Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Một số kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2019

Tập trung mọi nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, trong tháng 11 vừa qua, tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số kết quả như sau:
Trong tháng 11/2019, toàn tỉnh đã thu hoạch được 26.557,48 ha lúa

Trong tháng 11/2019, toàn tỉnh đã thu hoạch được 26.557,48 ha lúa

Trong lĩnh vực kinh tế

Trong tháng 11/2019, các huyện trong tỉnh tập trung thu hoạch các cây trồng vụ mùa và tranh thủ thời gian làm đất, gieo trồng các cây rau, đậu vụ Đông Xuân năm 2019-2020. Diện tích thu hoạch một số cây trồng chính vụ mùa tính đến ngày 15/11 đạt được như sau: Cây lúa thu hoạch được 26.557,48 ha, so với diện tích gieo trồng bằng 99,81%; Cây ngô thu hoạch được 13.094,1 ha, so với diện tích gieo trồng bằng 94,04%; Cây khoai lang thu hoạch được 525,09 ha, so với diện tích gieo trồng bằng 47,37%; Cây đậu tương thu hoạch được 2.164,3 ha, bằng 100% diện tích gieo trồng; Cây lạc thu hoạch được 1.560,2 ha, bằng 100% diện tích gieo trồng; Cây rau thu hoạch được 1.404,2 ha, so với diện tích gieo trồng bằng 81,85%.

Tình hình chăn nuôi trong tháng phát triển bình thường. Ước tính đến tháng 11/2019, tổng đàn trâu có 102.919 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 99,43%; Tổng đàn bò có 114.459 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 101,31%; Tổng đàn lợn có 279.453 con, so với cùng kỳ năm trước bằng 77,5%; Tổng đàn gia cầm có 2.601 nghìn con, so với cùng kỳ năm bằng 104,05%. Tình hình dịch bệnh ở trâu, bò: bệnh lở mồm long móng xảy ra rải rác trên địa bàn các huyện, sau khi thực hiện các biện pháp cách ly những con mắc bệnh để chữa trị triệu chứng, vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc chuồng trại và khu vực xung quanh nơi chăn thả, đến nay đa số gia súc mắc bệnh đã khỏi triệu chứng lâm sàng và ăn cỏ trở lại bình thường. Dịch tả lợn Châu Phi: đến ngày 14/11/2019 đàn lợn bị mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn 13/13 huyện, thành phố, 168 xã và 1.209 xóm; đến nay tình hình dịch bệnh vẫn xảy ra, nhưng đã giảm nhiều về số lượng, hiện đã có 150 xã/168 xã đã qua 30 ngày không có dịch bệnh phát sinh.

Công tác kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi rừng được duy trì thường xuyên. Tính đến ngày 15/11/2019 tổng diện tích trồng rừng: 568,02 ha (trong tháng trồng được 20,6 ha). Trong tháng 11/2019, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.704,4 m3; củi khai thác ước đạt 70.458 ste. Trong tháng, không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

Tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030” của tỉnh Cao Bằng; bổ sung xã Chu trinh – Thành phố Cao Bằng phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020.
Trong tháng 11/2019, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệpvẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) ước đạt 380,802 tỷ đồng, tăng 3,5% so với tháng trước, bằng 89,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) tháng 11 năm 2019 ước đạt 300,6 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng trước, bằng 98,98% so với cùng kỳ năm 2018.

Các hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và vận tải hành khách đều tăng, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Ước tính, trong tháng 11/2019, vận chuyển hành khách đạt 4.721 lượt xe, 108.431 lượt hành khách; Cấp đổi 436 giấy phép lái xe (GPLX) ô tô các hạng, 204 GPLX mô tô; cấp mới 170 GPLX ô tô các hạng; 225 GPLX mô tô; kiểm định 1.449 lượt phương tiện; thu phí bảo trì đường bộ được 3,925 tỷ đồng (tăng 647,492 triệu đồng, tương đương tăng 20% so với tháng trước).

