Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Tình hình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm 2020

Thứ tư - 15/07/2020 22:08
Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa tập trung sản xuất kinh doanh, tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
Ứơc tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 4.075,18 tỷ đồng, tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước

Ứơc tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 4.075,18 tỷ đồng, tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước

Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,32%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,51%; khu vực dịch vụ tăng 4,45%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,3%. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, nền kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng, không rơi vào tình trạng tăng trưởng âm là thắng lợi của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 21,93%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 18,93% (riêng công nghiệp chiếm 8,58%); khu vực dịch vụ chiếm 55,32% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,82%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông xuân năm 2020 ước đạt 120.746,63 tấn, tăng 1.689,23 tấn so cùng vụ năm trước, so kế hoạch tăng 3,01%. Ước tính diện tích cây lâu năm hiện có là 7.736,07 ha, tăng 519,59 ha so cùng kỳ năm trước, tăng chủ yếu ở nhóm cây dược liệu và cây lâu năm khác, đặc biệt là cây hồi tăng 288,9 ha; cây dâu tằm tăng 128,15 ha; cây ăn quả là 2.525,54 ha, tăng 107,13 ha so với cùng kỳ...

Tổng đàn trâu hiện có 101.591 con, giảm 3,42% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò hiện có 108.321 con, giảm 6,39%; đàn lợn có 286.198 con, giảm 9,75% so với cùng thời điểm năm 2019, đàn lợn giảm mạnh do dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện vào giữa tháng 4/2019; tổng đàn gia cầm có 2.931,59 nghìn con, tăng 12,61% .

Sản xuất lâm nghiệp chủ yếu là duy trì tốt công tác chăm sóc, khoanh nuôi rừng. Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 776,78 ha, tăng 0,33% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng trồng được chăm sóc 3.628,722 ha, tăng 1,66% so với cùng kỳ năm trước. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán trồng được 317,76 nghìn cây, bao gồm các loại như lát, sa mộc, xoan, bạch đàn, keo, mỡ, nghiến... Ươm giống cây lâm nghiệp được 1.640 nghìn cây, giảm 14,89%.  Khai thác gỗ được 11.733,77 m3, giảm 5,37%; Sản lượng củi khai thác được 355.727 Ste, tăng 0,8% so với cùng kỳ.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng, bè, bể bồn là 346,7 ha tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng sản lượng thủy sản ước thu được 253,31 tấn, tăng 9,79% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp

Tăng trưởng đạt 4,91%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 15,78% của cùng kỳ năm 2019. Tháng 6 dịch bệnh Covid-19 trong nước được kiểm soát, các cấp, các ngành tập trung quyết liệt chỉ đạo, thiết lập trạng thái bình thường mới và tăng tốc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 6 năm 2020 tăng 22,38% so với cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 1,26% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư, phát triển

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 2.796,69 tỷ đồng, giảm 14,0% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước là 955,89 tỷ đồng. Các công trình thực hiện trong kỳ thuộc nguồn vốn của Nhà nước có khối lượng lớn như: Các công trình đường giao thông, trường học, trụ sở văn phòng làm việc các cơ quan đảng, đoàn thể, các dự án chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới... thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách cấp tỉnh là chủ yếu.

Thương mại, dịch vụ, giá cả

Tình hình kinh doanh của các cơ sở thương mại, dịch vụ chịu nhiều ảnh hưởng bởi diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Song nhìn chung các đơn vị sản xuất, kinh doanh vẫn hoạt động bình thường, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm lưu thông thông suốt đảm bảo nguồn cung hàng hoá trên thị trường, giá cả cơ bản ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng tăng giá đột biến. Ứơc tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 4.075,18 tỷ đồng, tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước.

Một số vấn đề xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tạo việc làm cho 4.386 lao động; tiếp tục đào tạo số học viên từ năm trước chuyển sang là 993 học viên; tuyển mới trình độ Sơ cấp nghề được 1.300 học viên. Tình hình đời sống các tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cơ bản ổn định nhưng chưa được cải thiện so với cùng kỳ năm 2019.
Trong dịp Tết Nguyên đán, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã thành lập các đoàn đi thăm, chúc tết và tặng quà cho các gia đình có công, lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, thăm hỏi và tặng quà cho các trung tâm đang nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh và tặng quà cho các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh là 28.770 xuất quà với tổng giá trị 9.120,1 triệu đồng. Thực hiện cấp phát gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán kịp thời cho 8.707 hộ (35.570 nhân khẩu) với tổng số gạo cấp phát 533,55 tấn; Cứu đói giáp hạt trong năm 2020 được 2.474 hộ (10.317 nhân khẩu) với tổng số gạo cứu đói là 154,76 tấn; Trợ cấp đột xuất cho những hộ bị cháy nhà, thiên tai, dịch bệnh, hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền hỗ trợ là 19,037 tỷ đồng; Hỗ trợ cho 139.196 đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ là 115,045 tỷ đồng; Hỗ trợ cho 3.610 đối tượng là người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ với số tiền là 5,405 tỷ đồng; Số BHYT/số thẻ/giấy khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, người dân tộc thiểu số sống tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cấp cho trẻ dươi 6 tuổi) là 394.956 thẻ.

Ngành giáo dục, đào tạo đã tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, hoàn thành nhiệm vụ và sơ kết học kỳ I năm học 2019 - 2020 đúng kế hoạch; Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2020 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, có 47 thí sinh dự thi, kết quả đạt 07 giải khuyến khích; Tổ chức Kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông năm 2020, có 73 dự án tham gia; kết quả có 03 giải nhất, 07 giải nhì, 08 giải ba, 20 giải tư; có 02 dự án được chọn đi dự thi vòng thi Quốc gia tại Đà Nẵng; Tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc tiểu học năm học 2019-2020, kết thúc Hội thi có 139 giáo viên được cấp giấy chứng nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đón tết Nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 79 năm ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941-28/01/2020), 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Cao Bằng (01/4/1930-01/4/2020),... Hoạt động thể dục thể thao phát triển rộng khắp gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hô vĩ đại”, ngày càng thu hút được nhiều đôi tượng tham gia. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổ chức giải thể thao cấp tỉnh được 02 giải; tổ chức hoạt động thể thao chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chương trình khai trương mùa bơi năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra 11 vụ thiên tai do lốc, sét, mưa đá. Thiên tai đã làm chết 03 người, bị thương 02 người, 7.861 ngôi nhà bị tốc mái và hư hại; 671,68 lúa, ngô và hoa màu bị thiệt hại; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, công trình văn hóa...bị hư hại. Ước tính giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 64,85 tỷ đồng. Sau khi thiên tai xảy ra Chính quyền địa phương và các to chức xã hội đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và có hướng khắc phục hậu quả đối với những gia đình bị thiệt hại.

Do hậu quả do thiên tai và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt thấp so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm 2019, như: tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng thu ngân sách, tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng mức lưu chuyển hàng hóa, giá trị sản xuất công nghiệp, số lượng khách du lịch; ... Để khắc phục những tồn tại, khó khăn trên và tạo sự bứt phá mới, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện các giải pháp: ổn định sản xuất nông, lâm nghiệp; tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ; tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng; thực hiện tốt công tác khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường; tăng cường hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; đẩy mạnh thu ngân sách và đảm bảo nguồn vốn cho nền kinh tế; tăng cường thực hiện các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp; tăng cường hoạt động đối ngoại và Bảo đảm và giữ vững quốc phòng, an ninh./.

Hữu Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 651

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 158780

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9440675Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng