Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Kết quả thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng

Thứ năm - 08/07/2021 10:46
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ – CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp theo Nghi quyết và đã được một số kết quả.
Đ/c Vũ Thị Hồng Thúy, PGĐ Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận buổi Nghiệm thu đề tài "Đánh giá chất lượng thực thi các TTHC đối với DN...". Ảnh QG

Đ/c Vũ Thị Hồng Thúy, PGĐ Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận buổi Nghiệm thu đề tài "Đánh giá chất lượng thực thi các TTHC đối với DN...". Ảnh QG

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, trong điều kiện kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế Cao Bằng nói riêng trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 tỉnh ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Kế hoạch hành động số 118/KH – UBND ngày 19/01/2021 về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ – CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021; Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020; Kế hoạch CCHC năm 2021 và các kế hoạch thực hiện các lĩnh vực CCHC; Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực khởi sự kinh doanh, cấp phép đầu tư, thu hút đầu tư: Công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin của Sở Kế hoạch đầu tư, giảm trên 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; Cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp mới được 67 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 307 tỷ đồng đạt 40% kế hoạch, 53 doanh nghiệp giải thể, 44 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 30 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đến nay có 1.719 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 20.592 tỷ đồng (trong đó: 1.378 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký 18.188 tỷ đồng); Thành lập mới 17 Hợp tác xã và giải thể 04 hợp tác xã, đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 373 hợp tác xã; Tổng số dự án được cấp mới Chủ trương đầu tư,là 06 dự án với tổng vốn đăng ký là 480,767 tỷ đồng. Số dự án được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 10 dự án, trong đó có 05 dự án đăng ký điều chỉnh tổng vốn đầu tư với tổng số vốn tăng thêm là 696 tỷ đồng.

Cải thiện việc tiếp cận nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Ngân hàng nhà nước tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới, tăng cường triển khai các chương trình sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi. Từ đầu năm đến nay doanh số cho vay chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp ước đạt 730 tỷ đồng, dư nợ ước đạt 1.100 tỷ đồng, với 250 doanh nghiệp tham gia. Các Ngân hàng thương mại có 32 khách hàng được miễn giảm lãi vay với dư nợ 385,6 tỷ đồng; 747 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với dư nợ 102,6 tỷ đồng; 2598 khách hàng được cho vay mới theo các chương trình ưu đãi của các ngân hàng với dư nợ 315,6 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn và đã cho vay được 02 đối tượng sử dụng lao động đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo Quyết định số 15/2020/QĐ – TTg, với dư nợ đạt 262 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm đã tổ chức được 08 hội nghị với số lượng tham dự 444 người; 04 hội nghị tuyên truyền về quản lý lao động qua biên giới với 258 người tham dự; 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động với 52 người tham dự; Khai thác, cung ứng thông tin thị trường lao động của 278 đơn vị, doanh nghiệp; duy trì trang web: vieclamcaobang.vn và trang Facebook: Facebook.com/vlcaobang để kết nối thông tin thị trường lao động trong tỉnh và với các tỉnh trong cả nước, truy cập tìm kiếm việc làm, thông tin thị trường lao động… cho 5.028 lao động; Giới thiệu 01 doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong nước và 10 doanh nghiệp được Bộ lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Cao Bằng đã hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Tổ chức 01 hội nghị tập huấn về đánh giá thực trạng công tác giáo dục nghề nghiệp và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp với 45 người tham dự; Công tác hỗ trợ cho đối tượng gặp khó khăn do đại dịch CODVID – 19 được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng quy định , đã thực hiện hỗ trợ 244.833 đối tượng với tổng kinh phí 198.181,7 triệu đồng; Hỗ trợ theo Nghị quyết 154/NQ – CP của Chính phủ Ngân hàng Chính sách xã hội đã thẩm định hồ sơ và giải ngân cho 02 doanh nghiệp vay vốn với số tiền 262,14 triệu đồng để trả lương cho ngừng việc 136 lao động.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển khoa học và công nghệ của Trung ương và địa phương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường khả năng tiếp cận chính sách và các thông tin khoa học, công nghệ. Trong đó đã cập nhật 116 tin bài lên trang thông tin điện tử khcncaobang.gov.vn; thực hiện phát sóng trên truyền hình tỉnh 06 chuyên mục KHCN; xuất bản thông tin KHCN số 01, 02/2021; tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động trong lĩnh vực KHCN; đã hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho 03 hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ; Triển khai xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 của tỉnh.

Khuyến khích thực hiện các thủ tục hành chính thuế qua trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hỗ trợ qua các kênh thông tin điện tử và hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế đảm bảo giải đáp chính xác, kịp thời những thắc mắc cho người nộp thuế với 1.453 cuộc hỗ trợ các loại; Đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế, đã thực hiện hoàn thuế 259 hồ sơ, với tổng số tiền 1,14 tỷ đồng; Triển khai dịch vụ nộp Lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; Triển khai hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua cổng eTax; Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử tại cơ quan thuế/tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt 97,68%; tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử tại Ngân hàng Thương mại/tổng số doanh nghiệp đang hoạt động 99,49%; Tỷ lệ số tiền nộp NSNN qua hình thức điện tử đạt 114,43%.

