Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Hội đồng nhân dân tỉnh đẩy mạnh hoạt động những tháng cuối năm

Theo Báo cáo của HĐND tỉnh Cao Bằng, trong 9 tháng đầu năm 2019, hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của HĐND trong quyết định các việc theo thẩm quyền và tham gia chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH địa phương. Hoạt động giám sát ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, góp phần chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Hoạt động xúc tiến cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được quan tâm. Công tác phối hợp trong quá trình hoạt động với các cơ quan ngày càng chặt chẽ, từ đó khẳng định rõ vai trò, vị trí của HĐND tỉnh trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN.

Thường trực HĐND đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác nă 2019, chương trình giám sát năm 2019; tổ chức 02 hội nghị giao ban trực tuyến giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thành phố; tổ chức 08 phiên họp thường kỳ. Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành trong giai đoạn 2016-2018; Khảo sát tình hình thực hiện phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017; tình hình thực hiện quy định mức phân bổ dự toán chi xường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định 2017-2020; tình hình sử dụng biên chế công chức cấp xã và tình hình, thực trạng hoạt động của cán bộ không chuyên trách cấp xã.

Các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát, khảo sát một cách chủ động, tích cực và hiệu quả, trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện 08 cuộc giám sát và thực hiện các công việc của Thường trực HĐND tỉnh giao trong việc giám sát, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh, thực hiện lời hứa chất vấn, kiến nghị sau giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2018. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực thuộc thẩm quyền, có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng giám sát, khảo sát tiếp tục được nâng lên; các kiến nghị, đề xuất được các cấp, các ngành thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban thường trực ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri giữa các đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh với 60 đại biểu, với chủ đề "Chính quyền đồng hành, phục vụ doanh nghiệp", Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 11 ý kiến đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Các tổ đại diểu tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 tại 22 điểm với hơn 1.362 cử tri tham dự và tổng hợp trên 48 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Thường trực và đại biểu HĐND đã tiếp trên 102 lượt công dân, tiếp nhận được 65 đơn thư khiếu nại, tố cáo, chuyển 30 đơn thư đến UBND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các kỳ họp HĐND tỉnh, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân, cử tri theo dõi, giám sát...

Tiếp tục phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, HĐND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, như: Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ; xem xét, cho ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền phát sinh giữa 02 kỳ họp do UBND tỉnh trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Thực hiện tốt chương trình giám sát, khảo sát năm 2019 đã đề ra; các Ban của HĐND tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh, kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo phát triển KT-XH địa phương; thường xuyên theo dõi, tích cực đôn đốc việc giả quyết ý kiến, kiến nghị sau giám sát. Tiếp tục tổ chức nội dung chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh nhằm đôn đốc giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua giám sát và chất vấn tại các kỳ họp. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức tiếp xúc cử tri, tăng cường công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tốt cáo. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo đúng quy định....

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN