Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở từng bước được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm về số lượng, chất lượng; tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh, các phong trào thi đua được tổ chức tốt và có 07/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đã đạt và vượt kế hoạch.
Một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; việc xây dựng, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; các đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động cho cả nhiệm kỳ đã được triển khai có hiệu quả, cụ thể:

Việc thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được đẩy mạnh. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện Chương trình đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 – 2022, trong đó đã phát động được 05 đợt thi đua; tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ lao động sáng tạo, phát triển kinh tế giai đoạn 2013 -2017; Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018. Tại 02 hội nghị, đã biểu dương, khen thưởng 25 tập thể, 44 cá nhân có thành tích xuất sắc. Toàn tỉnh có 1.284/1.284 lượt cán bộ Hội, 184.848/190.565 lượt hội viên phụ nữ được học tập nội dung phong trào thi đua.

100% các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của Hội cấp trên tới cán bộ, hội viên tại các kỳ sinh hoạt định kỳ, các ngày lễ kỷ niệm 8/3, 20/10, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đã có 607/1.000 tin bài của phụ nữ được đăng tải. Hiện nay, Hội LHPN tỉnh có 301 báo cáo viên (BCV) và 2.522 tuyên truyền viên (TTV). Đội ngũ BCV, TTV các cấp thường xuyên được kiện toàn, bám nắm cơ sở thông qua kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt quy chế.

Cuộc vận động (CVĐ) phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng trung hậu, đảm đang” được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm. Đến nay, toàn tỉnh có 21 hình thức thực hiện mô hình “Học tập và làm theo Bác” tại hơn 1.300 chi, tổ, câu lạc bộ thuộc 199/199 xã phường, thị trấn và 17 cơ sở các đơn vị trực thuộc với 20.972 hội viên phụ nữ tham gia; 707 chi hội, tổ, nhóm, câu lạc bộ duy trì thực hiện có hiệu quả. Toàn tỉnh nhân rộng được 292 chi hội, tổ thực hiện các hình thức của mô hình.

Các cấp Hội quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”, Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật", duy trì tổ tự quản đường biên, mốc giới; thành lập ra mắt “Phụ nữ với an toàn giao thông" để nhân rộng. Kết quả: Đã xây dựng mới được 06 mô hình, trong đó: 03 mô hình điểm cấp tỉnh, 03 mô hình cấp cơ sở; có 06/13 đơn vị thành lập được 10 mô hình điểm về phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm.

Công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được quan tâm thực hiện, nhự: Vận động đóng góp Quỹ “Nghĩa tình biên giới hải đảo”- động viên con em hội viên lên đường làm nghĩa vụ quân sự;  tặng trên 1.000 xuất quà cho phụ nữ nghèo; trên 200 xuất quà và 130 xuất học bổng cho học sinh; vận động hỗ trợ xây dựng được 38 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng và trên 11.000 ngày công lao động.
CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới” được các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả: 100% hội viên được tuyên truyền, vận động; có 41.893 hộ gia đình đạt 08 tiêu chí của CVĐ, 68.085 hộ gia đình đạt tiêu chí “3 sạch”; xây dựng và duy trì hoạt động của 59 mô hình Chi hội phụ nữ “5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới; xây dựng và duy trì 223 tuyến đường phụ nữ và thanh niên tự quản xanh, sạch, đẹp; di dời 1.024 chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; xây mới, sửa chữa 808 nhà vệ sinh, tham gia xây dựng 66 tuyến đường giao thông liên thôn, xây 327 lò đốt rác, 36 tuyến đường hoa; có 587 hộ do phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Hội LHPN tỉnh đã bồi dưỡng cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi, dạy con cháu theo từng giai đoạn phát triển, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho 95.230 lượt phụ nữ và 49.250 lượt gia đình hội viên có con dưới 16 tuổi. Quan tâm phối hợp, liên kết đào tạo nghề cho 12.075 hội viên, giới thiệu đào tạo nghề tại cơ sở khác cho 2.159 hội viên, trong đó có 1.363 hội viên có việc làm sau đảo tạo nghề. 79/100 phụ nữ được Hội hỗ trợ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (đạt 79%). Hỗ trợ pháp lý thành lập 02/08 hợp tác xã do phụ nữ quản lý và hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng từ Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển” giúp hợp tác xã khởi nghiệp; giúp thoát nghèo được 587 hộ. Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển” được duy trì hoạt động có hiệu quả, đã hỗ trợ vốn trên 7 tỷ đồng cho 675 hộ gia đình trên địa bàn của tỉnh để phát triển kinh tế gia đình.
Công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất được 100% chi hội triển khai. Hết tháng 6/2019, tổng dư tiết kiệm tại chi tổ đạt trên 4 tỷ đồng, đã cho 84.372 thành viên vay hỗ trợ đầu tư.

Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở, năm 2018, có 13/13 huyện, thành phố lựa chọn 21 chi hội làm điểm sinh hoạt mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 1.607 chi hội tổ chức sinh hoạt theo Chương trình nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội giai đoạn 2017-2021 (đạt 63%). Các cấp Hội đã phát triển được 3.562/5.000 hội viên mới (đạt 71%); toàn tỉnh không có cơ sở Hội yếu kém; 100% cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, 97% cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện, thành phố, 100% Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở đạt chuẩn quy định theo vị trí, chức danh. 100% cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội 03 lần (vượt chỉ tiêu); 2.220/2.522 chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ (đạt 88%). Hội LHPN tỉnh tổ chức thành công Hội thi Cán bộ Hội cơ sở giỏi” năm 2018, xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 699 đồng chí.

Hội LHPN tỉnh ký kết Bản thỏa thuận về giao lưu, hợp tác với Hội LHPN Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc giai đoạn 2017 - 2020 (tháng 12/2017, tại Thành phố Nam Ninh, Quảng Tây - Trung Quốc); chỉ đạo các cấp Hội đặc biệt là các huyện, các xã biên giới tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ về nội dung Chương trình ký kết hợp tác giữa hai tổ chức Hội. Đến nay, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công 03 đoàn ra, đón 03 đoàn vào, phối hợp tuyên truyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về quan điểm, đường lối, chính sách, nội dung hoạt động đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Hội.
Hội LHPN tỉnh phối hợp với 31 sở, ban, ngành, đoàn thể, các Hội... của tỉnh triển khai có hiệu quả các chương trình như: Tổ chức Ngày hội "Gói bánh chưng xanh ấm lòng ngày Tết", Chương trình “Xuân hồng yêu thương”, hiến máu tình nguyện tặng quà Tết, tặng bánh chưng cho các đối tượng khó khăn... Các cấp Hội phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng các tuyến đường tự quản tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương; phối hợp với Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo tỉnh triển khai công tác dân tộc, tôn giáo và các chính sách dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh ...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV tồn tại một số hạn chế như: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết từ cấp huyện đến cơ sở còn chung chung, chưa được cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình địa phương; Công tác nắm tư tưởng, nguyện vọng của hội viên phụ nữ có lúc, có nơi chưa kịp thời, tình trạng hội viên phụ nữ sang Trung Quôc làm thuê bất hợp pháp vẫn xảy ra; Các tiêu chí CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” khó thực hiện do điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, phong tục tập quán lâu đời khó thay đổi…

Để khắc phục những tồn tại trên và thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, trong thời gian tới các cấp Hội phụ nữ cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; tiếp tục phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cán bộ Hội

các cấp; cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, xây dựng phong cách làm việc khoa học, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức, bệnh thành tích; duy trì, nhân rộng mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất chính sách, phản biện xã hội; mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp, tăng cường khai thác các nguồn lực xã hội./.
 
Nguyệt Quế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 1979

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11536

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7865579