Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Tình hình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Cao Bằng tháng 10 năm 2019

Trong tháng 10 năm 2019, tình hình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Cao Bằng nhìn chung ổn định, có một số lĩnh vực đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm nay, cụ thể như sau:
Chỉ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 25,09% so với tháng trước

Chỉ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 25,09% so với tháng trước

Trong lĩnh vực nông nghiệp

Thời tiết trong tháng có nắng và khô hanh, thuận lợi cho việc thu hoạch các cây trồng chính vụ mùa, tính đến ngày 15/10/2019 toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 16.028,5 ha lúa mùa (bằng 59,8% diện tích gieo trồng và bằng 100,43% so với cùng kỳ năm 2018), sản lượng thu hoạch ước tính được 69.563,7 tấn (bằng 101,98% so với cùng kỳ năm trước); Cây ngô thu hoạch được 11.754 ha, sản lượng thu hoạch ước tính 35.498,3 tấn; Cây đỗ tương thu hoạch ước đạt 1.026,4 ha, sản lượng thu hoạch được 985,4 tấn (bng 101% so với cùng kỳ năm 2018); Cây lạc thu hoạch được 805,2 ha (bằng 101,33% diện tích gieo trồng), sản lượng thu hoạch được 1.223,9 tấn (bằng 102,28% so với cùng kỳ năm trước); Mía thu hoạch được 2.043,2 ha (bằng 107,55% so với cùng kỳ năm 2018), sản lượng ước tính đạt 156.004,5 tấn (bằng 132,15% so với cùng kỳ năm 2018); Khoai lang thu hoạch được 40,9 ha, sản lượng thu hoạch được 235,6 tấn; các loại rau, đậu thu hoạch được 1.322,8 ha (bằng 99,91% so với cùng kỳ năm 2018), sản lượng ước tính thu hoạch được 1.034,5 tấn (bằng 100,35% so với cùng kỳ năm trước).
Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa ước đạt 56.656,6 ha (bằng 100,38% so với cùng vụ năm trước).

Trong tháng, tình hình sâu bệnh vẫn xảy ra ở tất cả các huyện, thành phố. Các bệnh trên cây lúa mùa chính vụ như: bệnh rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh sâu đục thân... với tổng diện tích bị nhiễm là 283 ha, chủ yếu ở các huyện: Quảng Uyên, Hà Quảng, Hòa An. Trên cây lúa mùa muộn bị nhiễm 309 ha bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh đốm sọc vi khuẩn ở huyện Hòa An, Thành phố Cao Bằng, huyện Hà Quảng. Sau khi phát hiện cây trồng bị nhiễm bệnh, ngành chức năng đã triển khai các biện pháp để diệt trừ, tăng cường công tác chỉ đạo, khuyến cáo kịp thời sâu bệnh và hướng dẫn sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật, ngăn chặn không để sâu bệnh phát triển và lây lan trên diện rộng.

Đàn gia súc, gia cầm trong tháng phát triển bình thường. Công tác thú y trên địa bàn tỉnh thường xuyên được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, chủ động tiêm phòng gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc chuồng trại. Tuy nhiên, trong tháng Dịch tả lợn Châu Phi vẫn xảy tại một số huyện trong tỉnh như: Hòa An, Nguyên Bình, Bảo Lạc, ... làm chết 542 con, lũy kế từ đầu năm 75.595 con, các ngành chức năng đã phối kết hợp với cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương xử lý ổ dịch và tiêu hủy lợn dịch. Ngoài ra, các dịch bệnh thông thường vẫn xảy ra lác đác tại các địa phương.

Ước tính diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng là 241,7 ha, trong đó: ở huyện Bảo Lạc là 107,3 ha, huyện Nguyên Bình trồng được 36,5 ha, huyện Bảo Lâm là 69 ha... Sản lượg gỗ khai thác khoảng 1.704,4 m3 (bằng 101,49% so cùng kỳ năm 2018), sản lượng củi khai thác khoảng 70.458 Ste (bằng 101,34% so cùng kỳ năm trước). Các ngành chức năng thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc thực hiện tôt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Tuy nhiên, trong tháng xảy ra 02 vụ phá rừng trái phép tại huyện Hòa An, tổng diện tích rừng bị phá là 0,09 ha; 01 vụ cháy rừng tại Thành phố Cao Bằng, diện tích rừng bị cháy 0,8 ha.

