Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với hoạt động Khoa học và Công nghệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Thứ hai - 12/04/2021 15:58
Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng để củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào

Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, dân vận kém thì việc gì cũng khó thành công”, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác dân vận tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc sở. Để tổ chức tốt phong trào này, Sở KH&CN đã phân công một đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và một công chức (Chánh Thanh tra Sở) đảm nhận nhiệm vụ trực tiếp tham mưu thực hiện công tác dân vận và tổ chức triển khai phù hợp với đặc thù của cơ quan.  

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong các năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về KH&CN tới các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Qua đó giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm vững, tiếp cận và thụ hưởng các cơ chế, chính sách về KH&CN đã được ban hành, cụ thể:

Tư vấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo cơ chế, chính sách như: tư vấn, hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp (DN) KH&CN cho 01 DN (Công ty TNHH Công nghệ sinh học Ngân Hà); hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ cho 01 DN (Công ty TNHH Giang Hiền) với số tiền 300 triệu đồng; hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cho 05 DN  với số tiền 370 triệu đồng; hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 03 cơ sở sản xuất với tổng số tiền là 38 triệu đồng.

Sở tổ chức các đoàn tham gia các chợ Công nghệ và thiết bị (Techmart), chợ thương hiệu nhằm quảng bá một số sản phẩm ứng dụng KH&CN của các DN trên địa bàn như: Trà giảo cổ lam, bột nghệ đen, bột nghệ vàng, Rượu ngô, Đường kính, Chè ô long, Miến dong. Qua đó tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất kinh doanh của tỉnh khảo sát tìm hiểu các thiết bị, công nghệ thích hợp có thể ứng dụng tại địa phương.

Tích cực tư vấn, hướng dẫn cho các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh về thủ tục đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế cho sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, Sở KH&CN đã quan tâm, tạo điều kiện để triển khai thực hiện 07 đề tài, dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm của tỉnh Cao Bằng như: Nhãn hiệu tập thể Quýt Trà Lĩnh; nhãn hiệu tập thể Nếp Hương Bảo Lạc; chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào; Lê Đông Khê và các dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể đang trong quá trình thực hiện như: Nhãn hiệu Vịt cỏ Trùng Khánh, nếp ong Trùng Khánh. Qua đó, góp phần quảng bá và nâng cao giá trị của các sản phẩm hàng hóa tỉnh Cao Bằng trên thị trường.

Thực hiện “Dân vận khéo” gắn với cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thời gian qua, Đảng ủy Ban Giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về công tác cải cách hành chính, kiểm soát; thường xuyên rà soát để đơn giản hóa hoặc kịp thời đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở. Từ năm 2011 đến nay, Sở KH&CN đã tham mưu ban hành 07 Quyết định Công bố TTHC, các TTHC cơ bản đã dược cắt giảm từ 20%-30% thời gian giải quyết so với thời gian giải quyết bán đầu. Hiện nay, Bộ TTHC của Sở gồm 57 TTHC, trong đó: 57/57 TTHC đều được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua phần mềm liên thông hiện đại iGate; 37/57 TTHC được công bố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; 56/57 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn quan tâm đến công tác quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” tới các Chi bộ, các phòng bằng nhiều hình thức. Đồng thời, luôn xác định việc hưởng ứng phong trào này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Sở đã chủ động rà soát, phối hợp và giúp đỡ xã Thị Ngân, huyện Thạch An thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: Triển khai xây dựng và chuyển giao 02 mô hình trồng Ổi Đài Loan và cây Lê Đông Khê cho bà con nông dân quản lý, chăm sóc với diện tích là 3.000m2/mô hình; tổ chức các lớp tập huấn nuôi giun quế và chế phẩm hữu cơ vi sinh cho bà con nông dân tại xã Thị Ngân nhằm giúp bà con gia tăng hiệu quả sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và bảo vệ môi trường nông thôn. Quan tâm, tạo điều kiện để triển khai thực hiện các đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho nhân dân xã. Năm 2016, triển khai dự án “xây dựng mô hình trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao tại xã Thị Ngân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng” đã được triển khai thực hiện trên địa bàn xã. Kết quả đã trồng được 4ha chè (gồm các giống: PH8, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên) và hướng dẫn cho bà con nông dân về kỹ thuật nhân giống, giâm hom và chăm sóc cây chè,…

Đến nay, Dự án đã xây dựng được 01 vườn ươm nhân 3 giống chè mới (Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, PH8); Xây dựng mô hình trồng 3 giống chè mới với quy mô 4ha; xây dựng chế mô hình chế biến sản phẩm chè xanh chất lượng cao quy mô hộ gia đình; lặp đặt thiết bị 01 máy diệt men, 01 máy vò chè. Năm 2019, Sở phối hợp Viện Ứng dụng công nghệ thuộc Bộ KH&CN giúp đỡ xã Thị Ngân hỗ trợ 01 gia đình chính sách để xây dựng nhà ở; lợp mái tôn và sơn lại 01 nhà văn hóa; lắp đặt, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thiết bị sấy nông sản (hồi, dược liệu,..).
 
                      
Dự án “xây dựng mô hình trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao tại xã Thị Ngân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng”

Thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo”, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo tốt việc phối hợp giữa các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc sở, với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, đảng viên với nhau để có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, trong việc chăm lo đến đời sống cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức Công đoàn Sở đã làm tốt công tác phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị; làm tốt công tác thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ công nhân viên chức lúc ốm đau, thai sản, hay gia đình gặp khó khăn. Ngoài ra Đoàn thanh niên Sở KH&CN đã phối hợp với Đoàn xã tổ chức thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn, tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá trên 15 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong ngành KH&CN sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, Đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí công tác dân vận trong tỉnh hình mới, tích cực tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị; Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện hiến pháp cũng  như các Luật mới; phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời theo dõi nắm bắt tình hình và những vấn đề có nhiều bức xúc liên quan đến đời sống, việc làm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội …để tham mưu có những biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả; Tiếp tục sửa đổi lề lối, thái độ tác phong, ngôn ngữ trong giao tiếp của cán bộ, công chức; thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí, sử dụng cán bộ một cách khoa học, hợp lý, dân chủ, nâng cao hiệu quả; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các tổ đảng; xử lý nghiêm những hành vi thiếu trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức và đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.

Tác giả bài viết: HK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 67

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 63


Hôm nayHôm nay : 3669

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47351

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22362591Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng