Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Hội nghị giao ban công tác Khoa học và công nghệ quý III năm 2017

Ngày 08/9/2017, Sở Khoa học và công nghệ đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa học và công nghệ quý III năm 2017 nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được trong quý và xác định giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong quý IV năm 2017 của ngành Khoa học và công nghệ.
Hội nghị giao ban công tác Khoa học và công nghệ quý III năm 2017

Hội nghị giao ban công tác Khoa học và công nghệ quý III năm 2017

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn bộ chuyên viên Khối Văn phòng Sở. Đồng chí Hoàng Giang- Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.
Trong quý III năm 2017, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở cùng sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn sở, các nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ đã được tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể như:
Trong công tác Quản lý khoa học: đã chuẩn bị nội dung phục vụ Hội đồng Khoa học và Sáng kiến tỉnh tổ chức họp Hội đồng khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Cao Bằng bổ sung năm 2017 và các nhiệm vụ thực hiện mới từ năm 2018 (có 02 nhiệm vụ KH&CN bổ sung năm 2017; 12 nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2018); Tiến hành kiểm tra 05 đề tài, dự án cấp tỉnh đang được triển khai thực hiện; Tổ chức nghiệm thu 02 đề tài, kết quả nghiệm thu: 01 xuất sắc, 01 khá; Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho 05 đề tài, dự án đã kết thúc; Thông báo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung năm 2017 và thực hiện mới năm 2018.
Công tác Quản lý KH&CN cơ sở: Tiếp tục nghiên cứu các chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý KH&CN cấp cơ sở; đôn đốc cơ quan chủ trì hoàn thiện hồ sơ dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi được Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý bắt đầu thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 gửi Bộ KH&CN, gồm có: Dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá tầm SIBERI (Acipenser baerii) thương phẩm trong bể qui mô hàng hóa tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng”; Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu Hà thủ ô đỏ (polygonum multiflorum thunb) tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng”. Xem xét, thẩm định kế hoạch “Mô hình trồng cây ăn quả ở xã Thị Ngân, huyện Thạch An” và kế hoạch “Tập huấn kỹ thuật ủ phân, nuôi giun quế cho một số xã của huyện Thạch An và huyện Nguyên Bình” của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.
Công tác Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ: Quản lý, theo dõi tình hình triển khai thực hiện dự án KH&CN cấp Quốc gia “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sắt xốp và nghiên cứu sử dụng sắt xốp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh tế và quốc phòng; Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem xét Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Xây dựng Kế hoạch của Sở để thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017 – 2020.
 Sở hữu trí tuệ: hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm “Hà thủ ô đỏ” của cơ sở Anh Hưng, huyện Bảo Lạc và nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Vịt cỏ Trùng Khánh”; tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định về việc thành lập Hội trúc sào Cao Bằng; bổ sung nội dung, kinh phí thực hiện đối với dự án Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm từ cây trúc sào của tỉnh Cao Bằng; xây dựng kịch bản tuyên truyền sở hữu trí tuệ số 02 để gửi phát trên sóng trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.
An toàn bức xạ: theo dõi, giải quyết kịp thời thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 01 đơn vị (Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng); tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 02 đơn vị (Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh, Bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng).
Công tác sáng kiến: hoàn thành công tác đánh giá sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2017; tham mưu cho Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1260/QĐ-SKHCN ngày 16/8/2017 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2, năm 2017. Kết quả trong tổng số 37 hồ sơ sáng kiến, có 29 sáng kiến xếp loại đạt và 08 sáng kiến không đạt.
Công tác Thanh tra, kiểm tra: Tổ chức thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề năm 2017 về an toàn bức xạ hạt nhân theo chỉ đạo của Bộ KH&CN và UBND tỉnh đối với 08 cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh.
Công tác quản lý về Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng: đã kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa đối với 17 lượt sản phẩm; kiểm tra đo lường đối với 14 lô hàng; kiểm tra phương tiện đo, phép đo tại 04 cơ sở sử dụng phương tiện đo; kiểm tra hồ sơ phê duyệt mẫu và xác định hiện trạng 20 cột đo tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu; Tiếp tục tham gia Tổ công tác dán tem niêm phong công tơ tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu tại 42 cơ sở kinh doanh xăng dầu của 13 huyện, thành phố theo Đề án tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh;
 Công tác áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (hệ thống ISO) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát về việc áp dụng Hệ thống ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại 06 đơn vị. Qua kiểm có 02/06 đơn vị đã thực hiện tốt và 04/06 đơn vị chưa thực hiện tốt việc duy trì, áp dụng Hệ thống ISO vào hoạt động của đơn vị. Tổ chức Hội nghị tập huấn việc áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động cho các sở, ngành, UBND thành phố và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh. Kiểm định được 823 phương tiện đo các loại tại các đơn vị, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, kết quả có 815 phương tiện đo đạt yêu cầu dử dụng và 08 phương tiện đo không đạt yêu cầu sử dụng.
Hoạt động Ứng dụng tiến bộ KH&CN: Thực hiện 04 đề tài, dự án do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN là đơn vị chủ trì thực hiện, gồm: đề tài “Nhân giống cây dược liệu Lan Kim Tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô và trồng thử nghiệm tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng”; đề tài “Nghiên cứu, bảo tồn và phục tráng các giống lúa nếp đặc sản của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”; đề tài “Xây dựng mô hình trồng nho Cự phong và Tảo Hồng tại Cao Bằng”; dự án “Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm rượu Hà thủ ô đỏ Cao Bằng”; Theo dõi, chăm sóc và kiểm tra về các giống cây trồng như ổi, lúa, hoa lan, chuối...; Triển khai kế hoạch tập huấn kỹ thuật ủ phân, nuôi giun quế cho một số xã của huyện Thạch An và huyện Nguyên Bình; Tiếp nhận và sản xuất thử nghiệm giống nấm hương, nấm sò theo quy trình sản xuất thử nghiệm nấm hương, nấm sò từ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Thái Nguyên; Hoạt động dịch vụ KH&CN: sản xuất được 4385 hộp trà Giảo cổ lam, 665 lọ nghệ vàng và 318 lọ nghệ đen để tiêu thụ trên thị trường.
Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Xuất bản tài liệu Thông tin KH&CN số 3/2017; xây dựng tài liệu phổ biến kiến thức về Sở hữu công nghiệp; cập nhật và viết được 118 tin, bài lên trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện 03 chương trình KHCN và đời sống phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng.
Căn cứ Chương trình công tác năm 2017 của Sở KH&CN và kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2017, trong quý IV/2017 cần tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ sau: Triển khai thực hiện và sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch KH&CN tỉnh Cao Bằng, Chương trình công tác của Sở năm 2017; Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Cao Bằng bổ sung năm 2017 và các nhiệm vụ mới thực hiện từ năm 2018; Các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục đề xuất để xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình trọng tâm của tỉnh mà Sở KH&CN được giao chủ trì thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở; thực hiện tốt công tác CCHC, kiểm soát TTHC, đặc biệt là việc sử dụng hệ thống một cửa hiện đại iGate; triển khai đánh giá công chức, viên chức theo quy định; tổ chức tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng thành tích năm 2017; tổng kết công tác năm 2017, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 2714

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41091

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6204253