 Hải quan tỉnh tiếp tục vận hành, triển khai sử dụng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS đảm bảo tính kết nối, ổn định, an ninh, an toàn về thông tin và cơ sở dữ liệu. Vận hành hiệu quả hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho bãi (Hệ thống VASSCM) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành theo lộ trình và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan đảm bảo giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giải phóng hàng nhanh chóng. Triển khai hiệu quả đề án Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 đến các Chi cục hải quan trực thuộc và cộng đồng doanh nghiệp. Đã tiếp nhận và xử lý 159 hồ sơ với 09 loại TTHC ở cấp độ 4 tại Cục và các Chi cục.

Công tác xúc tiến thương mại: Đã phối hợp với các Doanh nghiệp tổ chức thành công 05 Hội chợ thương mại tại TP Cao Bằng và các huyện; Thực hiện chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Sở Công thương đang chuẩn bị các thủ tục liên quan đến công tác tổ chức phiên chợ hàng Việt về Miền núi tại huyện Nguyên Bình và Bảo Lạc.

Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả các TTHC trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam; Tích hợp và thực hiện 15 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH điện tử. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng “VssID – BHXH số” trên nền tảng thiết bị di động để giúp người dân tham gia BHXH, BHYT của bản thân, đồng thời thực hiện dịch vụ công thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, góp phần CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ và đã tiếp nhận 31.150 hồ sơ đăng ký VssID, trong đó có 29.811 hồ sơ hợp lệ được phê duyệt.

Nhằm giảm bớt được thời gian, chi phí thực hiện các quy định của nhà nước trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết 139/NQ – CP, Nghị Quyết 68/NQ – CP về Chương trình hành động của Chính phủ về cắt giảm Chi phí cho doanh nghiệp và đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện TTHC tới thời điểm hiện nay tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thuộc thẩm quyền của các cấp chính quyền là 1.753 TTHC, trong đó: Cấp tỉnh 1.406 TTHC, cấp huyện 210 TTHC, cấp xã 117 TTHC; Ban hành Quyết định số 2075/QĐ – UBND về Bộ chỉ số đánh giá CCHC của các sở, cơ quan ngành sở, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh với tổng số TTHC phát sinh 394 thủ tục chiếm 34% so với tổng số TTHC đã công bố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích (BCCI); tổng số hồ sơ phát sinh 192.273 (trong đó: tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 4.408 hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính 4.632 hồ sơ, thực hiện qua các hình thức khác 183.233 hồ sơ) . Tổng số hồ sơ TTHC được trả kết quả trong kỳ là 189.989 (trong đó: tiếp nhận qua dịch vụ BCCI 84.281 hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính 3.362 hồ sơ, thực hiện qua các hình thức khác 102.346 hồ sơ). Tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ – TTg phê duyêt”Chương trình chuyển đổi số quốc gia năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính và các giải pháp tăng mức độ sẵn sàng thích ứng với nền sản xuất mới trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Việc nâng cao tính minh bạch về đất đai tiếp tục được cải thiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSDĐ của các tổ chức được thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử, đảm bảo thời gian giải quyết đúng quy định; với 13 hồ sơ giao đất; 11 hồ sơ cho thuê đất; cấp 212 GCN của 09 tổ chức; Thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo quy định và các thủ tục hành chính có liên quan đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản trong module thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử  https://sotnmt.caobang.gov.vn. Áp dụng triển khai đơn giản hóa thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do vậy  giảm đáng kể thời gian cấp đổi GCN cho cá nhân, hộ gia đình.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp đạt hiệu quả nhất định góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ ban hành văn bản. Đã tiến hành xem xét, cho ý kiến đối với 03 đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh; góp ý đối với 75 dự thảo văn bản  của Trung ương và địa phương; tiếp nhận và thẩm định đối với 18 hồ sơ dự thảo văn bản QPPL; Đảm bảo các văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp thống nhất và khả thi.

Trên cơ sở vướng mắc nhằm đưa ra những biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sẵn sàng hội nhập quốc tế , tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; lãnh đạo tỉnh thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình của địa phương; phát huy vai trò của Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết vướng mắc cho chủ đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã về công tác đào tạo nguồn nhân lực, về khoa học – kỹ thuật, về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, trong công tác giải phóng mặt bằng, các doanh nghiệp tham gia chuỗi phân phối sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại…; Tổ chức vận hành quản lý tốt các địa chỉ đường dây nóng về tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị tố cáo về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp đã được thông báo công khai; Công khai minh bạch KT - XH, chính sách quy hoạch... Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng, tăng khả năng tiếp cận vốn nhất là Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp; Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt…

Từ kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, để tiếp tục phát huy những kết quả  trong 6 tháng cuối năm, tỉnh đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 118/KH – UBND của UBND tỉnh Cao Bằng về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ – CP của Chính phủ; Tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ; Nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI) góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng năm 2021; Tiếp tục rà soát, thực hiện đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông; Tăng cường kiểm soát, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ công bố danh mục TTHC theo quy định, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Tăng cường việc công khai, minh bạch, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục tổ chức gặp gỡ, làm việc thường xuyên với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                                                                                                                                                                                               Tác giả bài viết: Đinh Tâm                                                                                                                                                                                                                                                            
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

PHIM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KH&CN


HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN

CÔNG TÁC XUẤT BẢN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 14150

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 276320

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16486738

NHÃN HIỆU TẬP THỂTrang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng