Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Tập trung phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống cho nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

50 năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn khắc ghi và nghiêm túc thực hiện Di chúc thiêng liêng và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; không ngừng đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, trong đó đã tập trung phát triển kinh tế xã hội và chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống cho nhân dân.
Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng qua các nhiệm kỳ đã tập trung trí tuệ, tìm tòi nhiều giải pháp khai thác, tận dụng tiềm năng - lợi thế, xác định đúng đắn chiến lược phát triển cùng lộ trình và bước đi phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, từ đó đề ra chương trình, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn cụ thể. Trong đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp; thực hiện tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ bề rộng sang chiều sâu để phát triển bền vững, trong đó lấy phát triển du lịch, dịch vụ làm trung tâm; tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, xóa đói giảm nghèo, phát triển các mô hình VAC... Đồng thời ưu tiên đầu tư cho các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, giao thông - vận tải, bưu chính – viễn thông nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng ở cơ sở đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân các xã, đặc biệt là khu vực biên giới...

Đảng bộ và chính quyền tỉnh luôn quan tâm chăm lo cho đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo thông qua việc đầu tư thực hiện nhiều chương trình lớn, chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo như: Tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin, thị trường...; lồng ghép với các chương trình phát triền kinh tế - xã hội khác như: Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; Chương trình 135, 30a, Dự án tín dụng cho họ nghèo, Dự án ổn định dân cư và xây dựng vùng kinh tế mới, Dự án hướng dẫn người nghèo cách làm ăn.... Kết quả, mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm trung bình từ 3% đến 4%; đến năm 2018, tỉnh còn 30,8% hộ nghèo.
Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn được chú ý đầu tư. Đến hết năm 2018, có 70% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 92% xã có mạng tưới trường mầm non, 100% xã có trường phổ thông, 100% xã có Trung tâm học tập cộng đồng, 100% trạm y tế có đủ điều kiện khám chữa bệnh; hàng nghìn người nghèo được hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, tiếp cận thị trường....

Công tác an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 52.511 người có công đã hưởng chính sách ưu đãi. Cuộc vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ “Vì người nghèo” đã huy động được sức mạnh to lớn của toàn xã hội.

Giai đoạn từ năm 2011 đến nay, kinh tế của tỉnh phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trung bình đạt trên 7%/năm.

Thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 9,4 tỷ đồng năm 1991 lên 71,879 tỷ đồng năm 2000, đạt 361,828 tỷ đồng năm 2008 và 1.900 tỷ đồng năm 2018, tăng gấp 202 lần so với năm 1991. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước từ 95,8 USD năm 1991 lên 245 USD năm 2002, 460 USD năm 2008 và trên 1.213 USD năm 2018, tăng gấp gần 12,7 lần so với năm 1991. Hạ tầng đô thị được tập trung đầu tư phát triển, Thị xã Cao Băng được công nhận đô thị loại III và trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2012, hoàn thành trước 3 năm so với Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thử XVII.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được chăm lo phát triển nhằm không ngừng nâng cao dân trí và đời sống tinh thần cho nhân dân. Về giáo dục - đào tạo, tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục 4 cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn; quan tâm xây dựng hệ thống trường bán trú, tổ chức các điểm trường, lớp lẻ, các lớp xóa mù chữ cho đồng bào; xã hội hóa trong việc xây dựng nhà ở, phòng học cho học sinh. Từ những năm 1980, tỉnh đã phát động rộng rãi phong trào xóa nạn mù chữ, chiến dịch “Ánh sáng văn hóa”, nhất là ở Bảo Lạc (gồm cả Bảo Lâm hiện nay); tập trung thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ, phấn đấu duy trì tiểu học đúng độ tuổi; … Giai đoạn 1991 - 1995 tiếp tục hoàn thiện hệ thống các trường chuyên nghiệp dạy nghề, hệ tại chức. Đến tháng 4/1999, tỉnh được Ủy ban Quốc gia chống mù chữ và Phổ cập giáo dục tiểu học công nhận đạt chuẩn trước kế hoạch 02 năm. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 654 trường, tăng 149 trường so với năm 2010; trong đó có 129 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 119 trường so với năm 2010; cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư xây dựng; trang thiết bị dạy học được bổ sung thường xuyên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học. 198/199 xã của 13/13 huyện, thành phố duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; duy trì, nâng cao chất lượng, kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục có nhiều bước phát triển; mạng lưới y tế ngày càng được củng cố, đầu tư cả về vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y, bác sĩ; tập trung xây dựng trạm y tế chuẩn quốc gia, xã chuẩn quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe sinh sản... Đến hết năm 2018, có 112/199 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 56%, có 15 bác sỹ/1 vạn dân. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được triển khai có hiệu quả, quy mô dân số ổn định, chất lượng dân số từng bước được nâng cao, tỷ suất sinh giảm còn 16,72%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 8,8%; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 98%. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường được đẩy mạnh, có 92% dân cư thành thị được dùng nước sạch, 88% dân cư nông thôn dược dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Phong trào văn hóa, văn nghệ, các hoạt động thể thao quần chúng diễn ra khá sôi nổi, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các hoạt động văn hóa - thông tin, tuyên truyền được chú trọng phát triển với nhiều hình thức, nội dung phong phú, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thân của nhân dân và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quan tâm khơi dậy và phục hồi nền văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian trong nhân dân. Hiện nay, tỉnh có 214 di tích lịch sử văn hoá với 92 di tích dã được xếp hạng, trong đó có 03 Di tích Quốc gia đặc biệt, 23 di tích xếp hạng cấp Quốc gia, 66 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 01 báu vật quốc gia; 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ... Toàn tỉnh có trên 100 lễ hội xuân, lễ hội truyền thống được tổ chức hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh (trong đó 70 lễ hội được tổ chức thường xuyên). Đổi mới việc cưới, việc tang, lễ hội; xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, hôn nhân cận huyết thống, nạn tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên, thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa được triển khai sâu rộng. Năm 2018 có 83,6% gia đình, 53,8% xóm, tổ dân phố, 93,4% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ số hộ được phủ sóng phát thanh đạt 98%, phủ sóng truyền hình đạt 95%; 100% xã, phường, thị trấn có các loại báo, ấn phẩm đọc hàng ngày. Phong trào luyện tập thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 27%...

Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948), thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...”, “Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”, 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tỉnh luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Người để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Các phong trào thi đua được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng, nổi bật như: Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam Hội nhập và phát triển” bước đầu có tác động tích cực trong việc tạo động lực thi đua sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp, đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 1.163 doanh nghiệp đang hoạt động, trong năm 2018 có 127 doanh nghiệp thành lập mới; Phong trào “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không đ ai bị bỏ lại phía sau” góp phần tác động tích cực đến công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh T quc”, "Dân vận khéo, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, … đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến, được các cấp, các ngành trong tỉnh và Trung ương ghi nhận, tôn vinh.

Với mục tiêu là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiều phong trào thi đua đã được các cấp, ngành, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị phát động. Nổi bật là phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và các cấp, ngành, các doanh nghiệp tích cực tham gia, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong tỉnh. Với phương châm “Xây dựng nông thôn mới để xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho người dân”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tỉnh triển khai lồng ghép với nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, qua đó huy động được các nguồn lực đầu tư hoàn thành các tiêu chí, thực hiện di rời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cuộc sống văn minh, xóa bỏ tập quán, phong tục lạc hậu... Đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 13 xã so với giai đoạn 2011 - 2015; bình quân đạt 9,8 tiêu chí/xã, tăng gấp 02 lần so với giai đoạn 2011-2015.


Người dân trong tỉnh đồng thuận cao trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 

Sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân của Đảng và chính quyền địa phương trong thời gian qua đã tạo dựng được niềm tin vững chắc trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Quán triệt sâu sắc quan điểm “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thn của xã hội” và vận dụng có sáng tạo vào thực tiễn của địa phương trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, Đảng bộ tỉnh đã xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và bước đi thích hợp; đồng thời không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Hữu Nghĩa
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 2346

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34040

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8233118