Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Sở Khoa hoc và Công nghệ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đã trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí sẽ góp phần hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhà nước hoạt động có hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong năm qua, cùng với các ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và công nghệ Cao Bằng đã tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Năm 2017, Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí và ban hành Kế hoạch số 549/KH-SKHCN về việc thực hiện chiến lược quốc gia PCTN giai đoạn III (2017-2020); tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đẩy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, như: Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng...

Thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của 48 đối tượng thuộc diện phải kê khai thực hiện kê khai đầy đủ, đúng quy định; Đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành ; Thực hiện công khai minh bạch trong mua sắm công, xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản, tất cả hoạt động này đều công khai và thực hiện đúng quy trình, quy định của Nhà nước.

Trên cơ sở hệ thống pháp luật, chế độ, định mức, tiêu chuẩn tỉnh ban hành, Sở đã chủ động, tích cực triển khai, thực hiện, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế chi tiêu, mua sắm từ đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả tiền vốn, tài sản của nhà nước. Đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và thường xuyên sửa đổi, bổ sung định mức, tiêu chuẩn để phù hợp với các quy định của Nhà nước; đồng thời tiến hành công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính gắn với kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng; Thực hành TK, CLP.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, Sở KH&CN đã xây dựng đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, tổ chức họp công khai dân chủ và lấy phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh vị trí công tác. Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với 06 trường hợp (trong đó bổ nhiệm mới 04 trường hợp bao gồm 01 trưởng phòng cấp Sở, 01 trưởng phòng cấp đơn vị trực thuộc và 02 Phó trưởng phòng cấp đơn vị trực thuộc, bổ nhiệm lại đối với 02 chức vụ Phó trưởng phòng của 02 đơn vị trực thuộc). Thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Sở.

Sở KH&CN đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Việc thực hiện cải cách hành chính công được quan tâm với việc thường xuyên cập nhật, công khai kịp thời các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành và niêm yết công khai 37 thủ tục hành chính công khai tại bộ phận một cửa và đăng tải trên trang thông tin điện tử khcncaobang.gov.vn; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong thực hiện, giải quyết công việc. Ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc qua eOfice, iOfice…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong những năm tiếp theo, ngành đã xác định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, tác phong cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn với cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng ngân sách, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện cải cách hành chính công; Công khai công tác tổ chức, cán bộ gắn liền với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan;  Xây dựng, ban hành và công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và xử lý kịp thời các vi phạm; Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, tăng cường kiểm tra, xác minh việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, luân chuyển vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 
 

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 6201

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 97580

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5982810