Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Ổn định sản xuất nông, lâm nghiệp từ nay đến cuối năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp, các địa phương trong tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân, tập trung phát triển chăn nuôi và thủy sản. Tuy nhiên, đại dịch covid- 19 đã có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tiêu thụ hàng nông, lâm sản và thu nhập của người dân. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 6 tháng cuối năm 2020 là ổn định sản xuất nông, lâm nghiệp.
Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân năm 2020 ước đạt 123.190,5 tấn

Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân năm 2020 ước đạt 123.190,5 tấn

Sản xuất nông nghiệp trong tháng 6 chủ yếu là chăm sóc và thu hoạch một số cây trồng chính vụ Đông Xuân, đồng thời làm đất gieo mạ cấy lúa vụ mùa. Ước tính toàn tỉnh thu hoạch được như sau: Ngô thu hoạch 3.640,36 ha (tăng 38,46 ha so với cùng kỳ năm trước), sản lượng ước đạt 14.415,8 tấn, tăng 4%; Đỗ tương thu hoạch được 140,5 ha (giảm 10,05 ha), sản lượng ước đạt 120,26 tấn; Lạc thu hoạch được 62,24 ha (tăng 22 ha), sản lượng ước đạt 90,8 tấn; Thuốc lá thu hoạch được 2.925 ha (tăng 6,4 ha), sản lượng ước đạt 7.315,4 tấn; Rau các loại thu hoạch được 1.208,8 ha (tăng 6,8 ha), sản lượng ước đạt 11.027,8 tấn. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân ước đạt 37.197,28 ha, tăng 126,16 ha so chính thức vụ Đông Xuân năm 2019. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân năm 2020 ước đạt 123.190,5 tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 5,1% so kế hoạch.

Ước tính diện tích cây lâu năm hiện có là 7.736,07 ha, tăng 519,59 ha so cùng kỳ năm trước, tăng chủ yếu ở nhóm cây dược liệu và cây lâu năm khác, đặc biệt là cây hồi tăng 288,9 ha; cây dâu tằm tăng 128,15 ha. Trong đó, diện tích hiện có cây ăn quả là 2.525,54 ha, tăng 107,13 ha so với cùng kỳ, tăng ở cây thanh long, ổi, cam, quýt...
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2020 đạt được như sau: Tổng đàn trâu hiện có 101.591 con, giảm 3,42% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò hiện có 108.321 con, giảm 6,39%; Đàn lợn có 286.198 con, giảm 9,75% so với cùng thời diêm năm 2019, đàn lợn giảm mạnh do dịch tả lợn Châu Phi xuât hiện vào giữa tháng 4/2019; Tổng đàn gia cầm có 2.931,59 nghìn con, tăng 12,61% .

Sản xuất lâm nghiệp tháng 6 chủ yếu là duy trì tốt công tác chăm sóc, khoanh nuôi rừng. Các dự án trồng cây lâm nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện và đây nhanh tiên độ, nhiêu chủ rừng có diện tích rừng giao khoán bảo và bảo vệ thường xuyên chăm sóc, phát quang, chặt tỉa. Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 776,78 ha, tăng 0,33% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng trồng được chăm sóc 3.628,722 ha, tăng 1,66% so với cùng kỳ năm trước; Số cây lâm nghiệp trồng phân tán trồng được 317,76 nghìn cây, bao gồm các loại như lát, sa mộc, xoan, bạch đàn, keo, mỡ, nghiến...; Ươm giống cây lâm nghiệp 6 tháng đầu năm được 1.640 nghìn cây, giảm 14,89% hay giảm 287 nghìn cây;  Khai thác gỗ được 11.733,77 m3, giảm 5,37%; Sản lượng củi khai thác được 355.727 Ste, tăng 0,8% so với cùng kỳ.

Công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời các vụ khai thác, vận chuyển, chặt phá rừng trái phép, tuyên truyền bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong mùa khô được tăng cường. Tổng số vụ vi phạm trong 6 tháng đầu năm là 69 vụ, tổng số tiền phạt và bán lâm sản bị tịch thu, nộp ngân sách là 529 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2019 số vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng tăng 46 vụ, trong đó chủ yêu là phá rừng trái phép tăng 34 vụ tại các huyện: Thạch An, Phục Hòa, Nguyên Bình. Trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy rừng tại huyện Trùng Khánh và huyện Hòa An, diện tích thiệt hại 1,16 ha rừng sản xuất.

