Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh Cao Bằng đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các cấp ngành và địa phương triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; ban hanh Kế hoạch hành động số 595/KH-UBND, ngày 28/02/2019 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, đội ngũ doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể như:

Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 93.728 ha, bằng 100,1% so với năm 2018. Các cây lúa, ngô vụ đông xuân đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, một số cây trồng diện tích gần đạt kế hoạch như: thuốc lá đạt 91,15%, sắn đạt 96,6%, cây lạc 98,7%; đỗ tương 77,7% .... nguyên nhân chủ yếu do lực lượng lao động chính trong nông nghiệp bị thiếu hụt và có xu thế chuyển đổi sang công việc khác.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành), ước đạt 3.837 tỷ đồng, tăng 27,01% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 79,93% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh), ước đạt 2.386,6 tỷ đồng, giảm 0,18% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 61,63% kế hoạch năm 2019. Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp in, cung cấp nước, sản xuất thủy điện, chế biến khoáng sản, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định; hoạt động tiểu thủ công nghiệp của các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân các huyện, thành phố vẫn tiếp tục được duy trì, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động kinh doanh du lịch 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1.215.947 lượt, tăng 31,6% so với cùng kỳ, trong đó: Khách du lịch quốc tế ước đạt 148.111 lượt, tăng 87,7% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa ước đạt 1.067.836 lượt, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ. Tăng trưởng du lịch 39%, đạt 216% KH năm. Công suất sử dụng phòng ước đạt 65,9%.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 1.896 triệu USD, bằng 86,1% so với kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ, trong đó: xuất khẩu đạt 478 triệu USD (trong đó xuất khẩu từ loại hình khác, tờ khai vận chuyển độc lập là 414,8 triệu USD), bằng 86,9% kế hoạch, tăng 78% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 45 triệu USD, bằng 30% kế hoạch, giảm 45% so với cùng kỳ; kim ngạch giám sát đạt 1.373 triệu USD, đạt 91,5% kế hoạch, giảm 9% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: nhân hạt điều, quả tươi các loại và các mặt hàng hải sản; hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: máy móc thiết bị, vải các loại.

Chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn; tăng cường tuần tra, giám sát xây dựng các công trình trên biên giới, tập trung giám sát Trung Quốc xây dựng hàng rào ngăn chặn trên biên giới; kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra, đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ; duy trì tốt công tác kiêm soát xuât, nhập cảnh, quan hệ đối ngoại, quản lý chặt chẽ đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi lưu thông tại cửa khẩu, phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh cửa khẩu; phối hợp với phía Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương theo kế hoạch. Quan hệ giữa chính quyền, các ngành và nhân dân hai bên biên giới ngày càng được củng cố và phát triển.

Trong 3 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh đã xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm như:  tiếp tục chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyêt số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020…

Đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các đề án phát triển nông, lâm nghiệp đã ban hành. Quan tâm rà soát, đánh giá thực hạng và tiềm năng để thúc đẩy phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ nhân dân khắc phục những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để khôi phục sản xuất.

Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các đơn vị thủy điện đang thi công trên địa bàn; duy trì sản xuất ổn định các nhà máy sản xuất hiện có, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các nhà máy thủy điện theo kế hoạch. Tạo mọi điêu kiện thuận lợi để tập trung phát triển doanh nghiệp, HTX, các tổ hợp tác, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, HTX....

Khuyến khích phát triển các loại hình thương mại; công khai quy hoạch phát triển ngành thương mại để thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh. Phát triển mạnh thị trường trong tỉnh theo hướng đáp ứng mọi nhu cầu của sản xuất, đời sống, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, bảo đảm cân đối cung cầu, giá cả hợp lý, đủ sức cạnh tranh. Phát triển thị trường trong tỉnh gắn với phát triển thị trường trong vùng và cả nước, với thị trường ngoài nước. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, cân đối cung cầu các hàng hoá thiết yếu phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện các dự án phát triển đô thị. Tiếp tục triển khai các dự án phát triển đô thị và hạ tầng đô thị theo hình thức đối tác công tư, các dự án sử dụng đất, nhất là dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân trên các lĩnh vực. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp và người dân.

Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu, chống thất thu, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu mới để tăng thu ngân sách Nhà nước hàng năm trên địa bàn; bố trí hợp lý các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu ổn định. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách tại các huyện, thành phố; chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, thu các khoản nợ thuế còn tồn đọng; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách thuế trên địa bàn tỉnh.
 
BBT.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 2681

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30329

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8229407