Trang nhất » Tin tức sự kiện » Chính trị KT-VH-XH

Cao Bằng tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh

Năm 2017, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch
như: Kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 27/02/2017 thực hiện Nghị quyết 19- 2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 phê duyệt Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 – 2020; Tổ chức Hột nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2017  với sự tham dự của 150 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án nâng cao PCI đến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước và hơn 100 doanh nghiệp và Hợp tác xã tham gia….
 
Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 469/KH-UBND, Cao Bằng đã đạt được một số kết quả nhất định trên một số lĩnh vực, cụ thể như:
Giảm chi phí gia nhập thi trường: Nhờ áp dụng cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh đã giúp giảm thời gian thành lập mới doanh nghiệp xuống còn 02 ngày, thay đổi đăng ký kinh doanh còn 02 ngày. Các sở ngành, đơn vị niêm yết công khai chi tiết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa, một cửa liên thông; bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, trình độ để hướng dẫn, giải đáp về thủ tục rõ ràng, đầy đủ, nhiệt tình, thân thiện nhằm giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Triển khai thí điểm phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại tại một số sở, ngành nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, thời gian giải quyết thủ hành chính trong các lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư cấp chủ trương đầu tư.
Nâng cao tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh: Xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên các chương trình, kế hoạch hành động của UBND tỉnh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, như: giảm, giãn thuế, ưu tiên giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản; tổ chức các hội nghi đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, các hội nghị gặp gỡ, đối thoại theo chuyên đề ngành, lĩnh vực (đất đai, nông nghiệp, thuế, phí và lệ phí...) nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ và các dịch vụ công….
Cải thiện việc tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất: Các sở, ban ngành chức năng đã thực hiện thể chế hóa các chính sách về đất đai phù hợp với thực tế của tỉnh tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các tài liệu pháp lý, tài liệu quy hoạch của ngành và thường xuyên minh bạch trong hướng dẫn giải quyết các công việc liên quan, tạo niềm tin cho nhà đầu tư về chính sách đất đai của tỉnh.
Nâng cao tính minh bạch và tiếp cận thông tin: Năm 2017, tỉnh đã triển khai cung cấp được 965 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc các lĩnh vực và đạt 98% danh mục các dịch vụ công trực tuyến ưu tiên cung cấp tại địa phương theo quy định của Chính phủ; tổ chức đánh giá mức độ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên công, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định của Chính phủ nhằm nâng cao trách nhiệm cung cấp, minh bạch thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh...
Giảm chi phí về thời gian và việc thực hiện các quy định của nhà nước: Bộ phận một cửa các sở, ngành và địa phương công khai thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, trình tự thủ tục, mẫu hoá tất cả các văn bản và cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp. Hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế không quá 110 giờ/năm.
Giảm chi phí không chính thức: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ công chức, kịp thời phát hiện và thay thế ngay các cán bộ kém phẩm chất, nhũng nhiễu gây khó khăn cho các doanh nghiệp, kiên quyết không bố trí công chức thiếu phẩm chất, năng lực vào những khâu công việc dễ nảy sinh tiêu cực tại cơ quan đơn vị. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác và nghiêm túc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân trong quan hệ tiếp xúc, làm việc với các cơ quan nhà nước…
Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp về chính sách thuế. Chỉ đạo ngành Nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng…
Nâng cao chất tượng đào tạo nguồn lao động: Nâng cao chất lượng đào tạo lao động, nhất là đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề bằng nhiều nguồn vốn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư.
Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp: Các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố công khai quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất; minh bạch trong tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tài nguyên, vốn...
Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số khó khăn hạn chế, như: Công tác thông tin, tuyên truyền chưa được thực hiện tốt ở một số cơ quan đơn vị và doanh nghiệp.Tại một số cơ quan, đơn vị, công tác chỉ đạo điều hành của người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, chưa có những biện pháp đột phá mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Sự vào cuộc của các doanh nghiệp đồng hành cùng chung tay cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chưa đạt hiệu quả cao.
Trong năm 2018 các sở, ngành, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới tư duy, thay đổi nhận thức và hành động hàng ngày từ "quản lý doanh nghiệp" sang "đồng hành cùng doanh nghiệp" và phương châm "thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh". Xây dựng phong cách phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và công dân theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp và tạo thuận lợi tối đa và chuyển dần sang cơ chế ưu tiên phục doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công khai thủ tục hành chính theo quy định. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định để người dân, doanh nghiệp bức xúc. Tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018…
 LN.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HOẠT ĐỘNG THAM MƯU TƯ VẤN

KỶ YẾU KH&CN 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 3042

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77785

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6457331