Hiện nay, một số hộ gia đình tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch cá từ năm trước, tu sửa, nạo vét, cải tạo ao, hồ để chuẩn bị thả cá giống cho vụ tới. Ước tính trong 6 tháng đầu năm 2020 thu được từ nuôi trồng thủy sản là 253,31 tấn, tăng 9,79% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng, bè, bể bồn là 346,7 ha tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã chỉ đạo các địa phương thực hiện kế hoạch đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019- 2020; thường xuyên theo dõi, diễn biến về thời tiết và kiểm tra nguồn nước tại các hồ chứa, sông, suối, khe lạch để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp; chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình, công trình xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp đúng tiến độ để sớm đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Lập kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020, xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện là 271,106 tỷ đồng. Kết quả khắc phục hậu quả thiệt hại với tổng kinh phí 6.022,946 triệu đồng, hỗ trợ cho 3.748 hộ sửa chữa nhà ở.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Tính đến tháng 6/2020, số xã đạt 19 tiêu chí: 11 xã, giảm 9 xã so với kết quả thực hiện năm 2019 do sáp nhập các đơn vị hành chính xã; số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 6 xã; số xã đạt 10-14 tiêu chí: 48 xã; số xã đạt 5-9 tiêu chí: 74 xã. Bình quân toàn tỉnh đạt 10,41 tiêu chí/xã, giảm 0,21 tiêu chí/xã so với kết quả năm 2019. Ước thực hiện đến hết năm 2020 được 16 xã đạt 19 tiêu chí.
Phát triển hợp tác xã nông nghiệp (HTX), phát triển kinh tế trang trại: tính đến thời điểm 15/5/2020 trên địa bàn tỉnh có 89 HTX nông nghiệp, gồm: 7 HTX trồng trọt, 3 HTX lâm nghiệp, 9 HTX chăn nuôi, 3 HTX nuôi trồng thủy sản, 50 HTX nông nghiệp kinh doanh tổng hợp. Thành lập mới 6 HTX nông nghiệp, HTX ngừng hoạt động 17. Các trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNN ngày 13/11/2011 của Bộ NN&PTNT quy định: 01 trang trại (trang trại lâm nghiệp tại xã Bạch Đằng huyện Hòa An). Trong 06 tháng đầu năm 2020, không thành lập mới được trang trại nào đạt tiêu chí theo quy định.

Hỗ trợ thúc đẩy các Dự án đầu tư vào Nông nghiệp: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến công nghệ cao tỉnh Cao Bằng; Thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Công ty Hi-Tech Farm Hàn Quốc.

Định hướng phát triển NN&PTNT trong 6 tháng cuối năm 2020 được UBND tỉnh xác định là ổn định sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục triển khai, thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, Mùa theo Quyết định 2498/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019 - 2020; dự kiến vụ Hè Thu, Mùa tiếp tục chỉ đạo sản xuất, thâm canh tăng vụ để bù đắp sự thiếu hụt về sản lượng, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Quyết liệt chỉ đạo các địa phương để chủ động sản xuất vụ Đông.

Tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi và thuỷ sản. Tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản; kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản. Tập trung chỉ đạo công tác phát triển chăn nuôi. Kế hoạch di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở. Tiếp tục công tác tiêm phòng đàn vật nuôi. Chỉ đạo các địa phương tổ chức tái đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học.

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh, các đề án thuộc Chương trình Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình Quôc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới xây dựng Nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, vật tư nông nghiệp. Tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất.

Tiếp tục chỉ đạo công tác trồng rừng năm 2020. Kiểm tra, đôn đốc việc chăm sóc bảo vệ rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Công tác phòng cháy chữa cháy; công tác quản lý khai thác, vận chuyển và chế biến lâm sản; kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, nuôi nhốt động vật hoang dã; công tác thu, chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão; triển khai các phương án phòng chống lụt bão. Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị về kế hoạch phòng chống và ứng phó trước mùa mưa bão.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Tổ chức kiểm tra tình hình di dân và công tác sắp xếp dân cư tại các huyện, thành phố.Đôn đốc, kiếm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án, mô hình khuyến nông do các đơn vị trực thuộc là chủ đầu tư.

Hữu Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 5


Hôm nayHôm nay : 1959

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 102485

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8670942Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng