Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN.

Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh hoạt động những tháng cuối năm

Theo Báo cáo của HĐND tỉnh Cao Bằng, trong 9 tháng đầu năm 2019, hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của HĐND trong quyết định các việc theo thẩm quyền và tham gia chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH địa phương. Hoạt động giám sát ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Hoạt động xúc tiến cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được quan tâm. Công tác phối hợp trong quá trình hoạt động với các cơ quan ngày càng chặt chẽ, từ đó khẳng định rõ vai trò, vị trí của HĐND tỉnh trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ

Tập trung phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống cho nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

50 năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn khắc ghi và nghiêm túc thực hiện Di chúc thiêng liêng và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; không ngừng đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, trong đó đã tập trung phát triển kinh tế xã hội và chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống cho nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức gắn biển công trình.

Lễ thông tuyến và gắn biển công trình đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng

Chiều 30/9, UBND tỉnh tổ chức Lễ thông tuyến và gắn biển công trình Dự án đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng chào mừng Kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499 - 2019), 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen lê Đông Khê, lê Nguyên Bình và lê Bảo Lạc” tại xã Lê Lai, huyện Thạch An. Ảnh nguồn: http://hdndcaobang.gov.vn/

Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát

Nhằm bảo đảm việc thi hành các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND ở địa phương được nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả, ngay từ đầu năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giám sát và xây dựng, thực hiện nội dung đột phá “Nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị cử tri”, vì vậy, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chương trình giám sát theo kế hoạch đề ra, chất lượng, hiệu quả giám sát tiếp tục được nâng lên.

Trong 10 năm qua, ngân sách tỉnh đã chi trên 45 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện chính sách DS-KHHGĐ

Quan tâm thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 01/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), nhận thức, sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và công tác phối hợp của các ngành, đoàn thể ở địa phương về tăng cường lãnh đạo công tác DS-KHHGĐ được tăng cường và chất lượng dân số ngày càng được nâng cao.

Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh Cao Bằng đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các cấp ngành và địa phương triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; ban hanh Kế hoạch hành động số 595/KH-UBND, ngày 28/02/2019 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Hoa An phát triển vùng sản xuất ớt được nhân rộng theo hướng hữu cơ. Ảnh HN

Hòa An đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, với quyết tâm chính trị cao, phương pháp chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, huyện Hòa An đã huy động được sự chung sức vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Sau 10 năm thực hiện, Hòa An đã có 03 xã đạt 19 tiêu chí, 02 xã đạt 15-18 tiêu chí, 03 xã đạt 10-14 tiêu chí, 12 xã đạt 5-9 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 10,5 tiêu chí/xã.

Động Cô Tiên tại Khu du lịch Hồ Thang Hen (huyện Trà Lĩnh) được đưa vào khai thác du lịch

Thu hút đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội địa phương

Nhằm khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương và tháo gỡ những khó khăn về vốn đầu tư phát triển, trong những năm qua, Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường và tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, thực hiện dự án phát triển sản xuất kinh doanh tại địa phương, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực.

Các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng 510 năm thành lập tỉnh Cao Bằng.

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng

Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng được lên kế hoạch tổ chức nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trải qua 520 năm xây dựng và phát triển, tôn vinh những đóng góp quan trọng của Cao Bằng đối với cả nước, tiếp tục giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức xây dựng quê hương đất nước đối với các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

50 năm thực hiện di chúc của Bác, chung tay xây dựng Cao Bằng

50 năm thực hiện di chúc của Bác, chung tay xây dựng Cao Bằng

Trong 50 năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng không ngừng đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới.

Bảo Lâm đã gieo trồng được 2.367,5 ha lúa, đạt 100,53% chỉ tiêu kế hoạch

Bảo Lâm đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, ngay từ đầu năm, UBND huyện Bảo Lâm đã ban hành các văn bản giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm cho từng phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, trong 9 tháng đầu năm địa phương đã thực hiện tốt một số mục tiêu đã đề ra.

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.

Đẩy mạnh thực hiện công tác cải các hành chính trên địa bàn tỉnh

Trong quý III năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) thông qua rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPPL) và văn bản chỉ đạo điều hành CCHC nhằm triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương và địa phương.

Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Cao Bằng nỗ lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Là địa phương đang được hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, Cao Bằng luôn nỗ lực thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày 11/9/2019, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và xây dựng định hướng thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cây thuốc lá là một trong những cây trồng có thế mạnh của tỉnh.

15 năm thực hiện Nghị quyết 37 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các giải pháp và cơ bản hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu của nghị quyết.

Sở KH&CN thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, công tác PBGDPL đã được đẩy mạnh ở các cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng, góp phần nâng cao dân trí, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phấn đấu năm 2019 giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt trên 39 triệu đồng/ha.

Tiếp tục thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Trong những tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Trà Lĩnh đang tập trung phát triển các cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.

Trà Lĩnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH năm 2019

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trà Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch năm 2019 đã đề ra. Trong 9 tháng đầu năm, tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn huyện được duy trì ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

Ngày 9/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. Tham dự có: đồng chí Triệu Đình Lê - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Bích Ngọc - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở,ban, ngành của tỉnh.

Sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng cao ở công nghiệp chế biến.

Kết quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng tháng 8 năm 2019

Trong tháng 8 vừa qua tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 37 38 39  Trang sau
 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 2530

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46344

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7700952