Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ngày 01/12/2017, UBDN tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 2240/QĐ-UBND, về việc ban hành Kế hoạch thực hiện, triển khai Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình số 21-CTr/TU ngày 19/7/2017 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cụ thể như sau.
Mục đích, yêu cầu: Triển khai cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), tạo lập môi trường thuận lợi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, hợp tác, liên kết phát triển sản xuất; thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò kinh tế tư nhân thật sự là một động lực quan trọng của kinh tế tỉnh Cao Bằng; Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách để triển khai đồng bộ, thông suốt các cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) tăng cường trách nhiệm, chủ động tổ chức, rà soát, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được triển khai thông suốt để các thành phần kinh tế được tiếp cận thật sự đầy đủ, thuận lợi; Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch này.
Mục tiêu: Hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng để khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, lợi thế so sánh của địa phương, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tiếp tục hoàn thiện, cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, phấn đấu đến năm 2020 có hơn 1.600 doanh nghiệp; đến năm 2025 có hơn 2.100 doanh nghiệp và đến năm 2030 có hơn 2.500 doanh nghiệp hoạt động. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân. Phấn đấu tăng dần tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi lên trên 90%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng 5%/năm, đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng trung bình 17%/năm. Đến năm 2020, phấn đấu giải quyết khoảng 31.000 việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp, trong đó số lao động tạo thêm việc làm mới khoảng 14.000 người.
Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, quán triệt các lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương mình về quan điểm, mục đích của công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm hướng dẫn, giúp các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả, tránh sự lợi dụng, lạm dung việc thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương mình quản lý, trình UBND tỉnh quyết định ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đảm bảo mục tiêu: tránh trùng lặp, chồng chéo, thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật (01 lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cần đảm bảo mục tiêu ngăn chặn và phát hiện những sai phạm của doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện những vi phạm của doanh nghiệp sẽ kiên quyết xử lý; Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Kiểm toán nhà nước và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền, sửa đổi, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và kiểm toán theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán, các đoàn thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên; Công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, không thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.
Công tác tổ chức thực hiện: Trên cơ sở nội dung của kế hoạch, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; Xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 98/NQ-CP, ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình số 21-CTr/TU ngày 19/7/2017 của tỉnh ủy Cao Bằng về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình số 07 của Tỉnh ủy, chương trình định hướng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và kế hoạch này; Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 2053

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 60997

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6341310