Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm 2017

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng so với cùng kỳ năm 2016.
Trong 6 tháng đầu năm 2017 lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,94% so với cùng kỳ năm trước

Trong 6 tháng đầu năm 2017 lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,94% so với cùng kỳ năm trước

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 5,84/7,0% (cao hơn 0,39% so với tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2016). Trong đó: Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,94%. Công nghiệp tiếp tục được duy trì và tăng trưởng cao, nhất là trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, như: đá, xi măng, sắt, thép không hợp kim, vàng, quặng sắt và tinh quặng chưa nung, Feromangan các loại, điện thương phẩm, điện sản xuất. Các sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ nhanh hơn. Ngành xây dựng có sự phục hồi và phát triển do các công trình xây dựng của nhà nước và nhân dân được đẩy nhanh tiến độ thi công ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như cát tự nhiên các loại, đường, gạch, gang thỏi không hợp kim, mangan và các sản phẩm mangan, nước uống được do một số nhà máy đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động trở lại vì thiếu nguyên liệu, thị trường, nguồn lực tài chính...

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp chỉ tăng trưởng 1,41% (thấp hơn 1,36% so với 6 tháng đầu năm 2016). Nguyên nhân là do đầu năm thời tiết xen kẽ có các đợt nắng nóng, khô hạn đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng; mặt khác công tác trồng rừng và khai thác rừng còn hạn chế; một số dự án đầu tư trong lĩnh vực nông lâm nghiệp chưa hoàn thành theo kế hoạch và dẫn đến giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp giảm.

Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng đạt 5,5% (thấp hơn 0,63% so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm 2016) do tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ có tăng nhưng thấp hơn cùng kỳ. Tổng mức bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, lương thực, thực phẩm, vật phẩm văn hóa đá quý, kim loại có tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng một số nhóm hàng về may mặc, gỗ và vật liệu xây dựng, nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) lại giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do đầu năm có dịp nghỉ lễ dài ngày nên nhu cầu tiêu dùng, mua bán không cao, đến tháng 4, sức mua, tiêu dùng bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại. Nhìn chung, cơ cấu kinh tế toàn tỉnh 6 tháng đầu năm có sự dịch chuyển theo chiều hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông lâm, nghiệp và tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Tổng sản lượng lương thực đạt 115,3 nghìn tấn, đạt 101,8%KH vụ đông xuân năm 2016-2017, tăng 0,39% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 đạt 600,05 tỷ đồng, bằng 53,6% so với dự toán Trung ương giao, bằng 44,4% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 366,04 triệu USD, bằng 54,31%KH, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 257,18 triệu USD, bằng 70,3%KH, tăng 9% so vơi cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 108,86 triệu USD, bằng 35%KH, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2016.

Số bác sỹ/1 vạn dân đạt 13 người, đạt 108,3%KH và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ đạt 85,9%, đạt 100%KH, cao hơn 1% so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,6%, đạt 100%KH, cao hơn 1% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Lượng khách du lịch đến Cao Bằng 6 tháng đầu năm ước đạt 398.300 lượt, bằng 47% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016.

Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản có sự chuyển biến tích cực, đến hết ngày 30/6/2017  giải ngân được 560,93/1.775,2 tỷ đồng, bằng 31,6%KH, cao hơn 10,4% so với cùng kỳ năm 2016; môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực; công tác chỉ đạo thực hiện 6 Chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy tiếp tục được đẩy mạnh; giáo dục - đào tạo được chú trọng phát triển, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của tienh diễn ra sôi nổi; công tác chăm lo các đối tượng chính sách và xóa đói giảm nghèo luôn được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện và đạt kết quả khá tốt; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo thực hiện; tích cực triên khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, cơ bản đã kiềm chế được tội phạm và các tai nạn, tệ nạn xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chất lượng chưa cao, thiếu bền vững; Sản xuất nông, lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá lợn hơi thấp ảnh hưởng đến thu nhập của người chăn nuôi; công tác trồng rừng chậm; công tác quản lý chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn yếu kém; các dự án đâu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm; công tác giải phóng mặt băng gặp nhiều khó khăn; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 thấp và giảm so với năm 2015; đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn thiếu thốn; phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính của một số đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời; công tác quản lý nhà nước về lao động và công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động chưa được thường xuyên…

Nguyên nhân chính là do công tác chỉ đạo, điều hành ở một số nơi, một số cấp, một số lĩnh vực còn yếu; công tác tham mưu, xây dựng, ban hành, hướng dẫn triển khai một số nhiệm vụ chưa chủ động, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu ổn định, kỹ thuật canh tác còn hạn chế; việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến, có hiệu quả trong sản xuât nông nghiệp chưa cao; thiếu kinh phí, thiếu quyết tâm và nguồn lực để di dời gia súc ra khỏi gầm sàn; tình trạng chế biến, buôn bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch vẫn còn xảy ra; nguyên liệu đầu vào cho sản xuât công nghiệp chế biến khoáng sản còn nhiều khó khăn; hạ tầng cửa khẩu, lối mở, điểm thông quan, nhất là bến bãi và hạ tầng viễn thông còn yếu kém; đường giao thông từ đường quốc lộ đến một số cửa khẩu xuống cấp nghiêm trọng; mức độ am hiểm và nghiên cứu pháp luật của doanh nghiệp và nhân dân còn thấp; công tác quản lý nhà nước trên một sô lĩnh vực chưa chặt chẽ; một số cán bộ công chức, năng lực còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu câu đôi mới…

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 7%, UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố cần tập trung đẩy mạnh thực hiện quyết liệt Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành.

BBT
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 4384

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81994

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5967224