Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Một số kết quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

Thứ hai - 07/09/2020 03:03
Từ đầu năm đến nay, mặc dù đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy; sự quản lý, điều hành hiệu quả của UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cùng sự đồng thuận, cố gắng khắc phục khó khăn của các tầng lớp nhân dân, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 cơ bản ổn định và có yếu tố tích cực.
Trong thời gian tới, các ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân

Trong thời gian tới, các ngành chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân

Trong tháng 8 năm 2020, các cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Hè thu, vụ Mùa; nắm tình hình, kịp thời có phương án đối phó, loại trừ sâu bệnh. Tính đến thời điểm tháng 8/2020, tình hình sản xuất nông nghiệp đạt một số kết quả cụ thể như: Cây lúa trồng được 26.579,5 ha, bằng 99,9% so với cùng kỳ năm 2019; tăng 1,72% so với kế hoạch (KH); Cây ngô trồng được 14.015 ha, tăng 0,06% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,71% so với KH; Cây lạc 1.619,88 ha, tăng 3,83% so với cùng kỳ năm 2019; đạt 94,22% KH. Tình hình chăn nuôi trong tháng 8/2020 phát triển bình thường. Tổng đàn trâu hiện có 101.249 con; Tổng đàn bò hiện có 109.103 con; Tổng đàn lợn hiện có 268.450 con; Tổng đàn gia cầm hiện có 2.918 nghìn con. Công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, các dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn tái đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học được đẩy mạnh. Thực hiện trồng rừng được 659,5 ha. Tổng khối lượng khai thác gỗ: 8.120,02 m3. Đã ngăn chặn và xử lý 6 vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp, số tiền xử phạt, bán tang vật đã thu nộp ngân sách là: 23 triệu đồng. Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì ổn định. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song các doanh nghiêp đã cố gắng tập trung tháo gỡ, huy động mọi nguồn lực để sản xuất kinh doanh đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Các nhà máy có giá trị sản xuất công nghiệp lớn đã tiếp tục thực hiện sản xuất do chuyên gia và người lao động Trung Quốc đã được trở lại làm việc sau dịch COVID-19. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) ước tháng 8/2020 đạt 444 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng 7/2020, bằng 86,87% so với tháng cùng kỳ năm 2019. Thực hiện 8 tháng đạt 2.990 tỷ đồng, bằng 85,5% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 52% KH.

Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, đảm bảo nguồn cung các hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 8/2020 ước đạt 785,77 tỷ đồng, tăng 1,36% so với thực hiện tháng trước, tăng 14,47% so với thực hiện tháng cùng kỳ năm 2019. Thực hiện 8 tháng đạt 5.622,42 tỷ đồng, tăng 6,34% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 63,66% KH.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2020 đạt 27,5 triệu USD, giảm 18% so với tháng trước. Lũy kế đến ngày 15/8/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 254 triệu USD, đạt 10,7% KH, bằng 14,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả kinh doanh du lịch tháng 8/2020 ước đạt 40.000 lượt khách, giảm 76,9% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 5 tỷ đồng, giảm 92,5% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng ước đạt 10%.

Vận chuyển hành khách đạt 4.182 lượt xe (giảm 3,46% so với tháng trước), 51.183 lượt hành khách (giảm 3,97% so với tháng trước). Doanh thu vận tải ước đạt 26,4 tỷ đồng, tăng 3,22% so với tháng trước, bằng 67,75% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng vốn đầu tư công năm 2020 thực tế giao là 3.087.203 triệu đồng. Giải ngân đến hết 31/8/2020 đạt 1.359.880 triệu đồng, bằng 44% kế hoạch. Công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý xây dựng, vật liệu xây dựng được quan tâm; công tác cấp giấy phép xây dựng công trình, thẩm định dự án, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình, thẩm định thiết kế - dự toán, kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo đúng quy trình. Công tác phát triển đô thị - quản lý nhà; quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên môi trường, tỉnh đã ban hành Quy định về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kiểm tra Bước 3 Dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Cao Bằng; xem xét cấp 5 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; phê duyệt Bản Kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình Trạm bơm cấp nước Mỏ cát, sởi Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng; Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; theo dõi vận hành, bảo dưỡng 01 trạm quan trắc tự động môi trường nước và 01 trạm quan trắc tự động môi trường không khí; khảo sát địa điểm lắp đặt 02 trạm quan trắc tự động môi trường nước và không khí được trang bị năm 2020 tại huyện Hòa An và Thành phố Cao Bằng.

Thực hiện nhiệm vụ tài chính - Ngân sách địa phương năm 2020, các ngành chức năng đã tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2021 và báo cáo vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2020 báo cáo Bộ Tài chính; triển khai công tác bố trí kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP; thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đã phê duyệt: 25 dự án, tổng giá trị đề nghị quyết toán: 163.192 triệu đồng, giá trị sau thẩm tra: 162.750 triệu đồng; tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư theo quy định.

