Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Đội ngũ CBCCVC trong các cơ quan hành chính nhà nước đã chấp hành nghiêm túc về KLKC hành chính và nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc của cơ quan, đơn vị

Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước

Ngay từ đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc về cải cách hành chính (CCHC), kỷ luật kỷ cương (KLKC) hành chính và văn hóa công vụ (VHCV) đã được UBND tỉnh Cao Bằng chú trọng triển khai; các cơ quan hành chính trong tỉnh tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan hành chính nhà nước đã chấp hành nghiêm túc về KLKC hành chính và VHCV, thời gian, nội quy, quy chế, giờ giấc làm việc của cơ quan, đơn vị; thái độ, tinh thần trách nhiệm làm việc ngày càng chuyển biến tích cực, ổn định, tạo thành nề nếp tốt.

Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Để hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương Thế giới năm 2020, ngày 26/5/2020, UBND tỉnh Cao Bằng đã có công văn số 1289/UBND-CN giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức một số hoạt động sau:

Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh Cao bằng đã ban hành Quyết định số 41/KH-BCĐ về kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020.

Tính đến ngày 25/5/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 29.118 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, trong đó, đã trả kết quả đúng hạn 25.923 hồ sơ

Cao Bằng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng Chính quyền điện tử

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử và đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

UBND tỉnh Cao Bằng đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 14 dự án

Kết quả thực hiện Chương trình phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế đối ngoại giai đoạn 2016-2020, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đối ngoại với các hoạt động chuyên môn; tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); tích cực mở rộng mối quan hệ ngoại giao với các tổ chức quốc tế, địa phương của một số nước, góp phần mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong quá trình phát triển KT-XH của tỉnh.

Huyện Hòa An đã triển khai trồng 26 ha khoa tây, tại Bình Long, Hồng Việt, Hoàng Tung, Bế Triều năng suất trung bình 17 tấn/ha

Tạo chuỗi giá trị liên kết trong chương trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa huyện Hòa An

Huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Với mục tiêu là phát triển nông nghiệp bền vững trên cơ sở đổi mới tư duy, đổi mới phương thức sản xuất, việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết đang là hướng đi mới giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Nhiều sản phẩm của tỉnh đã được hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu để xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ

Tổng kết Chương trình định hướng hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã

Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về định hướng hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã giai đoạn 2016-2020, đến nay, số lượng và chất lượng của doanh nghiệp và hợp tác xã đã có bước phát triển mới, quy mô ngày càng mở rộng, góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, từng bước khẳng định rõ vai trò của doanh nghiệp và hợp tác trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đảng ủy Sở KH&CN tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 17/10/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhận thức và hành động trong các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến rõ nét, nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo và quyết tâm bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH tại địa phương, đơn vị; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thu nhập của các hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20% - 25%/năm

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tác động tích cực đến phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Cao Bằng

Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, người dân nông thôn, đặc biệt là người nghèo có cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm và có việc làm để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và thông tin.... Đó là những thành tựu sau gần 5 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh.

Cao Bằng huy động được trên 1,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19

Cao Bằng huy động được trên 1,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 19/3/2020, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã gửi Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Kết quả, tính đến 16h30, ngày 16/4/2020, Quỹ cấp tỉnh đã tiếp nhận số tiền 1.556.267.000 đồng của 82 tập thể và cá nhân.

Công trình đường phía nam khu đô thị mới Thành Phố Cao Bằng đi vào hoạt động

Xây dựng chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng là một tỉnh miền núi có địa hình tương đối phức tạp, do vậy việc lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn đường bộ diễn ra phổ biến, các vi phạm chủ yếu là tường rào, công trình nhà tạm, nhà ở của nhân dân dọc tuyến, một số công trình của các tổ chức, doanh nghiệp nằm trong hành lang an toàn đường bộ,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Trước thực tế trên đòi hỏi các cơ quan chức năng cần thực hiện ngay một số giải pháp mang tính đột phá nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt, đồng thời, xây dựng chiến lược dài hơn, để giải quyết vấn đề ATGT một cách bền vững trong tương lai.

