Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về văn hóa thể thao và du lịch

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về văn hóa thể thao và du lịch

Trong 6 tháng đầu năm 2014, hoạt động văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, vì vậy đã có nhiều hoạt động văn hóa thể thao và du lịch được tổ chức thành công, đem lại không khí vui tươi, đoàn kết, góp phần giáo dục truyền thống và nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nười dân, đồng thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lúa, một trong những cây trồng có sản lượng vượt 0,9% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm

Tình hình thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển KT-XH do quy mô nền kinh tế nhỏ, sức cạnh tranh thấp, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất, thời tiết không thuận lợi nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý, điều hành có hiệu quả của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh có những chuyển biến tích cực:

Ngô được ứng dụng KHCN vào sản xuất cho năng suất cao tại huyện Quảng Uyên

Quảng Uyên quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân các dân tộc huyện Quảng Uyên đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân luôn được củng cố, kiện toàn, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2014 của địa phương.

Năng suất lúa ước đạt 50 tạ/ha, đạt 106,42% kế hoạch.

Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp 6 tháng đầu năm tăng trên 3%

Mặc dù phải đối mặt với thời tiết bất lợi, sâu bệnh hại cây trồng, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nên nhiều chỉ tiêu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2014 của huyện Thông Nông vẫn đạt và vượt kế hoạch.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV

Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

Sáng ngày 09/7/2014, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã khai mạc kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2014.

Đ/c Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông tin kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII…

Hội nghị thông tin thời sự thường kỳ tháng 7/2014

Sáng ngày 8/7/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thông tin thời sự thường kỳ tháng 7/2014. Dự Hội nghị có đ/c Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Hoàng Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nghỉ hưu; các đồng chí nguyên ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Nuôi trâu vỗ béo tại xóm Tấn Hẩu, xã Ngọc Động, huyện Thông Nông

Nông dân với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng được nông dân huyện Thông Nông tích cực hưởng ứng, đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế của nông dân cho thu nhập cao.

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính

Tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Cải cách hành chính là chủ trương, chính sách quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong những năm qua, các cấp ngành và địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT – XH ở địa phương.

Dự án sản xuất chế biến miến dong được giải ngân đã hỗ trợ người dân tăng thu nhập từ phát triển nghề truyền thống

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai cho vay vốn có hiệu quả

Được thành lập từ năm 1997, đến nay, các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân đạt được kết quả khá tốt; công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ đạt hiệu quả, việc quản lý sử dụng vốn vay đảm bảo đúng nguyên tắc, cho vay đúng đối tượng; lựa chọn các mô hình xây dựng các dự án triển khai cho vay vốn có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh.

Ngành nông nghiệp phát triển ổn định, cơ bản đạt được mục tiêu huyện đã đề ra

Kết quả phát triển kinh tế huyện Trà Lĩnh trong 6 tháng đầu năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình phát triển kinh tế của huyện Trà Lĩnh đã có những chuyển biến tích cực, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển khá sôi động; nông nghiệp phát triển ổn định, cơ bản đạt được mục tiêu đã đề ra.

75% hộ trên địa bàn huyện được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Huyện Thông Nông: Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu về KT - XH của huyện Thông Nông đạt và vượt so với kế hoạch.

Đến nay, huyện Nguyên Bình phát triển tổng đàn gia súc đạt trên 95,28% kế hoạch năm

Nguyên Bình nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù thời tiết diễn biến thất thường gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của huyện Nguyên Bình đã cơ bản đạt vượt kế hoạch. Đối với các mục tiêu chưa đạt, huyện đã kịp thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2014.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là một nhiệm vụ quan trọng

Phấn đấu nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng năm 2014 xếp hạng trung bình trở lên

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng năm 2014.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2014 – 2015

Thực hiện Quyết định số 1427/QĐ-TTg, ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2014 – 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2014 – 2015 với những nội dung sau:

cây lúa là một trong những cây trồng chính trong tái cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh

Tái cơ cấu ngành trồng trọt tỉnh Cao Bằng đến năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020

Trồng trọt có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tăng trưởng kinh tế nông nghiệp nông thôn, xóa đói, giảm nghèo. Vì vậy mục tiêu tái cơ cấu ngành trồng trọt tỉnh Cao Bằng trong những năm tiếp theo là phát triển ngành trồng trọt theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội của các địa phương trong tỉnh, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, lao động và nguồn vốn, nâng cao thu nhập cho người dân, cụ thể:

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt Văn nghệ sỹ, trí thức, nhà báo tiêu biểu tỉnh Cao Bằng.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Cao Bằng đã phối hợp, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại diện các học viên được cấp Giấy chứng nhận đạt loại giỏi được tuyên dương tại buổi Lễ.

95 đảng viên dự bị hoàn thành khóa bồi dưỡng lý luận chính trị

Ngày 28/6, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên dự bị. Tham dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Thị Oanh – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Địch Văn Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khốivà các đồng chí lãnh đạo thường vụ, trưởng các ban đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Đ/c Hoàng Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Từ ngày 25 - 26/6/2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Đến dự có các đ/c: Hà Ngọc Chiến - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Triệu Đình Lê – Phó chủ tịch HĐND tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các lão thành cách mạng; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn và 244 đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Oanh – Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ khai mạc

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và triển khai thực hiện công tác phát triển Đảng, ngày 23/6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2014.

Đ/c Đàm Văn Eng - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phát triển sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp

Sáng ngày 20/6/2014, Ban chỉ đạo Chương trình phát triển sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2014, đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 và năm 2015. Tham dự có các đ/c là thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh, đ/c Đàm Văn Eng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 29 30 31 32 33 34  Trang sau
 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 3247

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 93792

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6777044