Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

TS. Vũ Thanh Xuân- Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở

Ngày 8/7/2018, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia đã khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hà Ngọc Giáp- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng; đồng chí Nông Hoa Thương- Phó Giám đốc Sở Nội vụ; nhà giáo ưu tú, TS. Vũ Thanh Xuân- Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và gần 100 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Ảnh minh họa

Hỗ trợ phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng núi khó khăn như chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho những hộ là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn về phát triển sản xuất, nâng cao mức sống cho các hộ dân, phát triển cơ sở hạ tầng, các dịch vụ công cộng, … và đặc biệt là Chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số của Chính phủ đã góp phần quan trọng cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ảnh minh họa

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vơi công tác trợ giúp pháp lý

Sau hơn hai năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 13/6/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (gọi tắt là Chỉ thị số 09-CT/TU), nhận thức của người dân về pháp luật đã được nâng cao, đơn thư tranh chấp đã giảm, qua đó góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiều đơn vị trong tỉnh tăng cường hoạt động của các đội tuyên truyền, xung kích biểu diễn phục vụ nhân dân

Phát triển văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”, năng lực lãnh đạo và nhận thức của các cấp ủy Đảng đối với văn học nghệ thuật đã được nâng lên, lực lượng văn nghệ sĩ đã phát triển về số lượng, chất lượng và có nhiều đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Xuất phát từ thực tế dự toán chi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế ( BHYT) năm nay cao hơn so với quỹ BHYT thu theo đầu thẻ, UBND tỉnh Cao Bằng đã kịp thời thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm việc sử dụng Quỹ khám chữa BHYT hiệu quả, đồng thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

Ảnh minh họa.

Cao Bằng ban hành chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của tỉnh gồm: các ngành: Dệt – may; Da – giầy; Điện tử; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo; các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Hạ Lang đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Hạ Lang đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Sau 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Hạ Lang đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách trợ giúp chung và các chính sách hỗ trợ đặc thù, qua đó giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, thu nhập từng bước được nâng cao, mức sống được cải thiện.

Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Cao Bằng là tỉnh miền núi nghèo, việc đầu tư nguồn lực cho công tác gia đình còn hạn chế, do đó công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của gia đình chưa thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả, chưa đến được với từng người dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… Trước thực trạng đó, tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, thực hiện lồng ghép với các phong trào, như phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hoá.

Danh sách ứng cử đại biểu HĐND các cấp được niêm yết đúng theo quy định.

Kết quả 3 năm triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Luật Tổ chức chính quyền địa phương (luật năm 2015) được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Luật này đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, định hướng của Đảng về chính quyền địa phương; đồng thời kế thừa những nội dung hợp lý và sửa đổi, bổ sung các bất cập, vướng mắc trong 12 năm thực hiện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

Vui Tết thiếu nhi cùng con các đoàn viên công đoàn

Vui Tết thiếu nhi cùng con các đoàn viên công đoàn

Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2018, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV) Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã tổ chức chương trình gặp mặt và biểu dương, tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con công chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) trong đơn vị.

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Cao Bằng đã lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương… qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Cao Bằng tăng 5 bậc so với năm 2016

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Cao Bằng tăng 5 bậc so với năm 2016

Theo báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Cao Bằng xếp thứ hạng 58/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 05 bậc so với năm 2016), chuyển vị trí xếp hạng từ nhóm thấp lên nhóm tương đối thấp. Và nhiệm vụ được UBND tỉnh Cao Bằng đặt ra hiện nay là tiếp tục cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2018.

Trong quý I vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 105 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

Cần tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Trong qúy I năm 2018, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh đã tăng cao về số vụ, số người chết so với cùng kỳ năm 2017 và khó lường trong thời gian tới. Yêu cầu đặt ra hiện này là các cấp, ngành, địa phương cần nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiềm chế TNGT, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Suối Lê Nin nơi Bác Hồ thường ngồi câu cá.

Cao Bằng đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị di sản văn hoá

Những năm qua, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào công tác giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử địa phương, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển và con người Cao Bằng tới du khách trong và ngoài nước.

Lớp cập nhật kiến thức đối ngoại do Bộ Ngoại giao tổ chức tại tỉnh Cao Bằng

Lớp cập nhật kiến thức đối ngoại do Bộ Ngoại giao tổ chức tại tỉnh Cao Bằng

Trong 2 ngày, 17-18/5 năm 2018, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lớp cập nhật kiến thức đối ngoại cho các tỉnh thuộc cụm thi đua số 1, gồm các tỉnh: Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Đồng chí Bùi Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Quảng Ninh; đại diện lãnh đạp và chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày 17/5, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

Biểu đồ tỉ lệ ứng dụng CNTT tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh năm 2017.

Công bố mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017

Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Cao Bằng vừa công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của 20 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân 13 huyện, thành phố năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đội ngũ trí thức của tỉnh Cao Bằng đã thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu khoa học về phát triển các giống cây trồng của địa phương

Cao Bằng quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước, công tác xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh Cao Bằng được đổi mới toàn, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, chất lượng và có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

70% CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế

Cao Bằng tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa(CNH), hiện đại hóa đất nước(HĐH), các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết, tạo nên nhận thức thống nhất về về vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và sự quan tâm của Đảng đối với giai cấp công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Diện tích cây ngô trên địa bàn tỉnh đạt 21.581 ha, bằng 85,1% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2017

Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tháng 4 năm 2018

Trong tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác; xử lý, giải quyết công việc thường xuyên và kịp thời chỉ đạo các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế- xã hội địa phương phát triển ổn định.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 31 32 33  Trang sau
 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 2718

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41095

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6204257