Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Hội nghị hoạt động các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ lần thứ XI

Ngày 04/10/2018, tại Thành phố Cần Thơ, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị về hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) lần thứ XI năm 2018. Hội nghị nằm trong chuỗi Sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2018” (TechDemo 2018) tổ chức tại Cần Thơ từ ngày 03 đến 05/10/2018.
Thứ trưởng Trần Văn Tùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho 05 tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2017-2018.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho 05 tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2017-2018.

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN các tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các Báo cáo: Kết quả hoạt động của các Trung tâm giai đoạn 2017-2018 và định hướng hoạt động các năm tiếp theo; Kinh nghiệm đưa một số sản phẩm của Trung tâm vào thị trường; Định hướng phát triển hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ Vùng đồng bằng sông cửu long – vai trò của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Nâng cao năng lực ứng dụng KH&CN thông qua hoạt động liên kết với các viện, trường và doanh nghiệp.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng số nhân lực năng lực năm 2018 của các Trung tâm là 1.399 người (tăng 40 người so với năm 2017), trong đó, tổng số viên chức là 845 người, hợp đồng lao động là 554 người; trong đó, có 07 tiến sỹ, 256 thạc sỹ, 814 đại học và 320 trình độ khác. Tổng kinh phí hoạt động sự nghiệp KH&CN tại các Trung tâm là 198 tỷ đồng (giảm 3 tỷ đồng so với năm 2017). Trong giai đoạn 2017 - 2018, có 88 đề tài và 130 dự án đã và đang thực hiện trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, an toàn bức xạ, năng lượng, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, xử lý môi trường, vật liệu xây dựng, sở hữu trí tuệ, y dược… Tổng kinh phí của các nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt là 366 tỉ đồng, tăng 133 tỉ đồng so với năm 2017; trong đó, kinh phí cho thực hiện đề tài là 128,1 tỷ đồng (chiếm 35%), kinh phí cho thực hiện dự án là 237,9 tỷ đồng (chiếm 65%).

Thực hiện dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, xử lý môi trường, nông nghiệp, năng lượng, kiểm nghiệm được 3.112 hợp đồng với giá trị 62 tỷ đồng; Trong đó, hợp đồng tư vấn, dịch vụ 2.866 hợp đồng (40 tỷ đồng, chiếm 66%), hợp đồng chuyển giao công nghệ là 246 hợp đồng (22 tỷ đồng, chiếm 34%). Hiện các Trung tâm đã làm chủ được 275 công nghệ tăng 7 công nghệ so với năm 2017, tập chung chủ yếu trong các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, xử lý môi trường, nông nghiệp, tiết kiệm năng lượng, y dược, công nghiệp, vật liệu, xây dựng. Thực hiện Đề án nâng cao năng lực theo Quyết định số 317/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 24 Trung tâm tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2018 là 26 dự án với tổng kinh phí được phê duyệt là 1.126,3 tỉ đồng, kinh phí thực hiện năm 2018 là 322,6 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, có 38/63 Trung tâm đã có chủ trương sáp nhập, hợp nhất 02 hoặc 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN thành 1 đơn vị sự nghiệp; 16 Trung tâm chưa có chủ trương hoặc không có chủ trương sáp nhập; 09 Trung tâm có phương án và lộ trình chuyển đổi thành công ty cổ phần…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định: Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đặt ra cho lực lượng KH&CN trong sự nghiệp phát triển KT-XH và bảo vệ tổ quốc, Ngành KH&CN phải được tổ chức bộ máy quản lý theo ngành dọc một cách độc lập, tự chủ để tập trung nguồn lực và phát huy được tối đa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phạm vi