Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Cao Bằng tăng 5 bậc so với năm 2016

Theo báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Cao Bằng xếp thứ hạng 58/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 05 bậc so với năm 2016), chuyển vị trí xếp hạng từ nhóm thấp lên nhóm tương đối thấp. Và nhiệm vụ được UBND tỉnh Cao Bằng đặt ra hiện nay là tiếp tục cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2018.
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Cao Bằng tăng 5 bậc so với năm 2016

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Cao Bằng tăng 5 bậc so với năm 2016

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và Đề án PCI của tỉnh Cao Bằng năm 2017, ngày từ đầu năm 2017, UBND tỉnh đã tổ chức 01 cuộc đối thoại với sự tham gia của trên 150 doanh nghiệp; 01 buổi tọa đàm về cải thiện môi trường kinh doanh với trên 120 doanh nghiệp tham dự; chỉ đạo các sở, ngành tổ chức đối thoại theo chuyên đề, lĩnh vực. UBND các huyện, thành phố tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân kết hợp chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, mỗi đợt khoảng 30 doanh nghiệp tham gia.
Thực hiện nội dung bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, trong năm 2017, các sở, ngành đã thực hiện 52 cuộc thanh tra, 54 cuộc kiểm tra đối với 79 doanh nghiệp (chưa tính số liệu thanh tra kiểm tra chuyên ngành thuế, bảo hiểm xã hội), trong đó có 06 doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra 02 lần nhưng không trùng về nội dung thanh tra.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch thông tin, UBND tỉnh đã ban hành 17 quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong đó TTHC quy định mới: 805; TTHC sửa đổi, bổ sung 76; TTHC bị bãi bỏ: 596. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông 19/19 sở, ban, ngành và 13/13 huyện, thành phố, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa; 170/190 đơn vị hành chính cấp xã giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa. Thí điểm giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống phần mềm một cửa liên thông hiện đại; triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh được thực hiện tại 08 sở, ban, ngành với 146 TTHC. Năm 2017, toàn tỉnh đã cung cấp hoàn toàn các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 2; có 970/1.466 (66,17%) dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3.

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, tỉnh đã thực hiện đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 11.500 lượt cán bộ, công chức viên chức ; trên 50% CBCCVC sử dụng hộp thư điện tử công vụ cho công việc; 100% các cơ quan chuyên môn của tỉnh và UBND cấp huyện, thành phố duy trì, cập nhật thông tin vềhoạt động của cơ quan, đơn vị trên Trang thông tin điện tử...

Thời gian thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được rút ngắn còn: 02 ngày (quy định là 03 ngày); giảm thời gian thông quan hàng hóa với hàng xuất khẩu là 4 ngày, hàng hóa nhập khẩu còn 8 ngày (một số mặt hàng thông quan đạt tiêu chuẩn ASEAN 4 là 70 - 90 giờ); tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế điện tử đạt 95,82%/tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp,...

Tỉnh đã hỗ trợ về đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 01 doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn khoa học và công nghệ Trung ương với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng đê thực hiện 02 dự án xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ; 02 doanh nghiệp đang được phê duyệt danh mục nhiệm vụ để đưa vào xem xét hỗ trợ theo “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học
và công nghệ thúc đâẩy phát triền kinh tê - xã hội nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu sô giai đoạn 2016 - 2020"; xây dựng Kế hoạch nhu cầu vốn hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2017 - 2020.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 350 doanh nghiệp và hơn 40 HTX có hợp đồng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại với số dư nợ đến 31/12/2017 khoảng 3.247 tỷ đồng (chiếm 33% dư nợ tại NHTM). Năm 2017, đã giải ngân cho vay theo chương trình Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp đạt 1.044 tỷ đồng, dư nợ cho vay mới đạt 716 tỷ đồng, điều chỉnh giảm lãi vay đạt 173 tỷ đông, số khách hàng được hưởng ưu đãi từ chương trình là 190 khách hàng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng đã thường xuyên thực hiện công tác tư vấn về thị trường, thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; phối hợp tiến hành hỗ trợ trong việc truy xuất nguồn gốc các sản phâm, tổ chức triển khai hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp giữa Cao Bằng và tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc.

Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tích cực vận động thành lập mới HTX; tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ HTX tổ chức lại hoạt động HTX theo luật HTX năm 2012; giúp đỡ các HTX tham gia hội chợ quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng mô hình
HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Ngành Công thương đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các Hội chợ trong và ngoài tỉnh; tổ chức 19 Hội chợ tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã chú trọng thực hiện công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Tỉnh đã bố trí 400 triệu đồng hỗ trợ việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX trong tỉnh; hỗ trợ tạo việc làm thông qua các chính sách dạy nghề năm 2017 được 10.720 lao động; tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm lưu động có 850 người tham gia; tổ chức lồng ghép 29 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, thông tin thị trường lao động, tư vấn việc làm, học nghề tại các huyện, xã, cụm xã với 1.946 người tham gia.

Năm 2017, tỉnh đã bố trí 2.279,3 tỷ đồng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước; thu hút được 32 dự án đầu tư của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư với tổng sô vốn đăng ký trên 9.238 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.605 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tạo thu nhập cho người lao động địa phương.

Theo kết quả báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cao Bằng có 05 chỉ số thành phần tăng điểm, 03 chỉ số thành phần giảm điểm và 01 chỉ số thành phần giữ điểm bằng năm 2016; về vị trí có 05 chỉ số thành phần tăng vị trí xếp hạng, 03 chỉ số thành phần giảm vị trí xếp hạng, 02 chỉ sổ thành phần giữ nguyên vị trí so với năm 2016; trong các chỉ số tăng điểm, tăng vị trí cao nhất là Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Cạnh tranh bình đẳng và Đào tạo lao động.

Việc cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh tồn tại một số hạn chế như: doanh nghiệp và tổ chức công dân vẫn phải liên hệ với các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, thực hiện thủ tục đất đai còn gặp nhiều khó khăn; số lượng doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn do cơ quan nhà nước tổ chức còn thấp; trình độ, năng lực quản lý và mức độ am hiểu hệ thống pháp luật kinh doanh của người quản lý doanh nghiệp còn hạn chế; nhiều doanh khó tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng;…

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh cần tập trung rà soát, nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế, các nút thắt trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đề xuất các giải pháp tác động, khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân; Đổi mơi tư duy, thay đổi nhận thức và hành động hàng ngày từ “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp”, “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”; tiếp tục rà soát, lập danh mục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; ban hành các TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các nội dung trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 01/01/2018 phù hợp với điều kiện của tỉnh;  nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ của địa phương để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, khai thác dược liệu theo Nghị định 65/2017/NĐ-CP của Chính phủ; thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp; Tăng cường tổ chức tuyên truyền, gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành địa phương trong việc thực hiện những chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; chấn chỉnh hoạt động hanh tra, kiếm tra đối với doanh nghiệp; nghiên cứu thành lập Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh để tạo mối liên kết giữa các doanh nghiệp, làm đầu mối phản ánh thông tin, đề xuất các chính sách từ các doanh nghiệp đến các cơ quan Nhà nước;…

Hữu Nghĩa
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN

THÔNG TIN NHIỆM VỤ KH&CN
Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Cao Bằng

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 2868

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 30516

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8229594