Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong quá trình hội nhập

Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong quá trình hội nhập

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được coi là ngành sản xuất nền tảng của ngành công nghiệp, thông qua việc cung cấp các phụ tùng, linh kiện và các quy trình xử lý kỹ thuật. CNHT phát triển tạo điều kiện cho các nguồn nguyên liệu đầu vào trong sản xuất được chủ động hơn, qua đó giảm được nhập siêu, nâng cao năng suất lao động và gia tăng giá trị hàng hóa.

Đến ngày 15/12/2017, BHXH tỉnh đã hoàn thành công tác phát hành thẻ BHYT theo mã sổ BHXH năm 2018 (trên 510 nghìn thẻ) cho tất cả các đối tượng tham gia BHYT

Kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là những chính sách cơ bản thể hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta với mục tiêu vì con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, chính vì vậy, trong những năm qua, Cao Bằng luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt những chính sách này.

Quýt Trà Lĩnh đã được cấp Nhãn hiệu tập thể.

Trà Lĩnh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Theo báo cáo của UBND huyện Trà Lĩnh, năm 2017, KT - XH của huyện tiếp tục có bước phát triển, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32/32 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 07 chỉ tiêu vượt kế hoạch đã đề ra.

Thạch An phấn đấu năm 2018 diện tích trồng Thạch Đen toàn huyện 350 ha.

Một số kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH tại Thạch An

Trong bối cảnh tình hình KT-XH còn nhiều rủi ro, thách thức; kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, cùng với sự đồng thuận, nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Thạch An đã đạt được một số kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH.

Thông Nông phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2018 trên 35 triệu đồng/ha.

Năm 2018, Thông Nông phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp trên 35 triệu đồng/ha

Năm 2017, huyện Thông Nông đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, nhiều chỉ tiêu phát triển đạt và vượt so với mục tiêu đề ra như: giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 103%, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 100,9%, công tác di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà đạt 103,2%...

Quan tâm xây dựng các mô hình liên kết hợp tác giữa nông dân với nông dân và nông dân với doanh nghiệp về trồng trọt là việc làm cần thiết để nâng cao hiệu quả tổ chức lại sản xuất nông nghiệp

Tổ chức lại sản xuất nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi và cuối cùng là nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, hai năm trở lại đây, Cao Bằng đã chú trọng tổ chức lại sản xuất nông nghệp và bước đầu đã thu được một số kết quả tốt.

Cao Bằng tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh

Năm 2017, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch

Năm 2017, Cao Bằng đã cấp GPLX ôtô các hạng cho 1.082 học viên

Nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh

Nhằm mục tiêu đưa văn hóa giao thông đi vào đời sống để giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, thời gian qua, Sở GTVT tỉnh Cao Bằng đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPQX) thông qua việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về đăng ký sát hạch cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe GPLX và tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ô tô, mô tô, quản lý, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

Toàn cảnh hội nghị

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017

Ngày 19/01/2018, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Cao Bằng (BVTN&MT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2017 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Khối thi đua II của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 15/01/2018, Khối thi đua II tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo 08 sở, ngành: Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Công thương; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Trùng Khánh phấn đấu sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn đạt trên 38.500 tấn.

Trùng Khánh tập trung nguồn lực phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2017, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, Trùng Khánh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH và đạt được một số kết quả nhất định. Sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản ổn định, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ; hoạt động kinh doanh và thương mại ổn định, hàng hóa lưu thông trên thị trường phóng phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân, công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, môi trường được quan tâm; công tác khám chữa bệnh của người dân được duy trì, an ninh chính trị được giữ vững.

Cao Bằng tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm qua, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, xác định việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng với mục tiêu vì sức khỏe con người và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Du lịch Cao Bằng trên đường phấn đấu trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu các ngành dịch vụ

Du lịch Cao Bằng trên đường phấn đấu trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu các ngành dịch vụ

Nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu các ngành dịch vụ của địa phương, ngày 29/4/2016, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Chương trình số 10-Ctr/TU về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Sau hơn một năm thực hiện Chương trình, hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch của tỉnh đang ngày càng phát triển, thu hút ngày càng đông đảo khách du lịch đến với Cao Bằng.

Thanh tra Sở KH&CN kiểm tra đồng hồ tính cước của các hãng taxi trên địa bàn tỉnh.

Cao Bằng tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, trong năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong công tác hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác mua sắm, đấu thầu, sử dụng ngân sách, tài sản; công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển, thi đua, khen thưởng và thực hiện chế độ; chính sách… đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường đã góp phần tích cực làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Cao Bằng phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 264 nghìn tấn.

Những chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH năm 2018

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, trong đó đưa ra 17 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường. Cụ thể:

100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được Sở KH&CN Cao Bằng niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2017

Để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, trong đó tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính cụ thể là việc công bố, công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định, đồng thời triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng CNTT để quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại diện Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và số 3 tặng áo ấm cho các em học sinh Trường tiểu học Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và số 3 thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tham gia Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và số 3 đã tổ chức thực hiện “Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017” tại huyện Bảo Lâm.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt trên 5 nghìn tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt trên 5 nghìn tỷ đồng

Quan tâm đẩy mạnh thực hiện đề án xúc tiến thương mại trên địa bàn các huyện trong tỉnh và tại các tỉnh lân cận kết hợp với việc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, năm 2017, Cao Bằng có tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ năm 2017 ước đạt 5.531 tỷ đồng, bằng 91,39% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu của tỉnh Cao Bằng năm 2017

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu của tỉnh Cao Bằng năm 2017

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, ... của địa phương tiếp tục có bước phát triển và đạt kết quả nhất định.

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về xây dựng, phát triển văn hóa đọc, ngày 12 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 2316/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 29 30 31  Trang sau
 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN


Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 78


Hôm nayHôm nay : 3439

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 48111

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5691347