng chí đã nhấn mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019, tập thể cán bộ CC,VC Sở cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, như: Cần rèn luyện và đổi mới phương pháp làm việc trong từng cán bộ, nêu cao tinh thần phát huy sáng kiến trong công tác chuyên môn, bám sát các nghị quyết của trung ương, chỉ thị, kế hoạch về KH&CN của tỉnh để xây dựng chương trình kế hoạch nghiên cứu ứng dụng của đơn vị có trọng tâm,…

Đ/c Đoàn hải Triều, Phó Giám đốc Sở KH&CN tặng Giấy khen của Đảng bộ Sở KH-CN cho Đ/c Bế Lưu Băng đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
          Nhân dịp này, Đảng bộ Sở KH&CN đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”; 01 cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Sở KH&CN tặng giấy khen cho 20 tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 06 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Tác giả bài viết: Hoàng Kiều - Hoàng Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 1640

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84976

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7180479