Tổng thu NSNN trên địa bàn tính đến ngày 31/8/2020 đạt 844,474 tỷ đồng, bằng 59% dự toán Trung ương giao, bằng 47% dự toán HĐND giao, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2019; Chi ngân sách địa phương là 5.380,655 tỷ đồng, bằng 50% dự toán TW giao, bằng 48% HĐND giao, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019. Hoạt động tín dụng tương đối ổn định. Đến ngày 31/7/2020, ước tính tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đạt 22.815 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm 2020.

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) được chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả, trong đó đã duy trì, theo dõi và đôn đốc thực đối với 01 dự án cấp thiết địa phương sử dụng kinh phí cấp quốc gia, 01 dự án phối hợp cấp bộ, 7 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, 20 dự án, đề tài cấp tỉnh hiện đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; tổ chức các Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp đối với 6 nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt bắt đầu thực hiện từ năm 2020; hoàn thành công tác tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành đối với đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021 và thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm tại 20 cơ sở trên địa bàn 4 huyện và thành phố Cao Bằng; theo dõi, đôn đốc các cơ sở bức xạ hoạt động theo đúng quy định; tổ chức thực hiện công tác đánh giá phạm vi, hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2020 (sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo); hoàn thành 02 cuộc điều tra Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và cuộc điều tra Hội nhập Quốc tế về KH&CN năm 2020; tiếp tục thực hiện công tác triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh; tổ chức Lễ Công bố đón nhận nhãn hiệu chứng nhận Lê Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trang trại khoa học nông lâm nghiệp thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng” – giai đoạn I tại xã Lê Chung, huyện Hòa An đã hoàn thành, hiện đang trong quá trình thực hiện thủ tục bàn giao để đưa vào sử dụng. Tiếp tục chỉ đạo rà soát việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện giai đoạn I và phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư giai đoạn II đối với Dự án đầu tư này.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và thực hiện các biện pháp phát triển doanh nghiệp về số lượng và chất lượng; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đến ngày 22/8/2020, toàn tỉnh có 110 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 999,899 tỷ đồng; 75 đơn vị trực thuộc được đăng ký hoạt động, tăng 177 % so với cùng kỳ. Tổng số dự án được cấp mới Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 08 dự án, với tổng vốn đăng ký là 92,539 tỷ đồng; UBND tỉnh đang xem xét Quyết định Chủ trương đầu tư 08 dự án với tổng số vốn đăng ký là 145,8 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội được tiếp tục duy trì và đẩy mạnh. Trong đó: Công tác quản lý nhà nước về lao động, chế độ, chính sách cho người lao động trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, từ đầu năm đến nay đã tạo việc làm cho 8.867 lao động, các cơ quan chức năng đã tổ chức 5 hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động và 02 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã của huyện Nguyên Bình, Hà Quảng, Thạch An; trong tháng 8 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đào tạo 758 người, tuyển mới đào tạo nghề được 801 người;  từ đầu năm đến nay đã đào tạo được 2.525 người, đạt 46% kế hoạch; các chế độ chính sách đối với người có công, người thuộc diện chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được chú trọng, nâng cao chất lượng và hiệu quả, số lượt người tham gia bảo hiểm y tế có khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 01/8 đến 13/8/2020 trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 21.872 lượt, trong đó 2.576 lượt khám chữa bệnh nội trú, 19.296 lượt khám chữa bệnh ngoại trú (kê đơn), số tiền đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả là: 10,463 tỷ đồng; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đồng thời khôi  phục, đẩy mạnh kinh tế - xã hội được đẩy mạnh để đạt được các mục tiêu đã đề ra năm 2020 của tỉnh Cao Bằng. Đến nay tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào nghi ngờ bị dịch bệnh COVID-19. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo giữ vững, tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy giảm so với tháng trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hầu hết các lĩnh vực, trong đó dịch vụ bị tác động mạnh nhất là các ngành liên quan đến du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống; tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa giảm sâu so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2019; thu ngân sách chưa đạt tiến độ theo dự toán giao và đạt thấp hơn so với cùng kỳ…

Để khắc phục những hạn chế trên nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tê- xã hội địa phương năm 2020, UBND tỉnh đã xá định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 9 như: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công tác chăm sóc cây trồng, vật nuôi và theo dõi tình hình, kịp thời phòng trừ dịch bệnh, thực hiện kế hoạch di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở; đôn đốc việc thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh và các dự án đầu tư vào nông nghiệp; Tiếp tục duy trì công tác quản lý nhà nước về công thương; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2021; Chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán ngân sách những tháng cuối năm; Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, phổ biến các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; thông tin, tuyên truyền phòng, chống COVID-19.../.

Hữu Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 3305

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 356339

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17075106

NHÃN HIỆU TẬP THỂTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng