Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tháng 4 năm 2018

Trong tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác; xử lý, giải quyết công việc thường xuyên và kịp thời chỉ đạo các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế- xã hội địa phương phát triển ổn định.
Diện tích cây ngô trên địa bàn tỉnh đạt 21.581 ha, bằng 85,1% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2017

Diện tích cây ngô trên địa bàn tỉnh đạt 21.581 ha, bằng 85,1% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2017

Trong tháng 4/2018, thời tiết thuận lợi, các địa phương đã tập trung chỉ đạo và động viên nhân dân tích cực sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018. Diện tích một số cây trồng vụ Đông Xuân tăng so với cùng kỳ năm 2017 như: diện tích cây ngô đạt 21.581 ha, bằng 85,1% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ; diện tích cây đậu tương đạt 771 ha, bằng 94,88 % kế hoạch, tăng 4,88% so với cùng kỳ; cây lạc là 302,7 ha, vượt 1,1% so với kế hoạch, tăng 2,58% so với cùng kỳ; cây mía đạt 1.229,6 ha, vượt 0,4% kế hoạch, tăng 15,78% so với cùng kỳ; cây thạch đen trồng được 185 ha, bằng 52,86% kế hoạch, tăng 8,19% so vói cùng kỳ năm 2017.

Công chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên. Sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 735 m3; củi khai thác ước đạt 82.024,0 ste.

Hoạt động sản xuất chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp in, cung cấp nước, sản xuất thủy điện, chế biến khoáng sản... ổn định. Các dự án đầu tư về thủy điện triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2018 giảm 11,82% so với tháng trước, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2017 tăng 15,22%; 4 tháng đầu năm chỉ số công nghiệp tăng 10,14% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ như: quặng mangan và tinh quặng mangan tăng 339,86%; phân vi sinh tăng 65,25%; đường tăng 46,19%; cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt thép tăng 33,02%; cát tự nhiên các loại tăng 23,68%; gạch xây tăng 20,54%; điện thương phẩm tăng 19,35%; nước uống được tăng 10,63…

Vận tải hành khách tháng 4, ước đạt 86.055 lượt hành khách; công tác duy tu, sửa chữa đường bộ được quan tâm chỉ đạo thường xuyên...
Hoạt động lưu thông hàng hóa thuận lợi, đảm bảo cung - cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 4 đạt 489,15 tỷ đồng, tăng 1,84% so với tháng trước, tăng 5,89% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 4 tháng đầu  năm đạt 2.025,48 tỷ đồng, tăng 9,15% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 33,3% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh tháng 4/2018 đạt 34,6 triệu USD, trong đó: xuất khẩu đạt 22,4 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu đạt 12,2 triệu USD, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 144,8 triệu USD, bằng 21% kế hoạch, giảm 12% so với cùng kỳ; Kim ngạch giám sát đạt 574,5 triệu USD, tăng 102% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong tháng 4, tỉnh đã đón 78.240 lượt khách đến thăm quan, du lịch, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: khách du lịch quốc tế đạt 6.450 lượt khách, tăng 92,5% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa đạt 71.790 lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu ước đạt 15,2 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2017; công suất sử dụng phòng đạt 58%.

Tổng vốn đầu tư công năm 2018 đã giao thuộc nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác có nguồn gốc ngân sách nhà nước là 2.814,7 tỷ đồng. Kết quả giải ngân tính đến ngày 15/4/2018 được 271,2 tỷ đồng bằng 9,6% kế hoạch.
Công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được quan tâm chỉ đạo: hoàn thành báo cáo, phân tích đánh giá kết quả Chỉ số PCI tỉnh Cao Bằng năm 2017, nhiệm vụ công tác năm 2018; chỉ đạo việc đẩy mạnh thực hiện Đề án cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là các chỉ số về lĩnh vực đất đai, môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính; đẩy mạnh quảng bá và thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư trên địa bàn tỉnh...

Công tác thu, chi ngân sách và tiền tệ tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 27/4/2018 là 397,7 tỷ đồng, bằng 35,4% dự toán Trung ương giao, bằng 29,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 29% so với cùng kỳ. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 48,5 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán TW giao, bằng 27,8% dự toán HĐND giao, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi thường xuyên và mục tiêu sự nghiệp tỉnh đến ngày 27/4/2018 được 1.505,2 tỷ đồng, bằng 15,5% dự toán TW, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn tuyển dụng lao động với 1.032 người tham dự; tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm lưu động với 445 người tham dự. Giới thiệu Công ty TNHH Giầy PANTA Việt Nam trực tiếp phối hợp với các huyện, thành phố tuyển dụng lao động đi làm việc tại Công ty; hướng dẫn người lao động tỉnh Cao Bằng thực hiện ký quỹ để đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc; đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước hỗ trợ giải quyết việc người lao động nộp tiền cho doanh nghiệp nhưng không được xuất cảnh.

Trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã  xem xét cho gia hạn thời gian thực hiện (lần thứ 2) đối với 6 đề tài thuộc dự án KH&CN cấp quốc gia “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sắt xốp và sử dụng sắt xốp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh tế và quốc phòng” do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam (Mirex) chủ trì thực hiện, trên cơ sở ý kiến thống nhât của Bộ KH&CN; đề xuất, đặt hàng với Bộ KH&CN hỗ trợ thực thiện đối với 4 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019; hướng dẫn các cơ quan chủ trì hoàn thiện hồ sơ đối với 3 dự án được phê duyệt thực hiện bắt đầu từ năm 2017- 2018 theo yêu cầu của Bộ KH&CN (1 dự án Trung ương quản lý, 2 dự án Trung ương uỷ quyền địa phương quản lý); tổ chức Hội đồng tư vấn giao trực tiêp tô chức chủ trì, cá nhân thực hiện dự án “ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu Hà thủ ô đỏ tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng".

Tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu; kế hoạch sử dụng đất 2018 cấp huyện của 02 huyện: Bảo Lạc và Bảo Lâm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đo đạc bản đồ và viễn thám, quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất; công tác bảo vệ môi trường và thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; y tế; giáo dục và đào tạo; dân tộc và tôn giáo được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch.
Trong tháng, tỉnh hình Quốc phòng, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra tình huống bất ngờ. Các hoạt động về công tác lãnh sự - người Việt Nam ở nước ngoài; công tác hợp tác quốc tế và xúc tiến vận động viện trợ Phi chính phủ, hợp tác với Trung Quốc; công tác quản lý biên giới và thông tin đối ngoại tiếp tục được duy trì.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng tình hình kinh tế - xã hội gặp một số khó khăn do thiên tai gây ra: xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc làm thiệt hại nhiều vật nuôi, cây trồng và tài sản; sản xuất công nghiệp giảm so với tháng trước do hoạt động ngành khai thác và chế biến sản phẩm từ quặng các loại đều tạm ngừng chưa hoạt động trở lại, nhà máy đường kết thúc vụ ép, sản xuất điện giảm do đỉnh điểm của tháng mùa khô; tình trạng buôn lậu hàng hóa, buôn bán pháo nổ vẫn xảy ra, tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, buôn bán ma tuý và vượt biên trái phép, hoạt động truyền đạo trái phép vẫn diễn biến phức tạp.

Tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cấn thực hiện trong tháng 5 như: tiếp tục chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, trồng lại và chuyển đổi gieo trồng các cây trồng phù hợp đảm bảo diện tích theo kế hoạch; Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mớ;  Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình các dự án thủy điện đang triên khai trên địa bàn tỉnh; theo dõi, nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tình hình triên khai, tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp; kiểm tra, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả việc buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lưọng, kinh doanh trái phép; Kiểm tra, rà soát các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh, huyện, thành phố thực hiện dự toán năm 2018; Chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vao lớp 10 THPT năm học 2018-2019; Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện các hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, tuyển lao động trong nước; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai quản lý tài nguyên khoáng sản địa chất, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Đảm bảo nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; …
 

Tác giả bài viết: Hữu Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 4643

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20875

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8348107Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng