Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Kết quả Hội nhập kinh tế đối ngoại năm 2019

Trong bối cảnh Hội nhập quốc tế đang trở thành một trong những động lực để thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Cao Bằng đã xác định phát triển kinh tế đối ngoại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác đối ngoại, là động lực để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tái cơ cấu một số ngành kinh tế chủ lực của địa phương như: thương mại, du lịch, nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu...
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong năm 2019 tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới.

Thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTG, ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã ban hành kế hoạch số 3539/KH-UBND về việc đẩy mạnh kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn, trong đó định hướng rõ ràng đường lối chỉ đạo đối với công tác hội nhập quốc tế về kinh tế nhằm phát huy tối đa tinh thần hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng đổi mới, sáng tạo, tỉnh đã xác định cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, thường xuyên, định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, những chính sách của tỉnh cũng như kịp thời cập nhật những vấn đề mang tính thời sự, những vấn đề mới và những vấn đề mang tính định hướng lớn. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và lộ trình thực hiện các cam kết của nước ta, chú trọng đến đối tượng là các doanh nghiệp có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giao thương hoặc đầu tư ra nước ngoài, trợ giúp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng, tiếp cận với các thị trường mới.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 41 – CT/TW, ngày 25/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tỉnh Cao Bằng luôn chú trọng công tác ngoại giao kinh tế gắn với ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa; Tích cực tận dụng cơ hội điều kiện, nguồn lực quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong công tác phát triển ngoại giao kinh tế, tỉnh tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu vực kinh tế cửa khẩu, nhờ đó hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới trong những năm qua có những chuyển biến tích cực. Duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với nước ngoài, đặc biệt là với khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây). Tổ chức đoàn tham gia hoạt động quảng bá về địa phương của Việt Nam tại Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Trong công tác vận động và quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN). Năm 2019, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 10 dự án mới và 03 dự án viện trợ phi Chính phủ với tổng số tiền 1.474.639 USD cho các lĩnh vực như Y tế, giáo dục, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, nông – lâm nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 17 tổ chức PCPNN hoạt động, trong đó có 13 tổ chức PCPNN đã có Giấy đăng ký hoạt động tại địa phương và 03 tổ chức do các cơ quan ngành dọc Trung ương giới thiệu, 01 tổ chức do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam giới thiệu. Các dự án PCPNN, viện trợ phi dự án tiếp tục được đầu tư hiệu quả trong năm, góp phần phát triển các vùng có dự án tại tỉnh Cao Bằng.

Với mục đích nhằm tháo gỡ 03 điểm nghẽn, nút thắt và thực hiện 03 đột phá chiến lược để phát huy tối đa lợi thế của tỉnh, đưa tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện 04 đề án lớn: Đề án Nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn năm 2030; Đề án tổng thể phát triển các khu kinh tế cửa khẩu; Đề án tổng thể về phát triển du lịch; phương án kết nối giao thông các điểm, khu du lịch cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Các chương trình, kế hoạch, Đề án đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Hoạt động thương mại nội địa phát huy tốt chức năng cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng; công tác dự bán, theo dõi diễn biến thị trường trong nước và quốc tế được cập nhật thường xuyên; cung cầu hàng hóa luôn được đảm bảo đps ứng tốt các nhu cầu về sản xuất và tiêu dùng của mọi tầng lớp nhân dân. Tổng mức bán lé hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng đầu năm ước đạt 6.451 tỷ đồng, tăng 16,13% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh đạt 1.997.856 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 520,809 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 57,274 triệu USD; trị giá hàng giám sát, tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan đạt 1.419.772 triệu USD.