Thành phố thành lập nhiều chốt ở địa bàn các phường, tổ dân phố để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện lưu thông

Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư và các Chỉ thị của Chính phủ về tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19, bố trí nguồn lực cho các hoạt động y tế, bảo đảm môi trường, hỗ trợ kiểm soát phòng chống dịch, tỉnh Cao Bằng đến nay chưa phát hiện ca nào nhiễm dịch Covid-19. Có được kết quả này một phần là do tỉnh Cao Bằng đã xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Sở KH&CN hỗ trợ người dân xã Thị Ngân xây dựng mô hình trồng ổi Đài Loan.

Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, Cao Bằng đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã tác động tích cực đến việc phát triển KT-XH của địa phương.

Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ có bước phát triển mới

Thực hiện các hiệp định thương mại tự do góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả này có một phần đóng góp không nhỏ của việc thực hiện chương trình hành động hội nhập quốc tế về kinh tế, tích cực tham gia thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên.

Thu nhập bình quân của 01 thành viên HTX tại Cao Bằng đến nay là 55 triệu đồng/năm

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Quán triệt sâu sắc quan điểm “kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân” của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về: tuyên truyền, vận động, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, ứng dụng khoa học và công nghệ và giao đất, cho thuê đất để hợp tác xã phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ban quản lý thị trường huyện Hòa An kiểm tra các thiết bị điện tử tại các cửa hàng trên địa bàn Thị trấn Nước Hai của Huyện Hòa An

Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Năm 2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa ở khu vực biên giới, cửa khẩu đường bộ cũng như thị trường nội địa vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động xấu đến sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên địa bàn. Đặc biệt, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, gỗ, động vật hoang dã với nhiều thủ đoạn tinh vi còn diễn ra. Vì vậy công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại được các cơ quan chức năng chú ý tăng cường.

Nghề Rèn của người Nùng An, xã Phúc Sen là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tại Quyết định số 446/QĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2019

Kết quả thực hiện Chương trình Phát triển du lịch Cao Bằng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Trong thời gian qua du lịch Cao Bằng đạt được nhiều kết quả tích cực, dần khẳng định vị thế trong cơ cấu ngành của tỉnh. Nhiều dự án du lịch, khu du lịch dần định hình quy mô, chất lượng và phương thức kinh doanh hiện đại, hợp tác khai thác du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế đạt hiệu quả. Nhận thức và hành động của các cấp, ngành, cộng đồng về vai trò của kinh tế du lịch cũng như trách nhiệm với du lịch chuyển biến rõ rệt. Các thông tin xúc tiến du lịch được thực hiện đồng bộ, quảng bá rõ nét, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách. Các tuyến, điểm du lịch được quan tâm đầu tư khai thác, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Kế hoạch thực thi Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt

Phát triển du lịch góp phần quan trọng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Cao Bằng là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong và ngoài nước, có bề dày lịch sử và nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều di sản sản văn hóa phi vật thể độc đáo, thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa bản địa. Phát triển du lịch được tỉnh xác định là một trong 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội địa phương và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phát triển du lịch, trong đó có Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Phát triển Du lịch giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu

Kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH quý I năm 2020

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, trong quý I/2020, các cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Tăng cường phòng dịch Covid – 19 trong tổ chức việc hiếu hỉ, sự kiện

Tăng cường phòng dịch Covid – 19 trong tổ chức việc hiếu hỉ, sự kiện

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19; công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Cao Bằng đang được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt; quần chúng nhân dân hầu hết đã đề cao ý thức trong việc phòng, chống dịch lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra xác định còn một số hộ dân chưa chấp hành nghiêm túc các quy định vê công tác phòng dịch trong việc cưới, việc tang gây tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, xâm nhập dịch bệnh rất cao.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 40 41 42  Trang sau
 

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 2715

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47705

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8374937

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤNTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng