Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Hội nghị Giao ban công tác 6 tháng đầu năm

Ngày 20/6/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hoàng Giang – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Giang - Giám đốc Sở Chủ trì Hội nghị

Đồng chí Hoàng Giang - Giám đốc Sở Chủ trì Hội nghị

trong 6 tháng đầu năm, các phòng và đơn vị trực thuộc Sở đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác và đạt được các kết quả theo kế hoạch đề ra cụ thể:
Đã tổ chức kiểm tra tiến độ, tình hình thực hiện đối với 04 đề tài, dự án. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá: các đề tài, dự án đều đang được triển khai theo đúng nội dung, thuyết minh đã được phê duyệt; Tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đối với 03 đề tài. Kết quả nghiệm thu: có 02 đề tài đạt loại khá; 01 đề tài xếp loại đạt; thẩm định nội dung, kinh phí để ký hợp đồng đối với 12 nhiệm vụ KH&CN mới thực hiện năm 2018; Thẩm định, cấp 01 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước cho 01 đề tài đã được nghiệm thu; tham mưu, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện “Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Sở KH&CN với Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2020” trong năm 2018.
Trong hoạt động công nghệ và thị trường công nghệ; sở đã đôn đốc, hướng dẫn cơ quan chủ trì và các chủ nhiệm đề tài thúc đẩy thực hiện nội dung các nhiệm vụ thuộc Dự án KH&CN cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sắt xốp và nghiên cứu sử dụng sắt xốp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh tế và quốc phòng”; Thẩm định công nghệ đối với Dự án đầu tư: Xây dựng công trình xưởng chế biến làm giầu quặng chì, kẽm hàm lượng đạt từ 90-99% và đúc chì thỏi; Thực hiện hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp KH&CN đối với 01 doanh nghiệp; tiến hành tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đối với 04 sản phẩm hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp; Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện và kịp thời phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Dự án “Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm Trúc sào của tỉnh Cao Bằng”.
Công tác thanh tra, đã tổ chức triển khai 04 cuộc thanh tra chuyên ngành theo Kế hoạch Thanh tra của Sở KH&CN, trong đó: 03 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ tại 07 cơ sở tiến hành công việc bức xạ (Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng và các huyện Trùng Khánh, Quảng Uyên, Phục Hòa, Thông Nông, Thạch An, Trà Lĩnh); 01 cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng và an toàn bức xạ đối với Công ty TNHH Tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Tín Cao Bằng. Tiến hành kiểm tra hồ sơ phê duyệt mẫu và xác định hiện trạng của 40 cột đo xăng dầu. Kết quả: các cột đo đều có đầy đủ phê duyệt mẫu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp; Tổ chức kiểm tra đo lường và chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa tại 03 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đối với 03 lô hàng. Qua kiểm tra các cơ sở đều chấp hành theo đúng quy định hiện hành; Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh vàng, bạc và xăng dầu trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Triển khai đăng ký, tổ chức tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 đối với 07 doanh nghiệp. Tổ chức việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đến nay, tổng số cơ quan, đơn vị hoàn thành việc xây dựng và áp dụng Hệ thống ISO trên toàn tỉnh là: 77 cơ quan, đơn vị (20 sở, ban, ngành; 13 UBND cấp huyện  UBND thành phố; 15 chi cục trực thuộc các sở, ngành; 26 phòng trực thuộc UBND các huyện, thành phố; 07 UBND xã, phường). Tổ chức kiểm định được 384 phương tiện đo các loại tại các đơn vị, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó thực hiện hiệu chỉnh đối với 133 phương tiện đo. Kết quả kiểm định, hiệu chỉnh: 383 phương tiện đo đạt yêu cầu sử dụng được dán tem kiểm định; 01 phương tiện đo không đạt yêu cầu sử dụng, không được dán tem kiểm định và khuyến nghị đơn vị, tổ chức không được tiếp tục đưa vào sử dụng.
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN chủ trì thực hiện 04 đề tài, dự án, các đều tài, dự án được triển khai đảm bảo đúng nội dung, tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt. Trong đó, có 01 đề tài đã được nghiệm thu vào ngày 15/6/2018, kết quả đánh giá của Hội đồng nghiệm thu: xếp loại Đạt; Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Thông Nông xây dựng Kế hoạch tổ chức 01 lớp tập huấn và 05 lớp dạy nghề cho bà con nông dân tại các xã trên địa bàn tỉnh; Sản xuất thử nghiệm được.... giống nấm hương, nấm sò; 520 lọ bột nghệ vàng, 296 lọ nghệ đen; 7034 hộp Trà giảo cổ lam; và triển khai nghiên cứu, trồng thử nghiệm mô hình các giống dâu tây.
Công tác Thông tin tuyên truyền; Biên tập và xuất bản 02 số tài liệu thông tin KH&CN trong 6 tháng đầu năm 2018; xuất bản Lịch KH&CN năm 2018; Theo dõi hoạt động, cập nhật và viết được gần 300 tin, bài lên trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện 06 chương trình KH&CN và đời sống phát trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Cao Bằng; Xây dựng nội dung tài liệu thông tin KH&CN số 3 năm 2018; Tiến hành xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cấp, điều chỉnh hệ thống, giao diện website của Sở KH&CN theo hướng nghiên cứu, rà soát để nâng cấp, cập nhật đầy đủ các mục thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân.
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; theo dõi, kiểm tra và đánh giá, nghiệm thu đối với các đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh: 36 đề tài, dự án đang và chuẩn bị thực hiện; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc ký kết hợp đồng thực hiện 11 nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2018; quản lý, theo dõi, kiểm tra và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, tổ chức nghiệm thu các đề tài thuộc dự án KH&CN cấp quốc gia; Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và thẩm định, giải quyết các đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ. Tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đo lường tại các cơ sở sản xuất, hàng hóa; kiểm định phương tiện đo, thử nghiệm mẫu vật liệu xây dựng tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch; Tiếp tục triển khai hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về KH&CN; xuất bản tài liệu thông tin KH&CN số 3, số 4 năm 2018; biên tập và chuẩn bị xuất bản Lịch KH&CN năm 2019; theo dõi hoạt động, cập nhật các tin, bài lên trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về KH&CN trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng; Tổ chức cuộc "Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018"; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định.
Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế để để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.
Kết luận cuộc họp đồng chí Hoàng Giang – Giám đốc sở đã yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc sở trong thời gian tới cần thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ; nắm bắt thông tin để tham mưu cho lãnh đạo sở chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ngày càng cao các nhiệm vụ của ngành; tập trung vào công tác rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của sở.../.

Tác giả bài viết: Q.G

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 4046

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33107

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8232185