Hiện nay, trên địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh có 74 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 37,8 triệu USD và 13,6 nghìn tỷ đồng. Đã có 35 dự án đi vào hoạt động, bước đầu tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận nhân dân vùng biên giới. Thực hiện có hiệu quả việc hợp tác với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) về phát triển trồng dâu nuôi tằm, trồng mía xuất khẩu, phòng chống dịch bệnh qua biên giới, trong năm 2019 diện tích trồng dâu toàn tỉnh đạt 195,9 ha, được trồng trên địa bàn các huyện Hà Quảng, Bảo Lạc và Trà Lĩnh với tổng số hộ dân tham gia là 500 hộ, sản lượng kén thu được trong năm ước đạt khoảng 60.000kg, tổng giá trị thu nhập xã hội khoảng 8,4 tỷ đồng. Trồng mía nguyên liệu xuất khẩu tại huyện Hạ Lang tiếp tục được duy trì và phát triển, diện tích trồng đạt 230 ha, sản lượng ước đạt 17,560 tấn, hiện nay, Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đang có kế hoạch xuất khẩu mía sang huyện Long Châu, Quảng Tây (Trung Quốc) vụ năm 2019 là 10.000 tấn.

Triển khai có hiệu quả chương trình của Tỉnh ủy Cao Bằng về phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng kế hoạch triển khai hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Dốc (Việt Nam) – Đức Thiện (Trung Quốc), tham gia hoạt động giới thiệu về Công viên địa chất non nước Cao Bằng đến mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Tăng cường thúc đẩy các hoạt động đối ngoại với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) như: Tiếp tục hướng dẫn đơn vị lữ hành quốc tế duy trì hoạt động trao đổi khách theo Chương trình hợp tác tuyến du lịch biên giới hai bên đã ký kết (Hợp tác khai thông tuyến du lịch biên giới 02 ngày 01 đêm từ Tịnh Tây, Bách Sắc, Trung Quốc tới Cao Bằng, Việt Nam và ngược lại, giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng với Ủy ban Phát triển du lịch thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc); phối hợp với Tổng cục Du lịch khảo sát sản phẩm du lịch biên giới Việt – Trung và tổ chức tọa đàm “Phát triển sản phẩm du lịch biên giới Việt – Trung” tại Cao Bằng...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hội nhập kinh tế đối ngoại còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quảng bá hình ảnh chưa thực sự hiệu quả, chưa thực sự phát huy được các lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng về kinh tế - xã hội của tỉnh, dẫn đến hiệu quả thu hút vốn đầu tư chưa cao; Việc huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu gặp nhiều khó khăn, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng; Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của Hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều doanh nghiệp chưa hiểu được vai trò và tác dụng rất lớn của hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; Sự tham gia của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế còn mang tính thụ động, chông chờ, nhất là sự tham gia của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong việc xúc tiến các hoạt động đầu tư, thương mại; Kiến thức, thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế của của nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân viên và cán bộ quản lý doanh nghiệp, các thương nhân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế và đặc biệt trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức của tỉnh còn rất hạn chế, chưa tận dụng, phát huy được hiệu quả các chương trình hợp tác với nước ngoài; Nguồn lao động trên địa bàn tuy nhiều nhưng chất lượng chưa cao, công tác đào tạo nguồn nhân lực có bước phát triển song còn một số lượng lao động chưa được quan tâm đào tạo, số lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật ở một số ngành quan trọng còn thiếu là một trong những thách thức không nhỏ của tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Để khắc phục những hạn chế trên trong năm 2020 và những năm tiếp theo tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục: Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các chủ trương, nội dung và chính sách của Chính phủ, của tỉnh về thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh cho các doanh nghiệp, nhân dân để doanh nghiệp, người dân hiểu và nắm vững các chính sách, pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế về những cơ hội và thách thức khi gia nhập Hiệp định đối tác song phương và đa phương trên báo điện tử, các trang mạng xã hội chính thống; Thực hiện hiệu quả công tác tổ chức các Đoàn đại biểu tỉnh đi thăm và làm việc tại nước ngoài để xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác, đầu tư; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, trong đó tập trung tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất trên các lĩnh vực. Củng cố, mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, tăng cường, phát triển quan hệ với các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực tại Việt Nam, đẩy mạnh các hoạt động, thu hút vốn FDI, ODA vào địa bàn tỉnh, tích cực tìm kiếm đối tác, thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh; Tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đối ngoại tại các sở, ngành, huyện, thành phố; Khai thác và sử dụng có hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên, gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống không để bất ngờ xảy ra, đảm bảo an toàn cho các sự kiện của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững./.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 15


Hôm nayHôm nay : 3802

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72460

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8529305Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng