Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Kết quả phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Cao Bằng trong 9 tháng đầu năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2017, tình hình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Cao Bằng ổn định, tuy nhiên một số lĩnh vực chưa đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2017 ước đạt 6,75/7,0%; GRDP bình quân đầu người đạt 22,2/22,9 triệu đồng.
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm ước đạt 2.463,1 tỷ đồng, tăng 70,85% so với cùng kỳ năm 2016.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm ước đạt 2.463,1 tỷ đồng, tăng 70,85% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong sản xuất nông nghiệp năm 2017, tổng sản lượng lương thực đạt 269,9 nghìn tấn, đạt 103,19%KH, tăng 2 9% so với cùng kỳ năm 2016 (vượt KH); Tổng đàn gia súc, gia cầm tiêp tục được duy trì, phát triển so vơi cùng kỳ năm 2016; trồng rừng được 1.286,4 ha bằng 111, 8%KH, bằng 99,3% kế hoạch của ngành, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2017 ước đạt 54,2%, đạt KH.

Đến tháng 9/2017, Cao Bằng có 05 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 01 xã đạt 17 tiêu chí, 29 xã đạt 7 tiêu chí, 121 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 21 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 7,6 tiêu chí/xã. Công tác di dời gia sia súc ra khỏi gầm sàn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong 9 tháng qua, toàn tỉnh có 726 hộ gia đình đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà.
Sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến và khởi săc, tập trung vào một số ngành như công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất cung cấp nước sạch, công nghiệp in, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất điện, chế biến khoáng sản. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm ước đạt 2.463,1 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch, tăng 70,85% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đạt 700.143 lượt hành khách. Tình hình tai nạn giao thông giảm.

Tính đến 30/9/2017: tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn đạt 600,3 triệu USD, bằng 89%KH, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoạt động lưu thông hàng hoá và kinh doanh thương mại, giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 9 tháng đầu năm ước đạt 4.122 tỷ đồng, tăng 3,72% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 68,11% kế hoạch. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Các dịch vụ về ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, bảo hiểm, ăn uống... được duy trì và phát triển

Hoạt động du lịch trong 9 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch đến Cao Bằng ước đạt 747.510 lượt, bằng 88% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu ước đạt 149,6 tỷ đồng, bằng 86% KH, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016; tốc độ tăng trưởng du lịch ước đạt 22,4%.

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2017, đạt 923,96 tỷ đồng bằng 82,5% so với dự toán Trung ương giao, bằng 68,4% so với dự toán Hội đông nhân dân tỉnh giao tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2016. Các khoản chi ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ. Ước 9 tháng đầu năm chi hết 3.061 tỷ đồng, bằng 53,4% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn đến 30/9/2017 ước đạt 16.683 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay đạt 9.555 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, tăng 7% so với đầu năm, trong đó: nợ xấu chiếm 0,54% tổng dư nợ.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và hoạt động tuyên truyên chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương được tổ chức hiệu quả và bảo đảm tiết kiệm. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy di sản văn hóa được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, tổng số di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh là 215 di tích, di tích đã được xếp hạng là 100di tích (trong đó có: 02 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 29 di tích xếp hạng cấp quồc gia, 69 di tích xếp hạng cấp tỉnh).

 Mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu đến trường của trẻ em và học sinh. Toàn tỉnh hiện có 664 trường mầm non và phổ thông, trong đó có: 192 trường mầm non, 245 trường tiểu học,) 197 trường THCS (tăng 7 trường), 30 trường THPT; 01 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp, 01 Trung tâm Giáo dục Hòa nhập Trẻ khuyết tật, 01 Trường Cao đẳng Sư phạm, 199 Trung tâm học tập cộng đồng. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ làm công tác giáo dục cơ bản đảm bảo số lượng và đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định (hiện có 12.571 người), đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 được quan tâm chỉ đạo, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết quả tốt nghiệp THPT năm 2017 đạt 91, 41%. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp được tổ chức thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch, an toàn, nghiêm túc theo quy chế.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế, Dân số - Kê hoạch hoá gia đình, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Phòng chống HIV/AIDS được triển khai có hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên, đã tổ chức khám bệnh cho 644.429 lượt người, đạt 69,6% KH. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, tỉnh đã tô chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành kiểm tra 3.263 cở sở sản xuất, chê biến, kinh doanh thực phẩm, kết quả có 82% cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, tạo việc làm cho 4.847 lao động, đạt 46,1% kế hoạch.  Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí cho 213.583 học sinh; cấp 350.415 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số. Tiêp nhận và cấp phát 2.708 tấn gạo cứu đói cho nhân dân trên địa bàn các huyện, thành phố; trợ cấp xã hội thường xuyên cho trên 14.652 đối tượng bảo trợ xã hội.

Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ; giám sát chặt chẽ, xử lý tốt các hoạt động liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì tốt công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, quan hệ đối ngoại.

Công tác nội vụ tiếp tục được thực hiện nghiêm và đúng quy định; thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quỵ định đối với 52 trường hợp; kiện toàn, bổ sung, thay thế, thành lập mới 72 tổ chức phối hợp liên ngành; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý 42 trường hợp; tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện và đối tượng sinh viên cử tuyển 26 người; thực hiện và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với 1.378 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;...

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan đến doanh nghiệp và người dân; ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Công tác thi đua khen thưởng được duy trì; Thực hiện nghiêm các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 9 tháng qua, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chất lượng chưa cao, thiếu bên vững. Tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp vẫn còn chậm và gặp nhiều kho khăn; một số doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản vẫn tạm dừng chưa đi vào sản xuất; Giải ngân vốn đầu tư công chậm, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp; công tác giải phóng mặt bằng cho một số công trình, dự án chậm và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc ; việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO tại nhiều cơ quan chưa được thực hiện tốt; chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa cao; ….

Để tiếp tục đẩy mạnh kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 theo kế hoạch đề ra, trong thời gian tới chính quyền địa phương các cấp cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quá 6 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy giai đoạn 2015 - 2020 và các đề án, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

TN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 21

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 2349

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65496

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6228658