Hoạt động thương mại nội địa: Lưu thông hàng hóa thuận lợi, đảm bảo cung - cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 năm 2019 ước đạt 725,4 tỷ đồng, tăng 1,12 % so với tháng trước, tăng 14,7% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng (16/10/2019 - 15/11/2019): 82 triệu USD giảm 20% so với tháng trước.

Kết quả kinh doanh du lịch trong tháng 11/2019 ước đạt 100.000 lượt, giảm 27,8% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 28 tỷ đồng, giảm 44,3% so với cùng kỳ 2018. Công suất sử dụng phòng đạt 60%.

Lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư được quan tâm thực hiện. Tính đến ngày 15/11/2019 giải ngân được 1.180/2.488,2 tỷ đồng, bằng 47,4% so với số vốn thực tế đã giao.

Trong lĩnh vực Tài nguyên môi trường, tỉnh đã thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Cao Bằng (lần 6,7,8) với tổng số 18 dự án, tổng diện tích thu hồi 21,411 ha; giải quyết thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”; tổ chức thẩm định 02 đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Thực hiện điều tra, thống kê đánh giá tình hình phát sinh, thu gom và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh và Quảng Uyên. Triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tự nhiên đợt II năm 2019 tại các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo dõi vận hành và bảo dưỡng định kỳ 02 trạm quan trắc nước tự động liên tục Sông Bằng và Sông Hiến.

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 21/11/2019, cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 106 hồ sơ đăng ký thành lập và thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh; cấp đăng ký hoạt động cho 02 chi nhánh, 03 địa điểm kinh doanh và 01 văn phòng đại diện, hoạt động trở lại 06 doanh nghiệp, giải thể tự nguyện 04 doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động 04 doanh nghiệp. Các hồ sơ đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Lũy kế đến nay có 1.566 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 19.421,681 tỷ đồng. Cấp Chủ trương đầu tư cho 03 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 41,179 tỷ đồng, nâng tổng số dự án được cấp mới Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2019 lũy kế đến thời điểm báo cáo là 25 dự án, với tổng vốn đăng ký là 5.147,16 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực Khoa học công nghệ (KH&CN) đã duy trì theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện đối với 01dự án KH&CN cấp quốc gia, 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 04 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, 27 dự án, đề tài cấp tỉnh đang thực hiện được chuyển tiếp và mới thực hiện từ năm 2019. Hoàn thành công tác tham mưu tổ chức đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019. Theo dõi, đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, xem xét giải quyết các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ tiến hành công việc bức xạ (sử dụng X-quang trong y tế). Tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường tại 04 cơ sở sử dụng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn 01 đơn vị hồ sơ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch; tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Quan tâm thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thi công hạng mục nhà làm việc thuộc dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng" tại xã Lê Chung, huyện Hòa An.

Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, kỷ niệm cá ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước như: Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930 - 01/4/2020); kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); ...

Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục đăng ký xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2019, đến thời điểm hiện tại đã kiểm tra được 12 đơn vị, qua kiểm tra tất cả các đơn vị được kiểm tra đều đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông mới cấp tỉnh. Tiếp tục cử công chức và viên chức đi tập huấn các nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai tại tỉnh, đến nay có 1.332 cán bộ quản lý, 10.658 giáo viên đã tham gia tập huấn các nội dung.

Trong tháng 11/2019 trên địa bàn toàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Các trường hợp mắc lao, rối loạn...tâm thần được phát hiện đều được quản lý, điều trị theo qui định. Số trường hợp đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tính đến tháng 11/2019 là 1.051 người. Tổ chức thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến, quy tắc ứng xử trong giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế
.
Lĩnh vực Lao động việc làm, an sinh xã hội; dân tộc; thông tin truyền thông và các lĩnh vực  nội vụ, thanh tra, tư pháp và thi hành án; đối ngoại được quan tâm thực hiện thường xuyên đúng quy định. An ninh quốc phòng được đảm bảo.

Tác giả bài viết: Hữu Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 3991

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72878

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8529723Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng