Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Ra đời trong chiếc nôi của cách mạng, tôi luyện trong khói lửa chiến tranh, được sự đùm bọc của nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh (tiền thân là Tỉnh đội bộ dân quân Cao Bằng) được kế thừa những truyền thống quý báu của quê hương cách mạng và của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Truyền thống quý báu đó là điểm tựa vững chắc để lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Cao Bằng hôm nay tiếp tục phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại tá Hoàng Văn Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2011 - 2015.

Đại tá Hoàng Văn Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2011 - 2015.

Quán triệt sâu sắc nghị quyết của các cấp ủy Đảng, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) ở địa phương. Tổ chức nhiều đợt tập huấn, hội nghị quán triệt, nâng cao nhận thức, kiến thức về nhiệm vụ QSQP địa phương; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan xây dựng hệ thống kế hoạch, văn kiện và các phương án phối hợp tác chiến với các lực lượng khác trên địa bàn, làm cơ sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ QSQP. Hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ được xây dựng và từng bước hoàn chỉnh từ cấp tỉnh đến cơ sở, được phê duyệt, quản lý theo phân cấp và đánh giá rút kinh nghiệm các cuộc diễn tập, tìm ra hạn chế yếu kém để từng bước khắc phục.

Năm 2016, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chỉ đạo thành phố Cao Bằng và huyện Hòa An tham gia diễn tập khu vực phòng thủ. Chỉ đạo các huyện tổ chức diễn tập các xã và cụm xã có một phần thực binh theo các tình huống cụ thể, sát với tình hình địa phương. Qua đó, từng bước xây dựng tỉnh, huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp quân sự, công an, biên phòng, nhất là việc phối hợp giữa lực lượng công an với lực lượng dân quân, tự vệ ở các xã, thôn, bản, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, cơ sở.

Thực hiện Chỉ thị số 12 của Trung ương, Nghị định số 13 của Chính phủ về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh kịp thời tham mưu kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp. Năm 2016, toàn tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 10.254 lượt cán bộ, đảng viên và 14.017 học sinh, sinh viên. Chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế LLVT theo hướng tinh, gọn, chất lượng, độ tin cậy cao, bảo đảm cân đối, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm của địa bàn. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị và nhà trường vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng huấn luyện kết hợp với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp. Chỉ đạo tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm cân đối, hợp lý giữa lực lượng thường trực, lực lượng cơ động, lực lượng tại chỗ và lực lượng dân quân tự vệ binh chủng. Trong quá trình xây dựng, chất lượng chính trị luôn được coi trọng nâng cao, đến nay tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 15%. Đối với lực lượng dự bị động viên, Bộ CHQS tỉnh tham mưu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc phúc tra, rà soát, nắm và quản lý chắc tình hình biến động của quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật trên địa bàn để quản lý và tổ chức huấn luyện. Đến nay, theo chỉ tiêu được giao, các đơn vị nhận nguồn sắp xếp quân số đạt 99%, trong đó, đúng chuyên nghiệp quân sự 63%, gần đúng 23%; đảng viên chiếm 11,3%, đoàn viên chiếm 35,64%, bảo đảm sẵn sàng động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác tuyển quân hằng năm được chỉ đạo chặt chẽ theo đúng luật. Do vậy, công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đều hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao; chất lượng sức khỏe, trình độ văn hóa được chú trọng và nâng cao; tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, nghiêm túc và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

LLVT tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự đạt được nhiều kết quả. Huy động lực lượng, phương tiện, xe, máy kịp thời cơ động đến các địa điểm xảy ra phối hợp với các lực lượng tại chỗ kịp thời xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, sập đổ công trình, cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn; kịp thời sơ tán người, tài sản của Nhà nước và nhân dân đến nơi an toàn.

Tiếp nối truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, trưởng thành, quyết thắng”, trong giai đoạn cách mạng mới, LLVT Cao Bằng phát huy truyền thống quân đội và quê hương cách mạng, xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi mặt, làm nòng cốt cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị, xây dựng LLVT Cao Bằng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ thuộc các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, 100% chỉ huy trưởng quân sự cấp xã được đào tạo theo chương trình của Bộ Quốc phòng, 100% học sinh, sinh viên được học tập chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện, rèn luyện chỉ huy cơ quan làm trọng tâm. Phấn đấu 100% cán bộ, sỹ quan được huấn luyện theo phân cấp, trong đó, 90% cán bộ tiểu đoàn, 70% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi. Có 50% trở lên tiểu đội trưởng huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật chuyên ngành. Các đơn vị bộ binh, binh chủng, đồn biên phòng, đơn vị cơ động tăng cường hợp luyện, diễn tập với các lực lượng trong khu vực phòng thủ, khai thác hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật, chú trọng huấn luyện trong mọi địa hình, thời tiết. Đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, chú trọng huấn luyện khung B, huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự; tổ chức huấn luyện, diễn tập phòng thủ xã, phường, thị trấn đạt từ 20 - 25% cơ sở phấn đấu đạt trên 75% khá, giỏi.

Nguồn tin: Theo baocaobang.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN


Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 2841

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 78938

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5426404