Trang nhất » Tin tức sự kiện » Học tập đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Chủ tich Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Cao Bằng cần chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp

Chủ tich Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Cao Bằng cần chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp

Chủ tich Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Cao Bằng cần chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp

Trong 2 ngày 26-27/12, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, dẫn đầu đoàn công tác của Tiểu ban, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Tiểu ban nhằm nắm bắt tình hình thực tế phục vụ công tác xây dựng văn kiện Đại hội XI của Đảng. Tham gia Đoàn có nhiều đồng chí Ủy viên Tiểu ban: Đỗ Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; Hà Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; cùng nhiều đồng chí trong Tổ Biên tập.

 

Chủ tịch Quốc hội thăm chiến sĩ biên phòng
ở khu du lịch thác Bản Giốc
. Ảnh: VOV

Sáng 27/12, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoan nghênh những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào những thành tựu chung của cả nước trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Giai đoạn 2006-2010, trong điều kiện khó khăn, DGP của Cao Bằng vẫn tăng bình quân 11%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng nông - lâm nghiệp giảm còn 38%; một số cơ sở công nghiệp đang được triển khai, mở ra hướng phát triển mới của tỉnh. Cao Bằng cũng đã quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, các chính sách xã hội; quan tâm công tác phát triển Đảng, xóa điểm trắng đảng viên, trẻ hóa cán bộ, phát huy vai trò của các đoàn thể, quyết liệt phòng chống tham nhũng... theo đúng tinh thần các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng. Thực tế cho thấy đường lối đổi mới của Đảng đã đến từng bản làng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhân dân Cao Bằng yên tâm, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch QH lưu ý Cao Bằng cần chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, làm sao phát huy dân chủ, trí tuệ, bàn bạc và xác định hướng phát triển đúng đắn trong tương lai, đưa Cao Bằng vươn lên thoát khỏi tỉnh nghèo, không thua kém các địa phương bạn. Muốn vậy, Cao Bằng phải thấy rõ tiềm năng, lợi thế, cũng như hạn chế, khó khăn. Bên cạnh những tiềm năng, thuận lợi của một tỉnh có nhiều tài nguyên khoáng sản (sắt, mangan, bauxit), có điều kiện phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, dịch vụ, nhân dân giàu truyền thống yêu nước cách mạng, Cao Bằng cũng gặp không ít khó khăn do địa hình bị chia cắt mạnh, đất nông nghiệp hẹp, chỉ chiếm hơn 12% diện tích tự nhiên lại phân tán, không thuận lợi cho sản xuất hàng hóa tập trung; 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số 13 huyện, thị xã, Cao Bằng hiện còn 5 huyện thuộc diện nghèo nhất cả nước, với 138 xã đặc biệt khó khăn, 44 xã biên giới.

Chủ tịch QH nhấn mạnh: Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Với Cao Bằng, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn liền với nông nghiệp, nông thôn, tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng, tiếp tục thay đổi bộ mặt nông thôn, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đồng thời tăng đóng góp cho Nhà nước. Muốn vậy, trước hết Đảng bộ, nhân dân Cao Bằng phải xác định quyết tâm, ý chí chính trị vươn lên thoát nghèo, phải đổi mới tư duy, năng động sáng tạo. Tỉnh cần quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ cán bộ, chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định để phát triển. Cùng với tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, làm tốt công tác xã hội, Cao Bằng cần chăm lo thật tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng.

Chủ tịch QH ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và cho biết sẽ thúc đẩy thực hiện tốt những chủ trương chính sách liên quan đến các vấn đề mà tỉnh nêu; đồng thời mong muốn trong quá trình chuẩn bị, tiến tới Đại hội XI của Đảng, tỉnh cần nghiên cứu, tiếp tục đóng góp ý kiến với Trung ương về những vấn đề vĩ mô, những định hướng lớn trong quá trình phát triển của cả nước và cũng là của tỉnh... Tại buổi làm việc, kiến nghị của Cao Bằng tập trung vào các vấn đề: nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở ở khu vực miền núi dân tộc, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện cho địa phương chủ động trong các hoạt động xuất nhập khẩu, hợp tác với bên ngoài; triển khai có hiệu quả việc giúp đỡ các huyện nghèo...

Tại Cao Bằng, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu tình hình thực tế tại huyện Trùng Khánh, xã Phúc Sen (huyện Quảng Uyên); thăm một số mô hình kinh tế trên địa bàn như: cơ sở gia công cơ khí Long Chiến, Công ty cổ phần khoáng sản Tây Giang; thăm Khu du lịch thác Bản Giốc; tặng quà một số gia đình chính sách, dân tộc Nùng... Làm việc tại huyện Trùng Khánh, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng gợi ý huyện cần tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, năng động sáng tạo, phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển công nghiệp khai thác, kinh tế cửa khẩu, du lịch, dịch vụ; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, Trùng Khánh cần quan tâm chăm lo hơn nữa công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đến thăm và làm việc tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Yên, một xã thuần nông, tuyệt đại bộ phận là đồng bào dân tộc Nùng, vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đảng bộ, nhân dân Phúc Sen đã nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đạt nhiều thành tích trong phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Đến năm 2009, bình quân lương thực đầu người đạt hơn 700 kg/người/năm; tỷ lệ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc đạt trên 80%; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 43% năm 2000 xuống còn 10,8% hiện nay. Phúc Sen cũng đã chăm lo công tác dân số, y tế, giáo dục...; tất cả 10 xóm bản đều đạt danh hiệu văn hóa, số con em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng, cán bộ đảng viên thật sự vì dân phục vụ và ngược lại nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, chính quyền địa phương. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng động viên Đảng bộ, chính quyền nhân dân trong xã tiếp tục triển khai thực tốt nghị quyết “ba nhiều” (trồng nhiều cây, nuôi nhiều con, làm nhiều nghề) với trình độ, chất lượng cao hơn; nghiên cứu suy nghĩ việc mở mang ngành nghề, dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho nhân dân địa phương./.

Nguồn tin: cpv.org.vn

Những tin mới hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 58

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46417

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7701025