Trang nhất » Tin tức sự kiện » Khoa học & công nghệ

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng với Sở KH&CN

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động về khoa học và công nghệ

Thực hiện Chương trình số 13-Ctr/BTGTU ngày 12/02/2018 về kiểm tra, giám sát năm 2018 và Kế hoạch số 80-KH/BTGTU ngày 20/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động về khoa giáo thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, ngày 14/8/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến kiểm tra tại Sở khoa học và công nghệ. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn.

Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia.

Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia.

Ngày 10/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam (MIREX) chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Giang - Giám đốc Sở KH&CN làm trưởng đoàn.

Bình tuyển lê xanh ưu tú của địa phương.

Hội nghị bình tuyển cây lê xanh ưu tú tại huyện Bảo Lạc

Ngày 12/8/2018, tại huyện Bảo Lạc đã diễn ra Hội nghị Bình tuyển cây lê xanh ưu tú của địa phương. Hội nghị là một trong những nội dung thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Khai thác và phát triển bền vững nguồn gen bản địa cây lê xanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập cho người dân tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng” do Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Rau hoa quả Gia Lâm chủ trì thực hiện bằng nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN của tỉnh Cao Bằng.

Quả quýt không sử dụng màng sinh học bị thối hỏng sau 2 tuần bảo quản và mặt cắt của quả quýt sau 3 tuần bảo quản bằng màng sinh học ở nồng độ 1,5%.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Ứng dụng saponin kết hợp với chitosan và axit axetic tạo màng sinh học, nhằm kéo dài thời gian bảo quản và giữ được các đặc tính đặc trưng của quả quýt tỉnh Cao Bằng” do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Giang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn.

Sở Khoa học và Công nghệ: Cắt giảm thời gian giải quyết 34/41 thủ tục hành chính

Thực hiện Công văn số 676/VP-KSTT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục hành chính sau khi cắt giảm thời hạn giải quyết, Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 4148/KH-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thi hành Bộ luật dân sự; kế hoạch số 1093/KH-UBND, ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; kế hoạch số 19/KH-SKHCN, ngày 12/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, ngày 31/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn sở. Đồng chí Triệu Tường Lân, Chánh thanh tra sở làm báo cáo viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng ngày 31/7/2018, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đợt II/2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban giám đốc Sở; toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở.

Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào

Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào

Ngày 23/7/2018, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 2416/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00068 cho sản phẩm trúc sào và chiếu trúc sào “Cao Bằng” nổi tiếng. Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tập huấn về Điều tra Nghiên cứu và Phát triển và Điều tra Nhận thức công chúng về Khoa hoc và công nghệ năm 2018.

Vừa qua tại Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia (Bộ KH&CN), đã tổ chức buổi tập huấn “Điều tra Nghiên cứu và Phát triển và Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN năm 2018.

Đồng chí Hoàng Giang - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ

Ngày 18/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài “Ứng dụng các sản phẩm nano kim loại (Cuo, Fe0, Co0) trong quá trình xử lý hạt giống nhằm kích thích tăng trưởng, tăng năng suất thu hoạch cho cây ngô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” do Viện Khoa học vật liệu chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Giang - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nông Huy Đáo, Phó Chủ tịch Báo cáo kết quả tại Hội nghị

Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 17/7/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Toàn cảnh hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Ngày 13/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và Công nghệ đánh giá nghiệm thu đề tài “Điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học cho việc mở rộng và nâng hạng cấp Quốc gia khu bảo tồn loài – sinh cảnh Vượn Cao Vít Trùng Khánh”. Đề tài do GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh làm chủ nhiệm. Đồng chí Hoàng Giang, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, chủ tịch hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Chuyên gia hỗ trợ tác giả, nhóm tác giả tại huyện Trùng Khánh

Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, giải pháp sáng tạo Khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp nông thôn

Sự kiện vận động “Sáng tạo Khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp nông thôn” tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất được thành lập và phát động từ cuối năm 2017, đến nay Ban tổ chức sự kiện đã tổ chức tốt các cuộc họp tuyên truyền, vận động, phổ biến nội dung, thể lệ tham gia sự kiện đến bà con nông dân và các tầng lớp nhân dân tại các huyện trong tỉnh, xây dựng, gửi đề cương hướng dẫn viết ý tưởng cho các tác giả, nhóm tác giả; cử chuyên gia hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện các ý tưởng, giải pháp sáng tạo để tham gia sự kiện.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị triển khai mô hình ứng dụng công nghệ Nano trên cây ngô

Ngày 09/7/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai mô hình ứng dụng công nghệ Nano trên cây ngô. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở KH&CN, Hội Nông Dân, Chủ tịch UBND xã, cán bộ Hội Nông dân xã và các hộ dân tham gia mô hình.

Các đại biểu tham quan mô hình

Hội nghị đầu bờ sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh cho cây ngô

Vừa qua, Công ty cổ phần thương mại khoáng sản Tiến Hiếu đã tổ chức Hội nghị đầu bờ mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Hudavill cho cây ngô tại xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, mô hình thuộc dự án “Ứng dụng KH&CN sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Hudavill trên một số cây trồng tại tỉnh Cao Bằng, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững”.

Hội nghị đầu bờ mô sử dụng phân hữu cơ vi sinh cho cây lạc

Hội nghị đầu bờ mô sử dụng phân hữu cơ vi sinh cho cây lạc

Ngày 27/6/2018, Tại huyện Thạch An, Công ty cổ phần Khoáng sản thương mại Tiến Hiếu đã tổ chức Hội nghị đầu bờ Mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh Hudavill cho cây lạc, thuộc dự án “Ứng dụng KHCN sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Hudavil trên một số cây trồng tại tỉnh Cao Bằng, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững”

Một số văn bản chữ Nôm Tày được sưu tầm, dịch, phiên âm... thuộc Đề tài Sưu tầm các văn bản chữ Nôm Tày ở Cao Bằng. Ảnh minh họa.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 11/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh, sau hơn 05 năm thực hiện, công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh ta đã có những bước chuyển biến tích cực, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa và dịch vụ; cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tiềm lực khoa học công nghệ được nâng lên. Quản lý nhà nước về KHCN tiếp tục được đổi mới góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH và bảo vệ quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Sáng kiến tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì cuộc họp.

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu, đánh giá các dạng tài nguyên du lịch và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài “Nghiên cứu, đánh giá các dạng tài nguyên du lịch và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng ” do Viện Địa chất chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Sáng kiến tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Hoàng Giang - Giám đốc Sở Chủ trì Hội nghị

Hội nghị Giao ban công tác 6 tháng đầu năm

Ngày 20/6/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hoàng Giang – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài “Nhân giống cây dược liệu lan kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô và trồng thử nghiệm tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Cao Bằng chủ trì thực hiện. Đồng chí Đoàn Hải Triều - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.


Các tin khác

1 2 3 ... 37 38 39  Trang sau
 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN


Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 78


Hôm nayHôm nay : 2504

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53514

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5696750