Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Lực lượng vũ trang Cao Bằng “Đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, trưởng thành, quyết thắng”

70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) Cao Bằng đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, trưởng thành, quyết thắng”.
Chiến sỹ Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong giờ huấn luyện bắn súng tiểu liên AK.

Chiến sỹ Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong giờ huấn luyện bắn súng tiểu liên AK.

LLVT Cao Bằng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trong mọi tình huống, không bị bất ngờ. Đây là nét tiêu biểu trong truyền thống, biểu hiện bản chất cách mạng của LLVT Cao Bằng trong 70 năm qua. Từ ngày ra đời đến nay, LLVT là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh vũ trang tại địa phương, giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Thường xuyên quán triệt sâu sắc và trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn; thực hiện nghiêm túc cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với LLVT. Trong sự nghiệp đổi mới, LLVT luôn thể hiện tính kiên định, đấu tranh bảo vệ quan điểm, tư tưởng của Đảng và chống lại những luận điểm sai trái; là lực lượng chính trị nòng cốt để bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2011 đến nay, bằng nguồn kinh phí của trên và sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ, Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiều chương trình nhân đạo giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ, hộ nghèo, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; xây 61 nhà tình nghĩa trị giá 3,81 tỷ đồng. Hằng năm, trong các dịp lễ, Tết, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 1,185 tỷ đồng. Phối hợp với các bệnh viện tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 10.000 lượt người, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp trạm xá, hỗ trợ thiết bị y tế trị giá trên 5 tỷ đồng; tặng hơn 2.800 suất quà, trị giá trên 2 tỷ đồng.

Truyền thống của LLVT tỉnh còn được thể hiện ở sự mưu trí, lòng dũng cảm, bắt nguồn từ giác ngộ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Quân đội, nhiệm vụ của LLVT, tình cảm và phong cách của con người Cao Bằng. Trong chiến đấu, lao động, công tác, cán bộ, chiến sỹ luôn sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn, ý chí quyết tâm cao, không khuất phục trước mọi kẻ thù, tìm tòi sáng tạo vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đối với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến sức mạnh tổng hợp và khả năng giành thắng lợi trong chiến tranh của LLVT. Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đó, LLVT địa phương chú trọng từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện luôn quán triệt đường lối quân sự của Đảng, huấn luyện đầy đủ yêu cầu cần có của người chiến sỹ cách mạng; tập trung nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLVT “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp, nội dung, chương trình huấn luyện, kết quả huấn luyện hằng năm luôn hoàn thành 100% nội dung; chương trình, quân số đạt 98,9%; 100% đơn vị đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi, chất lượng từng bước được nâng lên vững chắc.

Cơ quan quân sự các cấp tích cực, chủ động tham mưu xây dựng thế trận khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện vững chắc. Đến nay, 13/13 huyện, Thành phố và 100% xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập KVPT theo kế hoạch đạt kết quả tốt. Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công các cuộc diễn tập KVPT tỉnh (năm 2003, 2009, 2016).

Lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, chất lượng cao. Hằng năm, 100% cơ sở và 98,04% quân số tham gia huấn luyện. Công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ được tiến hành chặt chẽ, có chất lượng và đúng quy định. Ban CHQS cơ quan, tổ chức các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động nền nếp, có hiệu quả.

Trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quán triệt tốt quan điểm của Đảng về tính kỷ luật, tự giác và nghiêm minh của LLVT cách mạng, cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần tự giác trong nâng cao ý thức rèn luyện, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, chế độ quy định của đơn vị. Trải qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ từng bước nâng cao tính chính quy, thống nhất trong hoạt động. Chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết tốt trở thành truyền thống và tạo thành sức mạnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong sản xuất, xây dựng kinh tế, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, LLVT tỉnh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tuyên truyền và cùng nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” và phong trào ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Thực hành tiết kiệm, đồng thời tích cực đấu tranh kiên quyết chống các hiện tượng tham ô, lãng phí.

Công tác giữ gìn, quản lý vũ khí, trang bị được tiến hành chặt chẽ, thực hiện có nền nếp; các lực lượng nghiên cứu, ứng dụng sử dụng thành thạo vũ khí trang bị; tích cực chế tạo vũ khí thô sơ; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật về bảo quản, sữa chữa, sử dụng vũ khí trang bị, luôn bảo đảm sử dụng có hiệu quả.                                                                 

LLVT luôn sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; thường xuyên có kế hoạch và kịp thời huy động sức người, sức của cho ứng cứu, xử lý. Để khắc phục hậu quả, cán bộ, chiến sỹ đã đóng góp nhiều vật chất và động viên tinh thần cho nhân dân. Chỉ tính riêng từ năm 2011 đến nay đã huy động hơn  25.000 lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia làm đường bê tông, mương thủy lợi, nạo vét mương nội đồng, tu sửa đường dân sinh, phát quang đường làng ngõ xóm được hơn 100 km với 20.000 ngày công; giúp nhân dân thu hoạch 100 ha vụ mùa với hàng nghìn ngày công lao động... Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lực lượng công binh phối hợp với các lực lượng tổ chức rà phá bom, mìn được trên 1.100 ha, xử lý an toàn tuyệt đối trên 5.000 quả bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh... Đồng thời, tham gia công tác chính sách xã hội, như: ủng hộ các quỹ, chuyển, tặng quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí, vật chất cho các huyện, xã vùng sâu, vùng xa với tổng giá trị trên 2,5 tỷ đồng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh Cao Bằng "Đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, trưởng thành, quyết thắng", mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.       

Nguồn tin: Theo baocaobang.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN


Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 3560

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 98843

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5332657