Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Khái quát kết quả phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Cao Bằng năm 2019

Trong năm 2019, UBND tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐNND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, trong đó quan tâm thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng năm 2019 tiếp tục có sự phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, cụ thể:
Ngành du lịch có bước tăng trưởng khá với lượng khách du lịch tăng 17,8% so với năm 2018

Ngành du lịch có bước tăng trưởng khá với lượng khách du lịch tăng 17,8% so với năm 2018

Lĩnh vực kinh tế
Năm 2019 sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt tăng trưởng khá. Tổng sản lượng lương thực đạt 278,136 nghìn tấn, tăng 1,01% so với năm 2018, vượt kế hoạch (KH) đề ra. Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 93.728 ha, bằng 100,1% so với năm 2018. Các loại cây ăn quả gia tăng cả về diện tích và sản lượng. Tổng diện tích hiện có là 7.497,24 ha, tăng 7,24% so với năm 2018, tăng chủ yếu ở cây chanh leo, hạt dẻ, cây dâu tằm. Một số ít cây trồng diện tích gieo trồng không đạt kế hoạch, như: thuốc lá đạt 91,01% KH; đỗ tương đạt 69,8% KH; lạc đạt 91,8% KH; sắn đạt 96,6% KH... Nguyên nhân chủ yếu khiến sản lượng các cây trồng đạt thấp là do một số lao động trong nông nghiệp chuyển đổi sang ngành nghề khác và một số người dân chuyển sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao hơn như cây chanh leo, dâu tằm, gừng, nghệ, sả…
Phát triển chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh. Năm 2019, xảy ra 11 đợt thiên tai, giá trị thiệt hại lên tới 82,7 tỷ đồng. Đợt rét đậm, rét hại làm chết 439 con gia súc các loại, bên cạnh đó dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn 13/13 huyện, thành phố, 169 xã và 1.217 xóm, 9.874 hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 75.993 con, với tổng trọng lượng là 2.924,69 tấn. UBND tỉnh đã cấp bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho các hộ có lợn buộc phải tiêu hủy, với tổng nhu cầu kinh phí là 114.922,7 triệu đồng. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản nội địa đạt 601,5 tấn, bằng 100,5% KH, tăng 19% so với năm 2018, trong đó: sản lượng khai thác đạt 201,5 tấn, bằng 100,29% KH.
Năm 2019, toàn tỉnh trồng được 547,42 ha rừng và toàn tỉnh không để xảy ra cháy rừng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Năm 2019, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến nay tỉnh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Trong năm có 3.215 hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, vượt 27% KH. Lũy kế từ năm 2016 đến hết năm 2019 có 12.929 hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, đạt 103% KH.
Sản xuất công nghiệp ổn định và có sự tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) đạt 4.224 tỷ đồng, tăng 13,66% so với năm 2018, bằng 104,28% KH. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) đạt 4.973,32 tỷ đồng, tăng 13,03% so với năm 2018, vượt 3,61% KH. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp sản xuất không đạt kế hoạch do thị trường tiêu thụ chậm, thiếu nguyên liệu đầu vào và phải tạm ngừng sản xuất như: nhà máy chế biến tinh quặng chì, kẽm...
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2019 đạt 8.040,33 tỷ đồng, tăng 16,72% so với năm 2018 vượt 11,15% so với KH. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 2.391 triệu USD, bằng 86,5% so với năm 2018, vượt 8,6% so với KH.
Ngành du lịch có bước tăng trưởng khá. Khách du lịch đạt 1.450.000 lượt, tăng 17,8% so với năm 2018, trong đó: khách du lịch quốc tế đạt 175.000 lượt, tăng 54,5% so với năm 2018; khách du lịch nội địa đạt 1.275.000 lượt, tăng 14% so với năm 2018. Doanh thu đạt 450 tỷ đồng, tăng 23,9% so với năm 2018. Công suất sử dụng phòng đạt 65%.
Chất lượng dịch vụ vận tải được cải thiện với giá cước được kiểm soát, tăng cường phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, taxi và các loại hình khác, chất lượng dịch vụ vận tải khách ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu nhân dân. Vận tải hành khách được 2,038 triệu lượt HK, tăng 8,56% so với năm 2018, hành khách luân chuyển đạt 113,17 triệu HK.Km, tăng 3,9% so với năm 2018.
Các loại hình dịch vụ khác như: tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, y tế, giáo dục...cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp.
Công tác Khoa học và công nghệ (KHCN) được đẩy mạnh. Các đề tài, đề án, dự án KHCN được quan tâm triển khai, trong đó: kiểm tra và đôn đốc thực hiện 01 dự án KHCN cấp quốc gia, 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 04 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, 32 dự án, đề tài cấp tỉnh được chuyển tiếp. Hoàn thành công tác đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh năm 2019. Tổ chức 07 cuộc thanh tra trong lĩnh vực KHCN đối với 21 cơ sở, qua thanh tra đã phát hiện và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 đơn vị, với số tiền xử phạt là 61 triệu đồng. Thẩm định công nghệ 02 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo dõi, đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định, trong đó đã tiến hành xem xét giải quyết 10 hồ sơ khai báo, cấp giấy phép và cấp chứng chỉ tiến hành công việc bức xạ (sử dụng X-quang trong y tế). Kiểm tra chất lượng, đo lường và nhãn hàng hóa đối với 54 lô hàng của 54 cơ sở, sản xuất kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý đối với các lô hàng không đạt yêu cầu về định lượng. Triển khai nội dung đăng ký Giải thưởng chất lượng quốc gia tới 09 doanh nghiệp đủ điều kiện. Rà soát, lựa chọn giới thiệu 02 doanh nghiệp điển hình, thành công trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng thuộc chương trình 712 gửi Bộ KHCN xem xét.
Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2019-2020. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc áp dụng Hệ thống ISO tại 18 đơn vị. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành KHCN (1959-2019), chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 và công bố văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý "Cao Bằng" cho sản phẩm cây Trúc sào và chiếu Trúc tỉnh Cao Bằng. Tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học, trong đó có Hội thảo "Giải pháp nhân giống cây dẻ Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”.
Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch và xây dựng được triển khai tích cực. Các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư triển khai thực hiện bằng nhiều nguồn vốn, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được bốn mùa.
Công tác quản lý, điều hành ngân sách, các tổ chức tín dụng chặt chẽ và hiệu quả. Tổng thu ngân sách đạt 2.208 tỷ đồng, bằng 168% dự toán trung ương (TW) giao, bằng 147% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 9.206,632 tỷ đồng, so với dự toán trung ương giao đạt 98%, so với dự toán HĐND tỉnh giao đạt 97%.
Công tác Tài nguyên và Môi trường; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Năm 2019, Cao Bằng thành lập mới 167 doanh nghiệp (DN), với tổng số vốn đăng ký là 2.039,007 tỷ đồng; đăng ký hoạt động 09 chi nhánh, 36 địa điểm kinh doanh và 05 văn phòng đại diện. Lũy kế toàn tỉnh hiện có 1.580 DN, tổng số vốn đăng ký 19.526,481 tỷ đồng.
Lĩnh vực Văn hóa, xã hội
Các cấp, các ngành trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2019 tiêu biểu như: Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong; Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng; Chương trình “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng Cao Bằng”...
Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt kết quả tốt. Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, với 199/199 xã, 13/13 huyện, thành phố; duy trì, nâng cao chất lượng kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại 13/13 huyện, thành phố, 199/199 xã đạt chuẩn từ mức độ 1 trở lên, đạt 100%; đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 1. Đến nay, toàn tỉnh có 129 trường đạt chuẩn. Đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo số lượng và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành là 11.113 cán bộ quản lý và giáo viên. 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên. Toàn tỉnh hiện có 6.676 phòng học (3.965 phòng kiên cố, 2.452 phòng bán kiên cố, 259 phòng học tạm). Tuy nhiên, số lượng phòng học tạm còn nhiều, nhất là tại các điểm trường ở vùng đặc biệt khó khăn; đa số các trường thiếu phòng học chức năng, nhà đa năng; một số trường chưa có nhà Ban giám hiệu, thiếu nhà nội trú, bếp, nhà ăn, công trình vệ sinh, nước sạch. Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh giảm 126 trường và trung tâm. Đến nay toàn tỉnh có 531 trường mầm non và phổ thông; 01 trường Cao đẳng Sư phạm; 01 trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và 11 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.
Ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát phát hiện sớm dịch bệnh truyền nhiễm; triển khai các biện pháp phòng, chống, xử lý, dập tắt ổ dịch kịp thời, không để dịch lan rộng, không để trường hợp tử vong do dịch xảy ra. Hoạt động của các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được duy trì thường xuyên, thực hiện có hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp của một số bệnh dịch mới nổi, công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu đã giám sát chặt chẽ các trường hợp người nhập cảnh đi từ vùng dịch vào nội địa. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt về các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm. Trong năm 2019 không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh. Đến hết năm 2019 có thêm 9 xã đạt tiêu chí quốc gia, nâng số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã của toàn tỉnh lên 121/199 xã.
Chính quyền địa phương đã chú trọng thực hiện công tác tạo việc làm, quản lý lao động qua biên giới và tuyên truyền vận động người lao động không đi làm việc trái phép, không cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài. Kết quả tạo việc làm cho 13.800 lao động, đạt 125,5% KH, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống 3,8%. Thực hiện kế hoạch “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã tuyển mới đào tạo nghề được 5.550 người, đạt 102% KH. Tòn tỉnh đã mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được 44.880 người, đạt 102,26% KH, bảo hiểm thất nghiệp được 27.317 người, đạt 94,46% KH.
Nhìn chung công tác an sinh xã hội, thông tin và Truyền thông, dân tộc, nội vụ, thanh tra, tư pháp, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra.
Kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 là căn cứ và tiền đề để các cấp chính quyền tỉnh Cao Bằng xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.


Tác giả bài viết: TN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 241

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13912

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8774034Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng