Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Kết quả phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Cao Bằng trong tháng 7 năm 2017

Trong tháng 7 vừa qua, kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng phát triển ổn định. Công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh được kịp thời, đạt kết quả.
Hoạt động KH&CN được tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch

Hoạt động KH&CN được tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch

Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng đặc sản như: Dong riềng, Thạch đen, Hạt dẻ; đề án phát triển sản xuất cây ăn quả; đề án phát triển chăn nuôi; đề án đẩy nhanh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020; tiếp tục thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tính đến tháng 7/2017, diện tích thu hoạch cây lúa ước đạt 2.235 ha, bằng 62,58% so vơi tổng diện tích gieo trồng, giảm 0,8% so vói cùng kỳ năm trước; diện tích thu hoạch cây ngô ước đạt 14.422,8 ha, bằng 56,35% so với tổng diện tích gieo trồng, giảm 1,08% so với cùng kỳ năm trước; diện tích thu hoạch một số cây trồng khác: Cây khoai lang ước đạt 89,1 ha; rau ước đạt 86,1 ha; đậu các loại đạt 45,8 ha. Không có dịch lớn xảy ra đối với đàn gia súc. Trồng rừng tập trung được 504,4ha/1.295 ha, bằng 38,95%KH. Khai thác tận thu, tận dụng, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt của hộ gia đình: 731 m3; khai thác rừng trồng (hộ gia đình): 4.727,86m3; khai thác cây phân tán: 360,29m3; củi: 115 ste. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, lũy kế từ đầu năm được 653 hộ, bằng 25,33%KH.

Trong 7 tháng qua, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc được thực hiện tốt
 
Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7/2017, ước đạt 299,689 tỷ đồng, bằng 65,56% so với tháng trước; 7 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2.031,679 tỷ đồng, bằng 75,25% kế hoạch, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2016. Các đề án khuyến công tiếp tục được triển khai theo kế hoạch: hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị cho các doanh nghiệp; tổ chức lớp tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho hộ gia đình, các đoàn thể và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch An.
Tỉnh quan tâm đôn đốc công tác lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Cao Bằng và Chương trình các đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; tiến hành mời sơ tuyển Nhà đầu tư cho dự án phát triển đô thị số 8A. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
Dịch vụ vận tải đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác vận tải hành khách trong tháng 7 ước đạt 80.592 lượt hành khách, bằng 17.327.280 HK.Km.
Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh Đề án “Tim kiếm thị trường tiêu thụ nội địa và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của tỉnh Cao Bằng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2020”; triển khai thực hiện Dự án xây dựng mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp; triển khai thực hiện dự án xây dựng cổng thông tin giao dịch thương mại điện tử tỉnh Cao Bằng.
Hoạt động lưu thông hàng hoá trên địa bàn toàn tỉnh ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân. Giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng, nhìn chung ổn định. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ tháng 7 ước đạt 450,595 tỷ đồng, tăng 0,83% so với thực hiện tháng trước, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2016. Ước thực hiện 7 tháng năm 2017, đạt 3.196,04 tỷ đồng, bằng 52,8% KH, tăng 4,19% so với cùng kỳ năm 2016.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu do tỉnh mở tờ khai đến 31/7/2017, được 436,4 triệu USD, bằng 65% kế hoạch năm, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu 117,25 triệu USD, bằng 38% kế hoạch, giảm 45% so với với cùng kỳ năm 2016.
Kết quả kinh doanh du lịch trong tháng 7/2017: khách du lịch đến với Cao Bằng là 134.580 lượt khách, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu đạt 28 tỷ, tăng 0,4% so với cùng kỳ; công suất sử dụng phòng đạt 71%.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được triển khai theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tốt như: Ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành chấm thi tuyển sinh vào lóp 10 THPT năm học 2017-2018; công tác chấm thi THPT Quốc gia năm 2017 ( Kết quả- xã hội tỉnh Cao Bằng trong 7 tháng đầu năm 2017: tỉ lệ tốt nghiệp đạt 91,39%, trong đó THPT đạt 95,01%, giáo dục thường xuyên đạt 63,4%; Ngành Y tế đã  thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, phối hợp với các tổ chức và các bệnh viện Trung ương tổ chức khám sức khỏe nhân đạo cho những người bệnh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách tại các huyện Hòa An, Hạ Lang, Trùng Khánh, Thạch An, Phục Hòa, Nguyên Bình, Thông Nông, Hà Quảng, thành phố Cao Bằng và cấp phát thuốc miễn phí cho 7.180 người; Thực hiện thanh, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phâm (ATTP) trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả kiểm tra được 412 cơ sở thực phẩm, trong đó 335 cơ sở đạt điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chiếm 81,3%; Ngành Khoa học và công nghệ đã cấp 04 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các đề tài đã kết thúc, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa đối với 05 lượt sản phẩm tại 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh; kiểm tra về đo lường đối với 02 lô hàng đóng gói sẵn tại 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh và kiểm tra phương tiện đo, phép đo tại 03 cơ sở sử dụng phương tiện đo; kiểm tra, giám sát việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh còn gặp một số khó khăn như: kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2016; tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng tại các công trình, dự án chậm, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, vận chuyển hàng hóa qua địa bàn; tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, buôn bán ma túy và vượt biên trái phép, hoạt động truyền đạo trái phép vẫn diễn biến phức tạp.
UBND tỉnh đã xác định gồm một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 8 năm nay như: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 6 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 ; tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất vụ Hè Thu, cung ứng đầy đủ vật tư nông nghiệp đảm bảo cho sản xuất; Chỉ đạo tổ chức cung ứng phục vụ tốt mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, đồng bào vùng sâu, vùng xa, tránh xảy ra tình trạng thiêu hàng gây đột biên về giá; đặc biệt là chuẩn bị các mặt hàng trong mùa mưa bão; Hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung Đô thị huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Lập Hồ sơ đấu thấu Quy hoạch phân khu khu vực Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng; Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của các Nhà đầu tư tham dự sơ tuyển dự án phát triển đô thị so 8A; đôn đốc các huyện, thành phố xây dựng chương trình phát triển đô thị tỉnh Cao Bằng và Chương trình phát triển đô thị các đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tiếp tục phối hợp với tỉnh Bắc Kạn giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính cấp tỉnh; Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017;…

TN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 14


Hôm nayHôm nay : 5753

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 86343

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5971573