Trang nhất » Tin tức sự kiện » Giáo dục - Y tế

Cao Bằng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học

Thực hiện chủ trương phát triển giáo dục đào tạo (GD&ĐT) là quốc sách hàng đầu của đảng và nhà nước, trong thời gian qua, Cao Bằng đã tích cực thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy, học, đồng thời tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vì vậy chất lượng GD&ĐT đã từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học của Bộ GD&ĐT.
Cao Bằng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học

Cao Bằng thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học

Phát triển đội ngũ giáo viên về cả lượng và chất

Hiện nay, ngành GD&ĐT Cao Bằng đã đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy cho đội ngũ giáo viên; tăng cường hoạt động thanh kiểm tra để duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

 Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đến nay đã đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cụ thể, toàn ngành có 11.900 cán bộ, công chức, viên chức và lao động, trong đó có 100% giáo viên mầm non (MN); 99,96% giáo viên tiểu học (TH); 99,69% giáo viên trung học cơ sở (THCS); 99,9% giáo viên trung học phổ thông (THPT) có trình độ đạt chuẩn trở lên; 100% giáo viên được bồi dưỡng kiến thức về thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Tỷ lệ giáo viên trên lớp: bậc MN là 1,5 giáo viên/lớp; bậc TH là 1,3 giáo viên/lớp; THCS là 2,1 giáo viên/lớp; THPT là 2,19 giáo viên/lớp.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy và học

Hệ thống trường, lớp học được quan tâm duy trì và mở rộng, đến nay toàn tỉnh có 644 trường học, tăng 14 trường so với năm học trước, trong đó có 182 trường MN 242 trường TH, 190 trường THCS; 30 trường THPT; 14 trung tâm giáo dục thường xuyên; 01 trung tâm Kỹ thuật tổng hợp,hướng nghiệp; 01 trung tâm Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; 01 trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng; 01 trường Trung cấp chuyên nghiệp; 199 trung tâm học tập cộng đồng.

100% trường TH, THCS, THPT được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng yêu cầu dạy và học, trong đó, khoảng 8% số trường có thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, phòng để thiết bị dạy học.

Tỷ lệ trường học được kiên cố hóa chiếm 70% và số lượng phòng học được kiên cố hóa đạt 68,09% (trong đó, bậc TH là 46,15%; bậc THCS là 86,48%;THPT là 94,35%). Số phòng học hiện có trên toàn tỉnh đáp ứng được yêu cầu dạy và học; ở những nơi có điều kiện đã tổ chức dạy học được 02 buổi/ngày.
Chú trọng công tác Phổ cập giáo dục (PCGD)

Cao Bằng đã quan tâm, chú trọng tập trung nguồn lực thực hiện công tác PCGD, nhất là PCGDMN cho trẻ 5 tuổi.

Kết quả rà soát trong 6 tháng đầu năm 2014 cho thấy, 67/199 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDMN, giảm 08 xã so với cùng kỳ năm trước; 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã đạt chuẩn PCGDTH; PCGDTH đúng độ tuổi được duy trì tại 12/13 huyện, thành phố với 193/199 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn (tăng 01 huyện và 06 xã so với năm trước); 167/199 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDTHCS.

Nâng cao chất lượng GD&ĐT theo hướng toàn diện

Ngành GD&ĐT đã quan tâm thực hiện nhiều giải pháp nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của xã hội về phương diện đạo đức và tư duy, nhờ vậy chất lượng GD&ĐT của tỉnh nhà đã được nâng cao ở cả hai mặt hạnh kiểm và học lực của học sinh, cụ thể: năm học 2013-2014, tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt ở tất cả các cấp đã tăng 1,3%; tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá và trung bình giảm 1,74%; tỷ lệ học sinh giỏi tăng 0,56%; học sinh khá tăng 4,22%, học sinh trung bình, yếu giảm 5,06% và không có học sinh kém.

Tỉnh đã tổ chức tốt các kỹ thi chọn học sinh giỏi các cấp, trong đó thi học sinh giỏi cấp tỉnh: lớp 9 có 186 học sinh đoạt giảicấp tỉnh, hiếm 41,06% học sinh dự thi; lớp 12 có 28 học sinh đoạt giải, chiếm 43,84% học sinh dự thi; thi học sinh giỏi cấp quốc gia có 05 học sinh đoạt giải (gồm 01 giải nhì, 02 giải ba, 02 giải khuyến khích). Tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, Cao Bằng có tỷ lệ đỗ đạt 96,4%. Tổ chức tuyển sinh đầu vào các cấp đảm bảo thời gian quy định và đúng quy chế và tiếp tục thực hiện tốt chủ trương "3 đủ' để duy trì sỹ số học sinh.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo sát sao, gắn với các chỉ tiêu phát triển KT-XH của từng địa phương. Hiện nay toàn tỉnh có 55/644 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 14 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 01 trường so với kế hoạch và tăng 2,1% so với năm học trước.

Chất lượng giáo dục thường xuyên được quan tâm, mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên tiếp tục được duy trì và đầu tư từng bước. Đến nay, có 08 trung tâm giáo dục thường xuyên có trụ sở độc lập, còn lại hầu hết các trung tâm cần tiếp tục được đầu tư trong thời gian tới.

Hoạt động liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp được quản lý chặt chẽ, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Làm tốt việc xá định và lựa chọn vấn đề cấp bách nhất về công tác quản lý giáo dục chuyên nghiệp để giải quyết, đổi mới. Tăng cường công tác hướng nghiệp, phân luồng. Làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò của giáo dục nghề nghiệp nhằm làm thay đổi nhận thức của xã hội, trước hết là phụ huynh và học sinh về vấn đề này.

Việc dạy nghề phổ thông và thực hiện chương trình hướng nghiệp cho học sinh THCS thực hiện có hiệu quả đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phân luồng học sinh sau THCS. Các trường cao đằng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, rà soát các điều kiện đảm bảo phục vụ đào tạo, điều chỉnh tuyển sinh, đào tạo gắn với nhu cầu xã hội vì vậy đã đạt kết quả tốt, cụ thể, trong năm học 2013-2014: trường Trung cấp Y tế tuyển sinh đạt 346/350 chỉ tiêu; trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật tuyển sinh được 317/360 chỉ tiêu hệ trung cấp, 290 chỉ tiêu hệ đại học vừa học vừa làm; trường Cao đẳng sư phạm tuyển sinh được 395/400 chỉ tiêu trong ngân sách, 200/200 chỉ tiêu ngoài ngân sách;...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay công tác GD&ĐT trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: số lượng phòng học tạm, mượn còn cao; theo quy định mới về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận PCGDMN mới hầu hết các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa của Cao Bằng đều chưa đạt tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi,...
Tuy nhiên, những kết quả mà ngành GD&ĐT đạt được là cơ bản và đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển KT-XH của địa phương. Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, ngành GD&ĐT cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhằm tạo bước đột phá mới trong công tác dạy và học; bên cạnh đó các cấp, các ngành, chính quyền và các tầng lớp nhân dân cần tham gia tích cực vào hoạt động xã hội hóa giáo dục để tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu dạy và học hiện nay.
 

Tác giả bài viết: HN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 1001

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61622

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7716230