Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Thứ ba - 22/09/2020 07:04
Sáng ngày 22/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V, giai đoạn (2020 - 2025).
Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội về phía Trung Ương có: đồng chí Phạm Đức Toàn, Uỷ viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; đồng chí Lương Hồng Quang, Cục trưởng Cục Thi đua Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước. 

Về phía tỉnh Cao Bằng có: đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, nhà giáo ưu tú và các gương điển hình tiên tiến đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua tỉnh giai đoạn (2015 - 2020).  

Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm. Kinh tế của tỉnh phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt bình quan trên 7,0%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn (2015 – 2020) đạt 9.200 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn (2011 – 2015), hằng năm tăng bình quân 11%, bằng 110% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Thu hút được 43 dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng số vốn đăng ký đầu tư 6.259 tỷ đồng. Xây dựng được 86 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 32,3% mục tiêu đề ra, đến nay toàn tỉnh có 167 trường đạt chuẩn quốc gia… Giai đoạn (2015 - 2020), có 100 tập thể, 455 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, hàng nghìn tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh và cấp cơ sở.

Giai đoạn 92020 – 2025), tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn (2020 – 2025), tổng sản phẩm (GRDP) tăng trưởng trên 8%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, sản phẩm giá trị trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên 01 đơn vị diện tích (ha) đạt 50 triệu đồng. Tổng kim ngạch, nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân 10%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 12%/năm. Đến năm 2025, phấn đấu 75% số xã đạt tiêu chí quốc gia y tế; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4%; phấn đấu 100% dân cư thành thị được dùng nước sạch; trên 95% dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn trao Huân trương Lao động hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huân trương Lao động hạng Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cao Bằng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho 04 cá nhân. Có 17 tập thể xuất sắc dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2014 - 2018 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 13 tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn trao Huân trương Lao động hạng Nhì, Ba cho các tập thể.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn trao Huân trương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Toàn, Uỷ viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Cao Bằng trong 05 năm qua. Đồng thời, với mong muốn phát huy vai trò, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn (2020 – 2025) đồng chí đề nghị tỉnh cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phát huy vai trò hạt nhận lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; Thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, công tác tuyên truyền, đảm bảo gương điển hình tiên tiến thực sự có tác dụng lan tỏa tốt trong cộng đồng, xã hội.

Để phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phát triển toàn diện, sâu sắc, hiệu quả. Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị Đại hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác TĐ-KT, Luật TĐ-KT, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, những nhiệm vụ mới, khó, vấn đề bức xúc, nổi cộm, cấp bách để phát động thi đua với các hình thức phong phú, hấp dẫn; Đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, dân chủ, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm mới, nhân tố mới, đồng thời đa dạng hình thức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến...

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn (2020 – 2025) với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tri thức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần từng bước đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã thông qua danh sách 10 đại biểu đại diện các điển hình tiên tiến của tỉnh dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Một số hình ảnh Tặng Bằng khen và Cờ thi đua:


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trao Huân chương Lao động các hạng Nhì, Ba cho các cá nhân.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Tác giả bài viết: HK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 874

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 159003

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9440898Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng