Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Hòa An tích cực huy động nguồn lực thực hiện phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (giai đoạn 2016 - 2021). Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2016 trong bối cảnh nền kinh tế có sự chuyển biến tích cực, Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ và với sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Tình hình KT - XH tiếp tục có những bước phát triển và đạt được những kết quả cụ thể như:
Tổng diện tích gieo trồng cả năm 10.149,0 ha so với cùng kỳ năm trước bằng 99,54%.

Tổng diện tích gieo trồng cả năm 10.149,0 ha so với cùng kỳ năm trước bằng 99,54%.

Tổng diện tích gieo trồng cả năm 10.149,0 ha, so với cùng kỳ năm trước bằng 99,54%. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm 28.946,4 tấn, bằng 100,16% kế hoạch (KH), trong đó: lúa 20.134,9 tấn, bằng 100,35% KH; ngô 8.810,3 tấn, bằng 109,85% KH; mạch hoa 1,2 tấn.
Công tác phòng dịch cho gia súc, gia cầm được thực hiện thường xuyên, phun khử trùng tiêu độc tại các xã, thị trấn được 3.254.000 m2 cho 8.290 hộ với 1.104 lượt. Cung ứng đầy đủ thuốc Bảo vệ thực vật cho bà con nông dân, trong năm đã cung ứng được 400 kg thuốc bảo vệ thực vật các loại. Kiểm tra tu sửa nạo vét kênh mương toàn huyện được 150 km. Trồng rừng được 206,8 ha, đạt 76,6% KH; tổ chức tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong năm đã xử lý 09 vụ vi phạm, tịch thu 5,509m3 gỗ, xử phạt 38,755 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.
 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện bê tông hóa đường thôn xóm từ các nguồn vốn được 34,6 km với tổng số kinh phí là 11.200 triệu đồng, trong đó Nhà nước đầu tư 7.700 triệu đồng, nhân nhân đóng góp tiền mua vật liệu 3.500 triệu đồng, tổng số ngày công nhân dân tham gia được 37.131 công; Nhân dân hiến đất làm đường là 6.443 m2. Hỗ trợ di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà với kinh phí 240,0 triệu đồng, cả huyện đã di dời được 137 chuồng, đạt 67,5% KH. Kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới, năm 2016 toàn huyện đạt 164 tiêu chí, tăng thêm 56 tiêu chí so với năm 2015, bình quân đạt 8,2 tiêu chí/xã. Duy tu, sửa chữa định kỳ đường liên xã 06 tuyến đường bị hư hỏng nặng với tổng số kinh phí thực hiện là 2.020,689 triệu đồng.
          Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đạt 18.249,532 triệu đồng (theo giá hiện hành) bằng 155,8% KH giao.
Hoạt động thương mại- dịch vụ trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của nhân dân; lập biên bản 107 vụ, xử lý vi phạm hành chính 42 vụ về các hành vi buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Cấp mới 20 giấy phép, cấp đổi 06 giấy phép đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, thuốc lá. Duy tu, sửa chữa định kỳ đường liên xã 06 tuyến đường bị hư hỏng nặng với tổng số kinh phí thực hiện là 2.020,689 triệu đồng.
Năm 2016 công tác Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ về đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp dạy học. Hệ thống trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp và mở rộng, toàn huyện có 76 trường (20 trường mầm non, 30 trường tiểu học, 24 trường THCS, 01 trường THPT, 01 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- GDTX). Nhìn chung mạng lưới trường, lớp, học sinh (HS) cơ bản ổn định, hoạt động dạy và học đúng thời gian kế hoạch, tham gia các phong trào thi đua sôi nổi. Chất lượng giáo dục năm học 2015- 2016 đạt chỉ tiêu KH và tăng so với năm học trước. Một số thành tích tiêu biểu: 60 HS đạt HS giỏi cấp tỉnh (Tiểu học 34 HS; THCS 26 HS); đạt giải nhì toàn đoàn trong Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, HS tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia đạt 01 huy chương Đồng; HS THCS tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt 04 giải, tham gia Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tế cấp quốc gia đạt 01 giải ba, 01 giải KK; đạt 01 giải ba cấp toàn quốc trong hội thi "Giáo viên mầm non làm đồ dùng, đồ chơi", 05/05 giáo viên (GV) đạt "GV tổng phụ trách đội giỏi" cấp tỉnh; 32 GV tiểu học đạt giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp tỉnh; GV THCS đạt 01 giải ba cấp toàn quốc trong Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
Kết quả hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS, THPT, GDTX: Tiểu học đạt 100% (giữ nguyên); THCS đạt 100% (tăng 0,35% so với năm 2015); THPT đạt 94,14% (tăng 1,36%); GDTX đạt 76,76% (tăng 9,06%).
Kết quả hướng nghiệp nghề THPT và THCS năm học 2015- 2016: Giỏi 1.990/2.249, đạt 88,48%; Khá 258/2249, đạt 11,47%; Trung bình 01/2249, tỷ lệ bằng 0,04%.
Công tác Phổ cập giáo dục- xóa mù chữ (PCGD- XMC): Công nhận kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2016 đạt 21/21 xã thị trấn; tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả PCGD- XMC.
Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia: Hoàn thành Hồ sơ công nhận trường THCS Hoàng Tung đạt chuẩn Quốc gia năm 2016; chuẩn bị mọi mặt cho việc công nhận lại trường THCS Nước Hai đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2016- 2017.
Công tác giảm nghèo: Kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016, toàn huyện có 4.310 hộ nghèo, chiếm 31,84%, giảm 3,94% so với năm 2015, đạt 197% KH; có 1.685 hộ cận nghèo, chiếm 12,44%, giảm 1,0% so với năm 2015. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về cấp thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT), trong năm cấp 38.613 thẻ BHYT các loại. Dự án đàn trâu, bò sinh sản tại 05 xã trong vùng dự án phát triển tốt, đang chuyển sang pha 2 cho các hộ nghèo khác trong xã.
Các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, có hiệu quả: Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 25 công trình (trả nợ 03 công trình, khởi công mới 22 công trình) với kinh phí 14.514 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất 3.671 triệu đồng; thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được 200 hộ với kinh phí 300 triệu đồng; hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo ở vùng ĐBKK theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được 868 kg giống, 7.131 con giống và 478kg thức ăn cho gia cầm, 4.209 gói muối Iốt, hỗ trợ bằng tiền mặt 25,1 triệu đồng, tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ là 269,76 triệu đồng.
Nhằm thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong giai đoạn 2016- 2020, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong các lĩnh vực năm 2016, ngay từ đầu năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện tích cực huy động nguồn lực, đầu tư cho sản xuất nông, lâm, thuỷ sản, xây dựng nông thôn mới; phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, chỉ đạo, điều hành của cấp trên; tiếp tục thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giống cây trồng, vật nuôi cho phù hợp; tăng cường đầu tư sản xuất hàng hoá công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hợp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đảm bảo thực hiện các chính sách về an sinh và tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 

Nguồn tin: Hoàng Kiều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN


Bộ KHCN
Sở hữu trí tuệ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 1862

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91825

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5439291