Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội

Thực hiện quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội nêu tại Chỉ thị số 11/CT - TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID - 19, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh. Một số kết quả đạt được cụ thể như sau:
Giá trị sản xuất công nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 84,74% so với cùng kỳ năm 2019

Giá trị sản xuất công nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 84,74% so với cùng kỳ năm 2019

Kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 tiếp tục có sự phát triển, GRDP đạt 4,52%, sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra và có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động sản xuất công nghiệp ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 84,74% so với cùng kỳ; hàng hóa đảm bảo phục vụ nhu cầu người dân, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu; hoạt động du lịch trong tháng 7 đã có tín hiệu tích cực, đạt 60.000 lượt khách, doanh thu đạt 10 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước đạt kết qủa đáng khích lệ trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19, trong 7 tháng đầu năm đạt 748 tỷ đồng, bằng 52% dự toán Trung ương giao, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2019; Chi cân đối ngân sách địa phương được điều hành hợp lý, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục có những cải thiện rõ rệt, chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), tỉnh Cao Bằng đứng trong tốp 16 tỉnh cao nhất trong cả nước, Chỉ số PCI tăng 3 bậc so với năm 2018, Chỉ số cải cách hành chính tăng 01 bậc, đây là sự khích lệ to lớn đối với nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân.

Lĩnh vực Văn hóa- Thể thao được chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả; công tác thực hiện các chế độ đối với đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đời sống người dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 được triển khai hiệu quả. Tính đến thời điểm này, tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID -19.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cơ bản đã kiềm chế được tội phạm, tai nạn và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 7 tháng vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19, thiên tai và dịch bệnh khác, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt thấp, việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều giảm so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra: Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt mức tăng trưởng thấp, dịch tả lợn châu Phi tái phát trên 51 xã của 9 huyện, Thành phố; Giá trị sản xuất công nghiệp tuy có tăng, nhưng chỉ số công nghiệp chỉ tăng 0,48% so với cùng kỳ năm 2019; Kim ngạch nhập khẩu giảm sâu (bằng 9,55% so với kế hoạch, giảm 84,3% so với cùng kỳ); giải ngân đầu tư công đến thời điểm hiện tại chỉ đạt 35,4% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân chung cả nước; Việc phòng, chống dịch bệnh tiếp tục là nhiệm vụ nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều thách thức; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tình hình tội phạm, số vụ vi phạm pháp luật với quy mô, tính chất, hậu quả nghiêm trọng vẫn xảy ra.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 của địa phương, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đón đầu thời cơ, phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép” - tập trung sản xuất kinh doanh, tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội đúng với tinh thần của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương: “không chấp nhận hạ thấp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, cố gắng phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu ở mức cao nhất, tạo nền tảng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, thu hút đầu tư tư nhân bên cạnh sự chủ đạo của đầu tư công để mở ra sự đột phá trong phát triển”, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ hè thu, tăng cường phát triển chăn nuôi, thủy hải sản; tổ chức tái đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, khẩn trương xử lý các ổ dịch ở một số huyện; tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy mạnh công tác trồng rừng năm 2020; tập trung triển khai ngay công tác phòng, chống thiên tai, an toàn hồ đập; tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2020 và toàn giai đoạn; tăng cường thực hiện các Đề án, dự án phát triển ngành nông nghiệp như Đề án nông nghiệp thông minh, dự án chăn nuôi bò sữa.

Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai xây dựng kế hoạch, phương án thúc đẩy tiêu dùng, kích cầu hàng hóa, thúc đẩy xuất nhập khẩu; tiếp tục có các giải pháp đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy chế biến khoáng sản, thực hiện nghiêm việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID – 19; tập trung đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, cải thiện tình hình sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã; phấn đấu gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra;  kiên trì các biện pháp quảng bá du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, thúc đẩy du lịch an toàn; khẩn trương xây dựng các Đề án phát triển du lịch và bảo tồn văn hoá theo đúng Kế hoạch đề ra.

Giao Sở Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh ứng phó với tác động của đại dịch COVID – 19; tiếp tục xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và khẩn trương triển kkhai Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt làm cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; kiểm soát phòng, chống dịch COVID – 19 gắn với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và các thành viên tăng cường vận động quần chúng, nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội; đồng thời tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Hữu Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 19


Hôm nayHôm nay : 2917

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 101281

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8558126Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng