Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Nhìn lại kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2016

Nhìn lại kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2016

Năm 2016 là đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 – 2021 đề ra, HĐND tỉnh Hà Giang căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương để ban hành các Nghị quyết sát với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đoàn cơ sở Sở KH&CN giao lưu chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan tỉnh xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã có bước phát triển mới về chất lượng, đa dạng, phong phú, đạt nhiều thành tích trên các mặt công tác, như: Công tác tuyên truyền giáo dục được tổ chức rộng rãi đến các cơ sở Đoàn; công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực với trên 464 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã tổ chức được trên 400 hoạt động tình nguyện.

Toàn cảnh Hội thảo.

Khởi động Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ giai đoạn 2017-2022

Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội thảo khởi động Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng. Đến dự có: đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, chuyên gia cao cấp Văn phòng Quốc gia IFAD tại Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh: Bến Tre, Bắc Kạn; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố; lãnh đạo 35 xã vùng dự án và 120 doanh nghiệp, ngân hàng, hợp tác xã… trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.

Mô hình ứng dụng các sản phẩm nano kim loại để xử lý hạt giống ngô đang được triển khai tại huyện Hà Quảng.

Cao Bằng huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình quan trọng, trong những năm qua,ỉnh Cao Bằng đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và vận động người dân đoàn kết xây dựng có hiệu quả nông thôn mới ở địa phương.

Đồng chí Bế Thanh Tịnh- Chủ tịch Liên Đoàn lao động tỉnh tặng cờ thi đua cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2016

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017

Sáng ngày 16/02/2017, Công đoàn Viên chức tỉnh (CĐVC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Bế Thanh Tịnh- Chủ tịch Liên Đoàn lao động tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại phục vụ phát triển và hội nhập

Đẩy mạnh công tác đối ngoại phục vụ phát triển và hội nhập

Trên tinh thần quán triệt các nguyên tắc, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, đẩy mạnh triển khai các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo đến văn hóa-du lịch, lao động,..., góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung, hoạt động đối ngoại của Cao Bằng đã được đẩy mạnh và đảm bảo đúng theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM

Cao Bằng phấn đấu có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Hiện nay, toàn tỉnh có 05 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong năm 2017 tỉnh đã đề ra mục tiêu có thêm 04 xã đạt chuẩn NTM.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2017

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2017

Ngày 09/2/2017, Sở Công thương Cao Bằng đã có công văn số 114/SCT-QL ĐN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2017 gửi đến các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong năm 2016, Cao Bằng đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phố biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và các văn bản pháp luật khác đến với các tầng lớp nhân dân.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 đạt trên 5 triệu USD.

Chủ động hội nhập kinh tế trong giai đoạn mới

Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển KT - XH, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Một số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

Một số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

Năm 2016, công tác dân tộc và các chính sách dân tộc được tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả đã tác động trực tiếp, tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng và góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đất đai và khoáng sản luôn là lĩnh vực được đông đảo người dân quan tâm. Việc nghiêm túc tổ chức thực hiện Luật Đất đai, Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi, động viên các văn nghệ sỹ, nhà báo, trí thức tiêu biểu tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Cao Bằng.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức, nhà báo tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu

Sáng 09/02/2017, tại Nhà khách UBND tỉnh Cao Bằng, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức, nhà báo tiêu biểu của tỉnh nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu 2017.

Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng là xương sống của nền kinh tế. Trong những năm qua, Cao Bằng đã tập trung các nguồn lực để phát triển hạ tầng. Vì vậy, hàng loạt các công trình hạ tầng quan trọng về giao thông, điện, đường, trường, trạm, hạ tầng đô thị… đã được thi công, hoàn thiện, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân địa phương.

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh

Năm 2016, hệ thống tuyên giáo tỉnh Cao Bằng đã có nhiều đổi mới và tham mưu thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực tuyên giáo, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát triển văn hóa - Thể thao góp phần xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc

Phát triển văn hóa - Thể thao góp phần xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc

Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX ban chấp hành Trung ương khóa XI xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”, đây là kim chỉ nam định hướng công tác văn hóa của các địa phương trên cả nước nói chung và Cao Bằng nói riêng trong thời gian qua.

TThực hiện tốt công tác an sinh xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương

TThực hiện tốt công tác an sinh xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương

Thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề: Chính sách xã hội phải được đặt ngang tầm và thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm, chú trọng lãnh chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác lao động, thương binh, xã hội, bảo đảm cho các đối tượng xã hội được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ về an sinh xã hội.

Ảnh minh họa

Cao Bằng có 112 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong năm 2016

Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã không ngừng phát triển về số lượng và hiệu quả hoạt động.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm cán bộ công chức đi lễ trong giờ làm

Thủ tướng: Xử lý nghiêm cán bộ công chức đi lễ trong giờ làm

Sáng 3/2, đúng vào dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930​-3/2/2017), Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 1 ​- Phiên họp Chính phủ đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng ngày 02/02/2017, tại tổ 14, phường Tân Giang, UBND Thành phố Cao Bằng đã tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đàm Văn Eng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức các sở, ban, ngành của tỉnh.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 23 24 25  Trang sau
 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN


Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 2876

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64720

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4271833