Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Đại diện Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và số 3 tặng áo ấm cho các em học sinh Trường tiểu học Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và số 3 thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tham gia Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và số 3 đã tổ chức thực hiện “Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017” tại huyện Bảo Lâm.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt trên 5 nghìn tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt trên 5 nghìn tỷ đồng

Quan tâm đẩy mạnh thực hiện đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn các huyện trong tỉnh và tại các tỉnh lân cận kết hợp với việc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, năm 2017, Cao Bằng có tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ năm 2017 ước đạt 5.531 tỷ đồng, bằng 91,39% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu của tỉnh Cao Bằng năm 2017

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu của tỉnh Cao Bằng năm 2017

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ... của địa phương tiếp tục có bước phát triển và đạt kết quả nhất định.

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về xây dựng, phát triển văn hóa đọc, ngày 12 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 2316/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng quan tâm thực hiện tốt công tác lao động việc làm và an sinh xã hội

Cao Bằng quan tâm thực hiện tốt công tác lao động việc làm và an sinh xã hội

Công tác lao động việc làm và an sinh xã hội là một trong những giải pháp quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của một tỉnh miền núi, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn như Cao Bằng. Thông qua việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả, như: hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế, … năm 2017, Cao Bằng ước giảm tỷ lệ hộ nghèo được trên 3%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần xây dựng môi trường xã hội tốt đẹp

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần xây dựng môi trường xã hội tốt đẹp

Thông qua việc lồng ghép thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,… đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, đến hành động trong mỗi người dân về vị trí, vai trò của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa trong xã hội, qua đó góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Sở Khoa hoc và Công nghệ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đã trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí sẽ góp phần hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhà nước hoạt động có hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Một số kết quả nổi bật về phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng trong năm 2017

Một số kết quả nổi bật về phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng trong năm 2017

Năm 2017, trên cơ sở thực hiện các giải pháp chuyến đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có năng suất, sản lượng, giá trị cao và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ khâu làm đất, lựa chọn giống, phân bón đến thu hoạch và tăng cường tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đến nay, kết quả sản xuất nông nghiệp đã thu được một số kết quả tích cực, toàn tỉnh đã thu hút được 38 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng vốn đăng ký trên 1.750 tỷ đồng.

Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ.

Tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 2720/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch triển khai Luật Tiếp cận thông tin với nội dung như sau:

Kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2017

Kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2017

Thực hiện Chiến lược quốc gia Tăng trưởng xanh, đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012, từ năm 2012 đến nay, Cao Bằng đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện Chiến lược; các chương trình, kế hoạch, quy hoạch quan trọng có nội dung, quan điểm, mục tiêu liên quan đến phát triển bền vững hoặc tăng trưởng xanh được ban hành và triển khai đến từng cấp, từng ngành, như: Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Cao Bằng; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh;…

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017 đạt gần 3 nghìn tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017 đạt gần 3 nghìn tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017 ước đạt 2.780 tỷ đồng, tăng 32,38% so với kế hoạch và tăng 94,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Cùng với cơ chế, chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát; đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

Khu du lịch thác Bản Giốc.

Khai thác và phát huy các giá trị cảnh quan khu du lịch thác Bản Giốc

Trong những năm qua, việc đầu tư xây dựng nhằm phát triển khu du lịch thác Bản Giốc đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển KT – XH của tỉnh, đời sống nhân dân trong khu vực từng bước được nâng cao, việc đầu từ xây dựng các công trình nhằm ổn định cuộc sống, phục vụ các nhu cầu thiết yếu trong hoạt động du lịch đã được nâng lên.

Cao Bằng triển khai chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg, ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ngày 01/12/2017, UBDN tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 2240/QĐ-UBND, về việc ban hành Kế hoạch thực hiện, triển khai Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 21-CTr/TU ngày 19/7/2017 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cụ thể như sau.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4 năm 2017, từ ngày 05-08/12/2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (đối tượng 4) cho 91 học viên đến từ 21 cơ sở Đảng trực thuộc.

Ban tổ chức Sự kiện vận động

Họp Ban tổ chức Sự kiện vận động

Thực hiện Chương trình phối hợp “xây dựng nông thôn mới”, giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 – 2020; căn cứ theo Quyết định thành lập Ban tổ chức Sự kiện vận động “Sáng tạo Khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp nông thôn”, ngày 07/12/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh đã họp Ban tổ chức để thống nhất về những mục tiêu, nội dung, kế hoạch và thể lệ của sự kiện vận động.

Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020. Ảnh minh họa.

Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành kế hoạch số 1212/QĐ-UBND về triển khai thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Không phát hiện có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc cho tô chức, doanh nghiệp và công dân... tại 11 cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh được kiểm tra trong thời gian qua

Cao Bằng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp (gọi tắt là Chỉ thị 26), các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Cao Bằng đã nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 26 và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 07/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Sở Công thương Cao Bằng tổ chức Bồi dưỡng Hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2017

Sở Công thương Cao Bằng tổ chức Bồi dưỡng Hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2017

Ngày 22/11/2017, Sở Công thương tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trung tâm Tư vấn đào tạo Công nghiệp và Thương mại tổ chức Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017” vào sáng ngày 27/7/2017.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 28 29 30  Trang sau
 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN


Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 1371

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57996

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5513437