Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Ảnh minh họa.

Cao Bằng ban hành chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của tỉnh gồm: các ngành: Dệt – may; Da – giầy; Điện tử; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo; các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Hạ Lang đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Hạ Lang đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Sau 02 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Hạ Lang đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách trợ giúp chung và các chính sách hỗ trợ đặc thù, qua đó giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, thu nhập từng bước được nâng cao, mức sống được cải thiện.

Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Cao Bằng là tỉnh miền núi nghèo, việc đầu tư nguồn lực cho công tác gia đình còn hạn chế, do đó công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của gia đình chưa thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả, chưa đến được với từng người dân, nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… Trước thực trạng đó, tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, thực hiện lồng ghép với các phong trào, như phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hoá.

Danh sách ứng cử đại biểu HĐND các cấp được niêm yết đúng theo quy định.

Kết quả 3 năm triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Luật Tổ chức chính quyền địa phương (luật năm 2015) được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Luật này đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, định hướng của Đảng về chính quyền địa phương; đồng thời kế thừa những nội dung hợp lý và sửa đổi, bổ sung các bất cập, vướng mắc trong 12 năm thực hiện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003.

Vui Tết thiếu nhi cùng con các đoàn viên công đoàn

Vui Tết thiếu nhi cùng con các đoàn viên công đoàn

Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2018, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV) Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã tổ chức chương trình gặp mặt và biểu dương, tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con công chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) trong đơn vị.

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Cao Bằng đã lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương… qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Cao Bằng tăng 5 bậc so với năm 2016

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Cao Bằng tăng 5 bậc so với năm 2016

Theo báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Cao Bằng xếp thứ hạng 58/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 05 bậc so với năm 2016), chuyển vị trí xếp hạng từ nhóm thấp lên nhóm tương đối thấp. Và nhiệm vụ được UBND tỉnh Cao Bằng đặt ra hiện nay là tiếp tục cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2018.

Trong quý I vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 105 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn

Cần tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Trong qúy I năm 2018, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh đã tăng cao về số vụ, số người chết so với cùng kỳ năm 2017 và khó lường trong thời gian tới. Yêu cầu đặt ra hiện này là các cấp, ngành, địa phương cần nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kiềm chế TNGT, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Suối Lê Nin nơi Bác Hồ thường ngồi câu cá.

Cao Bằng đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị di sản văn hoá

Những năm qua, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có nhiều khởi sắc và đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào công tác giáo dục truyền thống, văn hóa, lịch sử địa phương, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển và con người Cao Bằng tới du khách trong và ngoài nước.

Lớp cập nhật kiến thức đối ngoại do Bộ Ngoại giao tổ chức tại tỉnh Cao Bằng

Lớp cập nhật kiến thức đối ngoại do Bộ Ngoại giao tổ chức tại tỉnh Cao Bằng

Trong 2 ngày, 17-18/5 năm 2018, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lớp cập nhật kiến thức đối ngoại cho các tỉnh thuộc cụm thi đua số 1, gồm các tỉnh: Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Đồng chí Bùi Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Quảng Ninh; đại diện lãnh đạp và chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Ngày 17/5, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018.

Biểu đồ tỉ lệ ứng dụng CNTT tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh năm 2017.

Công bố mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017

Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Cao Bằng vừa công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của 20 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân 13 huyện, thành phố năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đội ngũ trí thức của tỉnh Cao Bằng đã thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu khoa học về phát triển các giống cây trồng của địa phương

Cao Bằng quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước, công tác xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh Cao Bằng được đổi mới toàn, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng, chất lượng và có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

70% CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế

Cao Bằng tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa(CNH), hiện đại hóa đất nước(HĐH), các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết, tạo nên nhận thức thống nhất về về vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và sự quan tâm của Đảng đối với giai cấp công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Diện tích cây ngô trên địa bàn tỉnh đạt 21.581 ha, bằng 85,1% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2017

Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tháng 4 năm 2018

Trong tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác; xử lý, giải quyết công việc thường xuyên và kịp thời chỉ đạo các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế- xã hội địa phương phát triển ổn định.

Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

Tăng cường tìm kiếm thị trường tiêu thụ nội địa, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa địa phương

Với diện tích đất nông nghiệp trên 109.000 ha, có tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm mang đặc thù của địa phương, những năm qua, thông qua các nguồn vốn Chương trình 30a, chương trình phát triển và bảo vệ rừng, chương trình khoa học… Nhà nước đã hỗ trợ đầu tư cho các dự án phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh giai đoạn 2011-2015 là 60 tỷ đồng cho sản xuất quy mô hàng hóa một số sản phẩm chủ lực như: Trúc sào, thuốc lá, phát triển đàn bò, tinh bột sắn, mía đường.

Đồng chí Vũ Tiền Phong- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan ttinhr phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng

Ngày 10/5, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho cấp ủy viên cơ sở năm 2018.

Thông tư số 50/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

Những điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thực hiện từ năm 2018

Từ ngày 01/01/2018, nhiều điểm mới trong chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tê (BHYT) được triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Lễ hội Đền Kỳ Sầm (xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng)

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội tỉnh Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng có trên 100 lễ hội dân gian truyền thống. Các lễ hội đều mang đậm nét văn hoá dân tộc đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh và là tài sản vô giá trong kho tàng văn hóa phi vật thể của địa phương. Trong những năm gần đây, nhằm giữ gìn, phát triển những nét đẹp văn hóa truyền thống, nêu cao ý nghĩa giáo dục truyền thống của lễ hội,chính quyền địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội và bảo tồn, khôi phục các lễ hội có nguy cơ bị mai một.

UBND tỉnh đã tiếp nhận và giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu trả lời 44 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, tỷ lệ trả lời đúng và trước hạn là 100%

Cao Bằng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương Chính phủ kiến tạo, khởi nghiệp, ngay trong quý I năm 2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sau hội nghị; đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua đó công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả khả quan.


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 30 31 32  Trang sau
 

KỶ YẾU KH&CN


Cải cách hành chính
Thông tin chỉ đạo điều hành
Chiến lược, kế hoạch KH&CN
Kết quả hoạt động KH&CN
Văn bản lấy ý kiến
Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 3369

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 83112

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5846491