Trong lĩnh vực công nghiệp

Tháng 10 năm 2019 hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, tuy nhiên một số đơn vị ngành khai thác và chế biến sản phẩm từ quặng đến nay đều hoạt động trở lại. Các đơn vị hoạt động trong ngành chế biến chế tạo sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ nhanh hơn so với các tháng trước: chỉ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất tăng 25,09% so với tháng trước và tăng 17,31% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2019 giảm 0,12% so với tháng trước và bằng 102,98% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ số giảm chủ yếu là ở ngành ngành chế biến, chế tạo và ngành sản xuất phân phối điện, cụ thể như: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,5; ngành sản xuất phân phối điện giảm 1,37%;… Một số ngành có chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước như: ngành khai khoáng; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải …

Trong 10 tháng năm 2019, các sản phẩm tăng so với cùng kỳ năm trước có các sản phẩm: chiếu trúc, chiếu tre tăng 45,26%; đường tăng 33,5%; quặng mangan tăng 24,39%; sắt thép hợp kim ở dạng bán thành phẩm tăng 23,53%; cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt thép tăng 18,86%; điện sản xuất tăng 17,26%; nước uống được tăng 10,86%; nước tinh khiết tăng 2,6%. Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước gồm: phân vi sinh giảm 98,81%; xi măng giảm 48,97%; cát tự nhiên các loại giảm 42,29%; thiếc chưa gia công giảm 37,19%; đá xây dựng giảm 4,95%; gạch xây giảm 4,82%; mangan và các sản phẩm của mangan giảm 3,5%.

Trong lĩnh vực đầu tư phát triển

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 năm 2019 ước thực hiện được 211,7 tỷ đồng tăng 5,38% so với tháng trước và tăng 29,27% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng các cơ quan chức năng đã rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 3), điều chỉnh ké hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương và theo các quy định của Luật Đâu tư công.

Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ

Từ ngày 02-06/10/2019, tỉnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 520 thành lập tỉnh Cao Bằng và 69 năm giải phóng Cao Bằng. Các hoạt động được tổ chức đã thu hút du khách trong và ngoài nước đến thăm quan du lịch. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triên du lịch, dịch vụ, thương mại. Tháng 10 năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 717,4 tỷ đồng, tăng 5,28% so với tháng trước và tăng 16,14% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 42,75 tỷ đồng, tăng 2,13% so với tháng trước và tăng 20,11% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hành khách ước tính đạt 171,78 nghìn lượt hành khách, tăng 3,44% so với tháng trước; ước tính hành khách luân chuyển đạt 9,6 triệu HK.Km, tăng 2,86% so với tháng trước; vận chuyển hàng hóa ước tính đạt 558,61 nghìn tấn hàng hóa và luân chuyển hàng hóa ước đạt 7,60 triệu tấn.km, so với tháng trước tăng 2,37% hàng hóa vận chuyển và giảm 3,01% hàng hóa luân chuyển.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; khoa học và công nghệ; lao động thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Tuy nhiên, trong tháng tồn tại một số vấn đề xã hội như: trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy, trong đó có 02 vụ cháy nhà và 01 vụ cháy rừng làm 01 người chết, ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng 741 triệu đồng; phát hiện 16 vụ vi phạm môi trường, xử lý hành chính 12 vụ, sô tiên xử phạt 34 triệu đồng; phát hiện và điều trị 883 trường hợp mắc cúm thông thường, 326 trường hợp tiêu chảy, 05 trường hợp quai bị, 02 ca mắc Rubella, 20 trường hợp thủy đậu, 27 trường họp mắc bệnh tay - chân - miệng..., phát hiện 06 trường hợp nhiễm mới HIV, không có trường hợp mới chuyển sang AIDS. Từ ngày 16/9 - 15/10/2019 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 05 người, 05 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 13 triệu đồng.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội tỉnh năm 2019, trong hai tháng cuối năm 2019 các cấp, các ngành, các địa phương cần chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm./.Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 10


Hôm nayHôm nay : 2964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46545

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8245623