Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Tình hình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2017

Trong 4 tháng vừa qua, các nhiệm vụ phát triển KT-XH tỉnh Cao Bằng đã được triển khai theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tốt.
UBND tỉnh Cao Bằng họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội địa phương

UBND tỉnh Cao Bằng họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội địa phương

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả tốt. Tính đến ngày 15/4/2017, kết quả sản xuất một số loại cây trồng chính như sau: ngô Đông Xuân trồng được 24.766 ha, đạt 96,78% kế hoạch (KH), tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước; Luá xuân gieo cấy được 2.425 ha, đạt 67,6% KH, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước; thuốc lá trồng được 3.567,9ha, đạt 93,4% KH, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; đỗ tương gieo trồng được 718,2ha, đạt 81,2% KH, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; mía trồng mới 1.062 ha, đạt 97,2% KH, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; lạc trồng được 249,3ha, đạt 86,1% KH, tăng 62,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trồng rừng tập trung đạt 156,4ha/1.295ha, đạt 12% KH, trồng cây phân tán 60.700 cay/200.000 cây; thực hiện tốt công tác phòng cháy, quản lý và bảo vệ rừng, đã ngăn chặn và xử lý 29 vụ việc xảy ra.
Công tác kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ được đẩy mạnh; ngày 15/4, các cơ quan chức năng đã lập biên bản, tịch thu tang vật và xử lý theo quy định một kho đông lạnh tại phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng có chứa hơn 2,3 tấn thịt lợn đông lạnh không có hóa đơn chứng từ.
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hìnhh thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại 04 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017; bổ sung các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018 - 2020; ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020; xét thưởng công trình phúc lợn cho xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình và xã Trường Hà, huyện Hà Quảng đạt chuẩn NTM năm 2015.
Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ nhìn chung ổn định. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tháng 4 ước đạt 454,25 tỷ đồng, tăng 1,79% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tính đến 30/4/2017 đạt 209,78 triệu USD, bằng 31,1% so với kế hoạch năm. Dịch vụ vận tải đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Trong tháng 4 năm 2017, công tác vận tải hành khách ước đạt 80.599 lượt hành khách, bằng 17.328.785 HK.Km. Kết quả kinh doanh du lịch trong tháng 4/2017 đạt: 62.160 lượt khách, tăng 14,6% so với cùng kỳ, trong đó: khách du lịch quốc tế đạt 3.350 lượt, tăng 31,4% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa đạt 58.810 lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 11,5 tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng đạt 57%.
Tổng vồn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước năm 2017 thuộc tỉnh quản lý đến tháng 4/2017 là 1.704,7 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến ngày 30/4/2017 được 143,3 tỷ đồng, đạt 8,4% kế hoạch. Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình MTQG năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017 được 1.233 triệu đồng, đạt 19 6% KH; nguồn bổ sung từ Ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình MTQG năm 2016 được 374,6 triệu đồng, đạt 0,6%.
Trong tháng 4/2017, toàn tỉnh đã thành lập mới 21 doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm thành lập được 52 doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 04 chi nhánh, văn phòng đại diện, lũy kế tư đầu năm được 11 chi nhánh, văn phòng đại diện; thay đổi bổ sung đăng ký kinh doanh 39 lượt hồ sơ, lũy kế từ đầu năm được 71 lượt hồ sơ, làm thủ tục giải thể 01 doanh nghiệp; thành lập mới 01 hợp tác xã, lũy kế từ đầu năm đạt 03 hợp tác xã; tiếp nhận 04 hồ sơ dự án đăng ký thực hiện mới, 03 dự án điều chỉnh; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với 03 dự án đầu tư mới,...
Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 30/4/2017, đạt 394.303 triệu đồng, bằng 35,2% dự toán Trung ương giao, bằng 29,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 63.416 triệu đồng, bằng 55,1% dự toán Trung ương giao và bằng 38 4% dự toán HĐND giao, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi thường xuyên và mục tiêu sự nghiệp là 1.271.785 triệu đồng, bằng 22,2% dự toán Trung ương giao, bằng 22,2% dự toán HĐND giao, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục ổn định, các ngân hàng trên địa bàn ấp dụng mức lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay phù hợp với quy định cuả Ngân hàng Nhà nước và diễn biến của thị trường. Tổng nguồn vốn quản lý va huy động trên địa bàn đến hết tháng 4/2017, ước đạt 16.033 tỷ đồng, tăng 19% so với tháng 3/2017; doanh số cho vay lũy kế ước đạt 4.368 tỷ đồng, tăng 32,2% so với tháng 3/2017. Tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 4/2017, ước đạt 8.977 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước, trong đó: nợ xấu khoảng 35 tỷ đồng, chiếm 0,39% tổng dư nợ.
Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công hội thi “Cán bộ quản lý giỏi” cấp học mầm non năm học 2016-2017; thi Olympic môn Toán, môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 5 năm học 2016 – 2017; triển khai chương trình học bổng của chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc với chỉ tiêu 13 xuất học bổng và thực hiện bàn giao chức năng nhiệm vụ, hồ sơ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục Đào tạo sang Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Công tác lao động việc làm và an sinh xã hội đã đạt một số kết quả khả quan, cụ thể: đã phối hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tư vấn, tuyển dụng 50 lao động đi làm việc tại Công ty; trợ cấp 1 lần đối với 26 thân nhân, người thờ cúng bà mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt nam Anh hùng; thực hiện các thủ tục xem xét tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt nam Anh hùng cho 12 trường hợp; tiếp nhận và cấp phát 2.083 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 18.288 hộ, gồm 75.924 khẩu; Phối họp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh gần 1.500 trẻ em, chỉ định phẫu thuật cho 05 trẻ; tổ chức khám sàng lọc khuyết tật nụ cười cho 40 trẻ em, chỉ định 17 trẻ đi phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh;…
Công tác quản lý Nhà nước về Khoa học công nghệ được thực hiện có hiệu quả ngày càng cao. Ngành đã đôn đốc chủ nhiệm và đơn vị chủ trì dự án hoàn thiện hồ sơ để tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả triển khai các đề tài thuộc dự án KH&CN cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sắt xốp và nghiên cứu sử dụng sắt xốp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh tế và quốc phòng”; Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2018; Tổ chức kiểm tra 5 đề tài, dự án thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh; tổ chức nghiệm thu và xếp loại 01 đề tài đạt xuất sắc. Tiếp tục thực hiện tốt công tác sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và đo lường tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
Trong 4 tháng qua, công tác Tài nguyên và môi trường, Văn hóa, Thể thao, Y tế, Thông tin và truyền thông, Dân tộc, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp được thực hiện tốt. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.
Tuy nhiên, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2016; tổng mức lưu chuyển hàng hóa tăng không đáng kể so với tháng trước và vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2016; giải ngân một số nguôn vốn còn chậm; việc kinh doanh thực phẩm, nhất là việc buôn bán thịt lợn không có nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn vẫn xảy ra;…
Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội tỉnh trong thời gian tới được xác định cần: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục xây dựng Đồ án phát triển vùng trồng rau an toàn; Kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tình hĩnh triển khai, tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp; Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả việc buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, liên kêt độc quyên nhằm thao túng thị trường giá cả đảm bảo lợi ích người tiêu dùng; Đẩy mạnh kiểm tra nắm tình hình kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, điều chỉnh nguồn vốn và trả nợ để tăng giải ngân; Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa trên địa bàn tỉnh; Tập trung công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại tỉnh Cao Bằng; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lóp 10 THPT năm học 2017- 2018; rà soát quy hoạch hệ thống trường, lóp học trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách việc làm, xuất khẩu lao động, tư vấn tuyển dụng lao động tại các địa phương; …
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN


Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 2365

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 100760

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5334574